5

Zvládnutí ryzího srdce při vzestupu

ZPRÁVY OD MATKY ZEMĚ II

Zvládnutí ryzího srdce při vzestupu

Práce s komunikací holografického srdce

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Mily"

1. června 2003Drahá Milovaná Vzestupující Lidská Bytosti,

Toto je druhý článek v nové sekci na našich webových stránkách "Zprávy od Matky Země II". Tato sekce je věnována podepření těch, kteří zdolávají 3000 nebo 6000 řetězců DNA v jejich biologickém vzestupu v tomto životě. Mnoho bylo napsáno o tom, co znamená vzestup k těmto dvěma příslušným úrovním ve vztahu k lidským životům a lidským vztahům. Méně se napsalo o zápasu vzestupovat, ledaže by ti, kteří to již četli, byli v Samostudiu nebo Programu Skupinového Mistrovství Mily a Oy. Zápas vzestupovat není podceněn; protože jsou zde ty síly, které by docela upřímně chtěly, aby člověk vůbec nevzestoupil.

Měli jsme iniciátku, která napsala na naše webové stránky poté, co obdržela své Karty Světelného jazyka. Pozvali jsme je na naši Konkláve Mistrů. Odepsali, že se nemohou zúčastnit, protože nemají vzestupující rodové linie. Měli několik fotek aury, které byly úplně bílé a rozuměli tomu tak, že sedí v množství elektřiny; avšak Mila poukázala na to, že se zdá, že ztratili své rodové linie a když se snaží je znovu získat, tak že by vzestup mohl vstoupit do popředí.

Tato iniciátka o tom chvíli uvažovala a pak vyvolala (vzpomínku) výměnu, v níž si všimla, že skutečně byly rodové linie dány ostatním. Vše co je třeba v takové situaci, je znovu získat své pravé dědictví a pak se otevře jedincova cesta pro pokračující vzestup. Člověk musí mít rodové informace pro krystalickou formu. Tyto informace nepřicházejí skrze zakódování Světelného jazyka; člověk musí získat informace od svých předků, kteří měli krystalickou biologii.

podstata zprostředkování informací

Náš problém je zde v tom, že zprostředkování informací a ztráta záznamů je běžným jevem v současném lidském tanci. Lidé jsou propleteni prostřednictvím množství vláken připoutání, což ve skutečnosti není nic jiného, než rozvodná síť z éterického těla, která je vytočena zevnitř ven a teď místo toho, aby chi podporovala formu, ztrácí se chi jejím propojením na ostatní lidi, místa, objekty, rostliny, domácí mazlíčky nebo oblasti. Toto propletení vytváří dokonalou cestu, po níž mohou informace, které jsou genetické, holografické nebo rodové být převedeny z jedné zúčastněné strany na druhou a nechává člověka s možností ztráty jeho vlastního biologického dědictví v karmické výměně.

Proč by někdo jiný toužil po vašem biologickém dědictví? Biologické záznamy udržují klíče k takovým věcem, jako je tkaní snu a projev spolu s channellingem. Ti, kteří jsou v silných pozicích na celém světě nebo dokonce regionálního významu nebo společenského významu, jsou obdařeni splétači snu, někdy obdařeni projevem štěstí v realitách nebo jiných koupích a obdařeni veřejnými projevy. Projev vyžaduje schopnost tkaní snu, aby byl naplněn. Veškerá komunikace v lidské formě je formou channellingu ducha; je to tak, že většina lidí ve 2 řetězcích DNA nechannellingují s duší; místo toho channellingují se zlomenými kousky duše, které Mila nazvala "osobnost" nebo "osobnostní entity". Proto jsou z tohoto důvodu informace získané channellingem podmínkou pro všechny lidi, kteří jsou obdařeni veřejnými projevy nebo psaním nebo dokonce tvorbou umění, musiky nebo zábavy.

Proto ostatní touží po jedincových rodových znalostech, pro jejich vlastní tvůrčí záměry a úsilí. Avšak taková výměna nepracuje při vzestupu. Vzestup vyžaduje, aby byl přítomen jedincův vlastní rod a rodové linie, aby člověk mohl vyčistit karmu, která je z jeho pravého dědictví; a znovu získat znalosti od těch předků, kteří měli krystalickou strukturu, kvůli vytvoření nového genetického chrámu s krystalickou biologií. Při nápravě svých vlastních záznamů se může také vrátit schopnost tkát sen a channellingovat spolu s jasnovidným vnímáním sfér roviny snu, protože to může být znalost, kterou v průběhu doby dal člověk ostatním.

Pak se člověk může stát snílkem a snem a otevřít se ke svému nevědomí, aby pochopil podstatu energetických hybných sil, které jej skrze vzestup obklopují. Také může vytvořit nový život a zaujatost pro sebe samého, když se znovu získají jeho vrozené dary a vlohy od těch, jímž je člověk dal v tomto životě nebo ve svém rodu.

ohodnocení rodu

Vybízíme všechny, kteří si čtou tento materiál, aby zamýšleli "Rodové ohodnocení" předtím, než se dnes večer poženou spát. Země to nabízí každému, kdo čte naše materiály. Zamýšlejte znovu získat (opravit) své právoplatné dědictví, abyste mohli mít na svém místě to, co (nutně) potřebujete, abyste v tomto životě vzestoupili. Nikomu není zabráněno ve vzestupu k 1800 řetězcům DNA; a někteří mohou náhle poznat, že mají schopnost vzestoupit i za tuto hranici, jako v případě uvedeném výše. Někdy člověk neví, co má, dokud nezvládne 1800 a dokud jeho rodové linie a hologramy nebyly zcela ohodnoceny. Proto zamýšlejte vzestupovat a dovolte vzestupu, aby se rozvinul tak, jak jde, bez posuzování a bez potřeby zjišťovat, jak daleko můžete nebo nemůžete jít, dokud nemůžete přesně znát, jaké je vaše dědictví (úděl či dědičnost).

Jsou zde některá dědictví, která mají karmu, jež nenapomáhá ke vzestupu za 1800 nebo 3000 řetězců. Příčinou je, že taková dědictví mají karmu pro zneužívání psychických (duševních i duchovních) informací a znalostí a směřují k tomu, aby člověk šel do škodlivých nevědomých vzorů, které by zabraňovaly vzestupu celku. Nyní to není hřích (přestupek); a ti, kteří vzestupují k 1800 nebo 3000 stále ještě mohou pro toto vyčistit karmu v jejich rodu a v jejich pokračujícím životním zakoušení. Mnoho těch, kteří po letech opustili SSOA jsou omezeni v tomto rozsahu vzestupu; nicméně životy se změnily a je zde stále ještě možnost vyčištění karmy skrze ukončení života, což umožňuje jejich budoucím předkům (rodu) dostat jejich vzestup do další úrovně vývoje.

Každý, kdo opustil SSOA a nadále následuje naše materiály, se hluboce cení. Každý přispěl k části plánu pro vzestup, do té úrovně, jíž zvládl. Je-li to 1800, kde člověk spočívá, pak přispěl do této úrovně plánu. Je-li to ve 3000, kde člověk spočívá, pak přispěl do této úrovně plánu. Kdyby nebylo těchto řezbářů plánu, kteří se chtěli shromáždit v tomto programu, málo by se vědělo toho, co by umožnilo lidský vzestup tak, jako je to teď nabízeno následníkům plánu. A proto každému Země děkuje za jeho přispění a přeje vše nejlepší na pokračující životní cestě.

Člověk v 1800 a ještě více ve 3000 obnovil dostatek energetického toku kundalini, že oheň, probíhající jeho polem, vyčistí karmu mnohem rychlejším tempem než u těch, kteří spočívají ve 2 řetězcích a kteří mají vůbec málo ohně. Ti, kteří jsou ve 2 řetězcích se sotva viditelně objeví v éteričnu, milovaný; protože jejich oheň byl kompletně uhašen a zůstal jen sotva znatelný plamínek u paty páteře (kostrče). Proto Země říká, že lidé ve 2 řetězcích jsou v cyklu zániku; a buď člověk vzestoupí z tohoto cyklu zrozením nového dne, nebo ukončí svůj život smrtí.

Zánik je v některých situacích nevyhnutelný, a to tehdy, kdy rodové linie upadly pod 2 řetězce na 1.5 řetězce kvůli vystavení jadernému štěpení. To se stalo v Japonsku a díky jadernému testování v mnoha dalších oblastech celého světa. Ti, kteří byli vystaveni této radiaci, nemohou být schopni vzestoupit; avšak ti, kteří mohou a sdílejí stejné rodové linie v jiných oblastech umožní přesto rodu vzestoupit; jen prostřednictvím jiných ztělesnění. Ve skutečnosti nic není ztraceno, protože lidský druh je skutečně a opravdu jedna rasa.

Také jsme v Programu Skupinového Mistrovství Mily a Oy měli příklad iniciátky, která byla po 20 let vystavena omezené radiaci prací v nemocniční laboratoři. U této iniciátky se při jejím vzestupu vyvíjela neuvěřitelná bolest horní části těla až do bodu, kdy mohla sotva fungovat. Příčinou bylo roztřepení DNA na 1.5 řetězce v kapsách její horní formy kvůli vystavení radioaktivním izotopům používaným v laboratorních testech. Tato iniciátka opravila tyto kapsy zamýšlením, aby v takových oblastech znovu získala a obnovila její původní rodné zakódování 2 řetězců DNA. Pak se může krystalické zakódování přenést na vrcholu tohoto, aby se pak od toho mohl odrazit vzestup krystalické struktury. Takže vidíte, že nic není nemožné; a člověk svým záměrem opraví jakýkoli problém, s nímž se setká při svém vzestupu. To je dar od těch, s dědictvím Velkých Mistrů.

rodové linie velkých mistrů

Lidé s dědictvím Velkých Mistrů obdrželi informace od jejich dávných předků, kteří udržují schopnost modifikace (úpravy) DNA, proniknout do kódování a změnit to vědomou volbou a záměrem. Ne všichni lidé mají tuto schopnost. Ti, kteří se pokusili získat tyto znalosti jejich převzetím od čistého dědictví druhých, selhali ve svém úsilí vzestupovat dle zkušenosti SSOA (zkratka pro Duchovní Školu Vzestupu). Některá znalost nemůže být jednoduše převedena při zprostředkovávání informací; člověk musí mít informace ve své holografické paměti; a dosažení tohoto vyžaduje skutečný soubor rodových linií, které jdou zpět v čase k Velkým Mistrům, kteří byli na Zemi nasazeni před nějakými 50.000 lety s většími hlavami a větší úrovní vědomí.

Lidská tkaniva rodu se kříží, protínají a dělí podobně jako sta stromů, které se časem staly propletenými a propojenými. Když člověk v děloze stavěl své tělo, vybíral si z 25 rodových linií, aby to tak dělal ve 2 řetězcích DNA. Tyto rodové linie určují pohlaví, rasu, barvu očí, barvu pleti, barvu vlasů a osobnost spolu s životní dispozicí (sklonem). Jedna z těchto 25 rodových linií musí být vysledována, aby nasměrovala dědictví Velkých Mistrů pro vzestup za 3000 řetězců. Ti, kteří vzestupují od 1800 ke 3000 mohou mít nepřímé dědictví Velkých Mistrů. Ti, kteří nemají žádné propojení (odkaz), musí být limitováni 1800, protože další fáze vzestupu vyžaduje schopnost přesměrování genetiky způsobem, k jehož pochopení by jinak člověk neměl holografickou vzpomínku (paměť).

Jak se rodí budoucí generace s vlastním dědictvím, které bylo omezeno 1800 nebo 3000 řetězci v dospělém vzestupu, vyberou si tyto děti mírně odlišné tkanivo, které obsahuje odkazy Velkých Mistrů. Přitom může jedincův budoucí rod vzít vzestup do další úrovně. Nic není ztraceno a je zde mnoho věcí k pochopení a zakušení v dospělém vzestupu (= vzestup dospělých lidí). Člověk by proto neměl posuzovat nebo srovnávat sebe s jinými vzestupujícími iniciáty, ale spíše pojmout zkušenost vzestupu, která se nabízí a žít svůj život nejplněji, jak jen to může projevit v tomto životě.

nový scénář pro vzestupující lidi

Genetiky v současném lidském tanci jsou natolik omezené, že přicházející děti mohou předpovědět celý život, od událostí v dětství, s kým se vezmou, kolik se jim narodí dětí a kde budou žít a pro koho budou pracovat. Vše je předem stanoveno v genetickém scénáři, který je vysílán kolektivním lidským snem; scénář je natažen do života přes DNA, kterou si člověk vybral při narození. Ve 2 řetězcích je scénář tak omezen, že je málo obměn v životě žitém podle náhledu před narozením přicházejícími dušemi a osobnostními entitami.

Jak člověk vzestupuje, začíná upravovat (modifikovat) toto omezení na nový scénář, scénář pro vzestup. Scénář pro vzestup přinese změny v žitém životě do stupně, kdy člověk může ztělesnit krystalickou formu. Co se týče krystalické formy, ta se naladí na nový sen, který se vysílá do nového konsensu vzestupujících lidí; a tento sen není pro zánik, ale pro pokračující život a vývoj prostřednictvím vyrovnání se s karmou. Pokračující život, který vzestupuje, zapříčiní mnoho změn a rozdělení cest, jak se zcela opouští starý scénář a je ukončena karma se všemi zúčastněnými. Z tohoto důvodu vzestupující iniciáti mohou zažít mnoho změn v jejich životním zakoušení.

V průběhu doby a v přicházející době čištění mohou lidé, kteří nemohou vzestoupit, ukončit svůj život rychlou smrtí, čímž dokonce rozšíří větší změny v životech těch, kteří vzestupují. To také není neznámé; avšak v takové míře, v jaké si člověk vybírá vzestupovat prostřednictvím vědomého záměru, tak v takové míře se může změnit scénář života a rozšířit následující léta do nového tance a to tance, který může vést do větší radosti a svobody.

Lidé s jasnovidnými vlohami a nadáními mohou číst scénář pro vzestup, když je ukotven v pokračujícím záměru vzestupovat. Strážce záznamu Akashic na levé straně krku bude udržovat scénář pro život. Takový scénář může mít člověk, ukončující karmu a ukončující specifické zaměstnání nebo vztah spolu s žitím ve specifické oblasti a pak zrozující svůj nový hlavní zájem spolu s novými přáteli, nadějemi a přáními v oblasti, která lépe podporuje jeho pokračující vzestup. Nový scénář bude mít také mnoho mladých dospělých lidí, rodících nové potomstvo, které si v děloze vybere odlišné rodové linie a to ty, které jsou spojené s Velkými Mistry a dostanou vzestup do nové úrovně v generačním smyslu.

Každá sada z 25 rodových linií vybraných při narození je spojená s lidským hologramem. Lidský hologram udržuje mistrovskou sadu klíčů pro lidskou genetiku. Mila a Oa psali značně o hologramech pro ty, kteří jsou v jejich programech Samostudia nebo Skupinového Mistrovství; teď přineseme některé z těchto informací do vědomí těch, kteří čtou informace z webu, ale kteří se doposud necítili být vyzváni k připojení se k jejich programu.

Lidské hologramy

Veškerá lidská DNA (= deoxyribonukleová kyselina) pochází z jednoho ze 38 možných hologramů, které cyklickým (= cyklicky se vracejícím) způsobem rotují okolo Země z rovin hologramů. Těchto 38 hologramů se spojuje s pěti skupinami lidí, které vstoupily do tance v různých dobách lidské historie. Rádi bychom provedli přehled těchto hologramů, aby každý mohl lépe porozumět genetice a holografickému neboli prototypovému základu lidského druhu.

Člověk při narození dědí dva hologramy; jeden je převzat buď z otce nebo matky a pak je souvisejících 25 rodových linií vybráno k vytvoření těla v děloze z rozsahu rodových linií možných pro ten, který hologram. Ne všechny hologramy se kříží se všemi rodovými liniemi, a proto je zde vždy omezení, jako to, co může přicházející dítě zdědit, což je založeno na holografické biologické dispozici jednoho z rodičů.

Druhý zvolený hologram je založen na době narození. Kdyby člověk rozdělil dvaceti čtyř hodinovou periodu na 38 částí, pak zhruba každých 38 minut se hologram mění na jiný. Každé dítě narozené v dané 38 minutové periodě dědí související hologram, jako rodné dispozice neboli prototypovou podstatu, která směruje lidský tanec. Je to hologram rodné dispozice (= sklonu, daného narozením), který směřuje osobní a životní zkušenosti, které se projeví v daném životě.

holografické ohodnocení

Rodné hologramy mohou být také vyhandlovány. Proto kromě ohodnocení rodové linie, zveme ty, kteří čtou tyto materiály, aby měli rovněž holografické ohodnocení. Země to nabízí každému, kdo čte naše channellingované materiály. Pokud to člověk udělá, pak může znovu nabýt hologram, který patří jeho ztělesnění a době narození. Pouze tehdy, když toto člověk udělá, může začít vzestupovat za 1800 řetězců. Některé hologramy nedovolí vzestup za 1800; jsou to zejména Annanuki nebo z Řeckých nebo Římských Bohů spolu s jejich otroky, uměle zrozených v laboratoři. Má-li člověk Anu hologram nebo otrocký hologram, který byl použit k vytvoření formy, pak má tento člověk zčásti až úplně DNA na bázi křemíku.

Země spočívá v systému na bázi uhlíku. Aby vzestoupil domů, do Velkého Centrálního Slunce, musí člověk udržovat DNA, která resonuje a je na bázi uhlíku. Anu hologramy spolu s jejich otrockou rasou mají DNA částečně až zcela na bázi křemíku. Do jaké míry má člověk takovou DNA, a ta byla použita ke zkonstruování takových částí formy, jako je kůže, oči, vlasy nebo různé biologické systémy, pak do takové míry nemá forma krystalickou bázi pro vzestup za určitý bod. Kdyby se někdo pokusil vzestoupit za 1800 řetězců, zakusil by, jak část vzestupuje do krystalické struktury a část do křemíkové struktury a tyto dvě nejsou kompatibilní (= slučitelné) a vedly by k brzké smrti prostřednictvím nemoci. Proto je pro tyto lidi 1800 bezpečným opěrným bodem, aby tam vzestoupili natolik, jak jim to vymezilo jejich skutečné dědictví, ale ne tak daleko, aby to vytvořilo nemoc.

Hologram rodné dispozice, který určuje osobnost a životní tanec, pro ně má také omezení. Lidé s hologramy na bázi Anu, jak naznačuje rodná osobnost, se zřídkakdy zajímají o duchovní snahy; místo toho mají zájem o světské činnosti. Tak by to mělo být, když se jedná o holografickou prototypovou podstatu Anu. Avšak někdy člověk zjistí, že v handlování s hologramy byly mezi zúčastněnými prohozeny časy narození; tak teď můžete mít iniciáta, který věří, že jeho cílem je vzestupovat a jeho život je o duchovní cestě, ale má osobnost Anu ve svém dědictví skutečné doby narození. Co se stane, když je hologram vrácen ke skutečnému dědictví je to, že jedinec pak přejde za jinou činností. To dovoluje tomu, jehož pravé rodné dědictví je vzestoupit za 1800, odkrýt svou pravdu a vytrvat ve svém vzestupu.

Hologramy použité ke konstrukci formy v děloze jsou také často prohozeny mezi jednotlivými zúčastněnými; avšak to dělá při vzestupu jen malé dobro, jestliže nejsou hologramy ze stejných rodových linií v tkanivu rodu. Protože při vzestupu člověk může pouze ztělesňovat genetiku ze svého skutečného dědictví; rudá uhlíková DNA nemůže být přijata na vrchu základu DNA na bázi křemíku. Bylo zde mnoho iniciátů, kteří se o to pokusili, a kteří manipulovali rodovými liniemi a holografickým dědictvím a uhlíková DNA se nemůže uchytit ve fyzičnu, protože biochemie je prostě příliš odlišná na to, aby umožnila vzestup z genetiky na bázi křemíku na uhlíkovou. Takové manipulace také vedly k rozvinutí rakoviny v některých případech u těch, kteří byli v Programu Skupinového Mistrovství Mily a Oy, kdy se křemíková DNA stala spletenou a pak produkovala genetickou mutaci různého druhu, což bylo méně než zdravé. Proto je skutečně nerozumné, pokoušet se vzestupovat za 1800, je-li náš rod hlavně na bázi křemíku (silicium).

DNA na bázi křemíku pocházela z hvězdných systémů Plejád a Orionu. Možná když někdo existuje v těchto hvězdných systémech, jeho křemíková DNA by byla perfektní pro vzestup a DNA na bázi uhlíku by byla ve špatném stvoření pro vzestup. Bylo zde tolik pohybu mezi stvořeními lidí, kteří rozšířili svou technologii hvězdných lodí, že možnost této skutečnosti je velmi pravděpodobná. Možná je to také příčina zániku mnoha třídimenzionálních stvořeních v těchto systémech na bázi křemíku a elektřiny nebo radioaktivity.

Lidé cestovali s jejich hvězdami na cestě vně jejich příslušná Velká Centrální Slunce. (Pro více informací se podívejte na článek "Skok antilopy".) Každé Velké Centrální Slunce má svou vlastní genetickou strukturu a energetický tok, který podporoval a udržoval tamní život. Život na bázi uhlíku a život na bázi křemíku jsou jen dva systémy ze stovek, které se vyvinuly ve Velkých Centrálních Sluncích před dlouhým vzestupem domů a před jóny věků. Tyto životní formy, jež vzešly z různých Velkých Centrálních Sluncí nikdy nebyly navrženy pro to, aby se promíchaly nebo pokřížily.

A navíc vně Velkého Centrálního Slunce, od nějž se člověk vzdálil, nebyly postavené žádné cedulky "Varování, nemilovat se s lidmi z takového a takového hvězdného systému, protože bys mohl zplodit potomstvo a smíchání DNA nebude prospěšné pro dlouhý život nebo vzestup domů." A tam se v současnosti nalézá lidský druh a Země. Jako výsledek, lidská DNA z jiných stvoření spolu s DNA rostlin, zvířat, minerálů, delfínů a velryb paralelní podstaty, bude postupně stahována ve zrozeních budoucích šesti generací k zajištění toho, že všechno pak může vzestoupit se Zemí.

Otrocké rodové linie a hologramy

Je zde také problém výroby lidské rasy, která má nekompletní znalosti. To se stalo třikrát v lidském tanci na Zemi. Jedna rasa se na Zemi objevila před 75.000 lety, zhruba 225.000 let po vytvoření ledových štítů, které obklopovaly zemskou atmosféru, která podobně jako v teráriu, způsobila ohřátí Země a udržení relativně vyrovnané globální teploty. Vědci ze Síria strávili mnoho času a nesnází, kvůli vytvoření ledových štítů. Země se domnívá, že to bylo v přípravě přesídlení části jejich civilizace na Zem. Je to ledový štít, který nakonec rozbil vytváření vašich oceánů. Před 75.000 lety vysadili vědci ze Síria na Zemi omezenou (limitovanou) lidskou formu uměle vytvořenou v jejich lodních laboratořích s 15.000 řetězci DNA. Tato lidská forma přežila a Země si uvědomuje, že to je to, co tito vědci testovali.

Sírius měl v té době právě probíhající válečný konflikt s Plejádami kvůli teritoriálním sporům a Země se domnívá, že vědci prováděli testy, aby zjistili, zda by na Zemi přežil magnetický lidský život. Kdyby se stala jaderná katastrofa v jejich vlastním hvězdném systému, pak by mohl být větší počet lidské civilizace ze Síria přestěhován na Zemi. Bohužel se to nikdy nestalo a tisícovka nebo tak nějak rudých nasazených lidí s pouze 15.000 řetězců přežila. Tyto druhy lidské DNA souvisí s 8 hologramy v lidských holografických rovinách.

Iniciáti s rodovými liniemi k těmto 8 hologramům někdy mají rodové linie Velkých Mistrů a někdy ne. Není-li zde žádné dědictví Velkých Mistrů, pak zde není dostatek znalostí k vytvoření genetických modifikací (úprav), nezbytných pro vzestup za 3000 řetězců DNA. Proto lidé s tímto holografickým dědictvím s žádným nasměrováním na rodové linie Velkých Mistrů, jsou omezeni v této úrovni vzestupu dospělých. 1. Bůh Bohyně spojení s Matkou Zemí (souvisí s 1. čakrou)

 2. Bůh Bohyně pohybu sexuální energie (souvisí s 2. čakrou)

 3. Bůh Bohyně autentické síly (souvisí s 3. čakrou)

 4. Bůh Bohyně nepodmíněné lásky (souvisí s 4. čakrou)

 5. Bůh Bohyně spolutvoření (souvisí s 5. čakrou)

 6. Bůh Bohyně vize (souvisí s 6. čakrou)

 7. Bůh Bohyně duchovní znalosti (souvisí se 7. čakrou)

 8. Bůh Bohyně Slunce (solární most, souvisí se zemskou 8. čakrou)

Kmenová podstata lidí právě s těmito 8 hologramy žila mírumilovně po 25.000 let před vysazením Velkých Mistrů. Zakoušeli svůj životní rozsah zhruba 1800 let na daný život. Jejich život byl v podstatě spolupracovní a zahrnoval sklízení ořechů, setby, kořenů, ovoce a obilí spolu s omezeným zemědělstvím, protože byli vegetariáni, romantici a tvořiví. Tito lidé také vytvořili limitovaný jazyk spolu s duchovními a posvátnými rituály, které se točily zejména kolem Země a jejích cyklů. Ačkoli tito lidé nikdy nebyli součástí snu Země, protože byli vyseti v Sírijském snu, ukotveném kolem Země, nikdy nerušili Zemi a proto Země dovolila jejich další plození.

Ti, kteří v současné době vyjadřují tuto holografickou podstatu, se mohou zajímat o přírodu a přírodní duchy, bohyně duchovnosti, náboženství matky měsíce a Země nebo o praktiky "Kultu čarodějnictví". Lidé z takového dědictví mají schopnost vzestoupit do toho, aby se opět stali snílky a snem ve 3000 řetězcích. Kdysi dávno lidé s tímto holografickým dědictvím věděli, jak snít život a pak žít ten život, který si vysnili, protože to byl původní způsob, v jakém se vyskytoval kmenový život, když byl vyset před 75.000 lety. Když Plejádští Anu fušovali do snu pro ty, s uvedenou podstatou, pak tito lidé ztratili svou schopnost rozumět vědomým praktikám tkaní snu. Teď se to může prostřednictvím vzestupu změnit pro lidi s tímto typem holografického rudého dědictví.

Tkaní snu a praktiky "Kultu čarodějnictví" dnes nejsou to, o čem hovoříme, když mluvíme o stávání se snílkem a snem. Často současné praktiky Kultu čarodějnictví (anglicky Wicca) zahrnují manipulování ostatními, aby dělali to, co si přeji, nebo pokus o sebrání vůle druhých do své. To není vědomé tkaní snu, milovaný. Člověk může snít pouze svůj vlastní sen; ne sen někoho jiného. Proto je vědomé tkaní snu o zamýšlení svých vlastních životních voleb a ne o manipulaci ostatními, aby dělali na naše příkazy.

poloviční otrocké hologramy

Zde je druhý soubor dvanácti otrockých rodových linií, které Mila nazvala "poloviční hologramy". Tyto byly uměle vytvořenými lidmi z laboratoří Plejád a Orionu, které experimentovaly s různorodostí genetických svazků, než přišly s jedním, který sloužil k účelům těžby zlata. Většina genetických experimentů selhala. Jeden z "nepodařených" experimentů vytvořil Gorilí druh, který je směsicí opičí a lidské DNA. Žel, Gorila byla příliš krotká na to, aby byla vypuštěna do dolování pro Plejádské Anu, a tak byla puštěna na svobodu, ale přežila nejen z tohoto časového období, ale také přes mnoho pádů ve vědomí na Zemi.

Nakonec kombinace 30% Plejádské DNA, 30% DNA Orionu a 40% rudé DNA v genetickém svazku omezeném pouze 5000 řetězci vytvořila lidi, kteří mohli mluvit, tančit, budovat, tvořit a pracovat, jak si Anu přáli, ve zlatých dolech. Bohužel, smícháním DNA z tolika hologramů, se rozbilo veškeré holografické spojení ke kterékoli jiné humanoidní (lidské) rase a tak tito lidé s výhradně Anu otrockým dědictvím, zůstali odděleni od jakékoli jiné lidské civilizace. To může být původní pocit "oddělení formy boha" pro lidi z tohoto dědictví. To je smutná věc; protože dokonce ani vědci Síria nepřerušili holografické spojení mezi omezenou rudou rasou a všemi ostatními lidmi, ač byla vyseta na Zemi jako omezená lidská forma s 15.000 řetězci DNA. Hologramy sjednocují lidi na všech dimenzích života spojené paralelní DNA do společného pochopení a vzájemného propojení, s výjimkou vědeckých manipulací, kdy je informace oddělena od celku.

Země objevila, že Anu Otrocké hologramy mohou v současné době vzestoupit pouze do 1800 řetězců a to je to, kde jsou omezeny. Problém ve vzestupu za tuto hodnotu je výsledkem vlastnění 60% křemíkové DNA a 40% DNA na bázi uhlíku, což produkuje formu, která vzestupuje do dvou odlišných systémů. Následkem je nemoc a časná smrt, když taková forma vzestoupila někam dál a mnoho zmatku. Zmatek pochází z neznalosti toho, kým člověk je; je rudý a patří Zemi a vašemu stvoření? Nebo je bílý a patří do Plejád a Orionu? Dle zkušeností v SSOA se zmatek převádí ve zmatené vzestupující iniciáty. Podle mínění Země je mnohem lepší omezit vzestup tam, kde může být udrženo jedincovo zdraví a jeho prožívání života, a to umožňuje to další generaci, spojenou s výběrem některého rudého dědictví, aby z něj vytvořila formu a dostala vzestup do další úrovně vývoje.

Tanec Otroků Anu vyvolal omezený bílý kmenový tanec, ale s mnohem menšími znalostmi, než tomu bylo u rudé rasy. Takový tanec farmaření, budování domů, produkování umění a oděvů, plození dětí, by se mohl vyučovat jako jak "sloužit Anu", dolováním zlata a rozšiřováním náboženství, které se točily zejména kolem Anu jako "Bohů". Avšak tento holografický tanec má méně znalostí, než kterýkoli jiný pozemský lidský hologram, zejména proto, že tito lidé byly úmyslně odděleni od všech ostatních lidských hologramů, aby se zajistilo, že nevzestoupí a že se nevyvinou do takové síly, aby svrhli své mistry, neboli Anu. Je to z tohoto omezení, že začalo převládat dogma mezi lidmi tohoto dědictví, což v lidské historii vedlo znovu a znovu k válce.

 1. Thanatos1 (Bůh smrti a přežití – souvisí s první čakrou)

 2. Eros2 (Bůh svádění a sexuality – souvisí s druhou čakrou)

 3. Hefastos (Bůh síly a válčení – souvisí s třetí čakrou)

 4. Herkules (Hrdina a Bůh lásky – souvisí se čtvrtou čakrou)

 5. Poseidon (Bůh moře – souvisí s planetární pátou čakrou)

 6. Věštkyně v Delfách (Bohyně vize3 – souvisí s šestou čakrou)

 7. Hélios (Bůh Slunce – souvisí se sedmou čakrou)

 8. Pan (Bůh přírody – souvisí s přírodou)

Podstata lidských otroků byla kmenová, ne nepodobná rudým lidem, vysetým ze Síria. Nicméně zde byla vnitřní disonance (nesoulad), kvůli smíchané biologii se dvěma nerezonujícími genetickými tkanivy. To způsobilo nesoulad mezi otroky, kteří se někdy proti sobě navzájem bouřili pro teritoria nebo zdroje země a tím způsobovali válku. Otroci se ve válce také tvrdě bouřili proti rudým kmenům a obsazovali jejich zemi kvůli zdrojům. Můžete si všimnout, že tento tanec pokračuje dodnes a do nedávné historie s obsazováním země Indiánů, Havajců a Domorodců v Austrálii, spolu s Maory na Novém Zélandu.

S otrockým dědictvím jsou v současné době ti, kteří jsou dogmatičtí, vidí život černobíle, jsou prostí ve svých zájmech nebo vlohách, pro jakoukoli změnu hledají spasitele a jejich omezení se snaží vytvořit válku, buď v síle nebo ve vládnutí oblastem či národům. Člověk se může podívat na Izraelce a Palestince a uvidí dva soubory otroků soupeřících ve svém dogma, aby v současnosti pochopil, co vytváří holografické omezení v civilizačním smyslu; takové omezení a vnitřní svár vytváří násilí a válku, svár a bolest.

Později v otrocké historii, byla Anu zplozena jiná úroveň otroka ze stejných hologramů. Tito otroci měli pouze 1024 řetězců DNA a kratší život a v podstatě byli suroví (brutální). Byli navrženi specielně pro válečné pole. Člověk může vidět v sebevražedných misích, neboli v zakušení 11. září, tento typ holografické myšlenkové formy, vyjadřovaný v současnosti. Tyto násilné formy rodových linií již byly stáhnuty z genetických bloků pro všechny budoucí děti, jak letos lidstvo uvolnilo příslušnou karmu.

Otroci z doby umělého vytvoření znali pouze 500 let dlouhý život a biologii, která stárnula a umírala, kvůli smíchání DNA a její vnitřní disonanci. Z tohoto důvodu byli Anu považováni za "nesmrtelné", protože měli biologii, která se mohla regenerovat ve své původní formě z Plejád a přežít otroky. Anu sebrali informace z rodových linií Velkých Mistrů a použili ji k prodloužení svých životů až na 18.000 let.Hologramy anu

Anu se zákonitě zkřížili s otroky a rudou rasou a zplodili potomstvo, které bylo někdy napůl Velkými Mistry a napůl Anu, nebo napůl otroky a napůl Anu a nebo napůl rudými otroky a napůl Anu. Co má člověk dělat s délkou života 18.000 let? Sex, sex a ještě více sex; děti a ještě více dětí. Víte, že Afrodita nebo Venuše se vdaly více než 500 krát za různé partnery a zplodily přes 900 potomků? A každá další svatba byla vypracovanější, než předchozí. Člověk v tom může vidět důvod, proč lidé z tohoto dědictví mohou být tak zaujatí romantikou a oddáváním.

Je to díky pokřížení, že vlastní hologramy Anu se staly součástí holografických rovin, obklopujících Zemi. Kdyby se Anu jednoduše rozhodli nekřížit se s ostatními lidmi na Zemi, mohli si uchovat své holografické spojení s Plejádami. Místo toho se při míchání a plození stala jejich holografická podstata součástí lidského tance na Zemi a součástí lidských holografických rovin.

V současnosti jsou to zejména Anu a lidé s přímým dědictvím na bázi holografické a na bázi rodových linií, kteří mají největší sílu a bohatství na Zemi. Avšak každé holografické vyjádření bude mít všechny prožitky v koloběhu života; proto váš šéf může být spojený s Anu v dědictví nebo vaši rodiče, nebo váš sourozenec nebo váš druh či dítě. A tak to není jen bohatství nebo sláva, která vyjadřuje podstatu Annanuki, ale jsou to všichni lidé. Ačkoli člověk zjistí, že síla v kterékoli skupině nebo rodině má tendenci tíhnout k lidem s Anu dědictvím. Lidé s otrockým dědictvím se dívají na ty s Anu dědictvím, jako na mistry. Lidé s rudým dědictvím zpravidla ví více a snaží se vytvořit rovnost a jednotu v tanci života.

Lidé mají sklony shromažďovat se ve skupinách, které se vyznačují členy všech holografických podstat; a tak je v každé skupině jakékoli velikosti zpravidla jeden z každého hologramu, ať už je tato skupina společenství, věřící, vláda, duchovní skupina nebo jakýkoli jiný druh organizace. Pro Milu a Ou to bylo zajímavé sledovat. Každý rok se vytvořila nová SSOA, jak rodové linie byly povolávány k experimentování s další fází tvorby plánu pro lidský vzestup. Každoročně ti, kteří se podobali ostatním, kteří SSOA opustili rok předtím, vstoupili do programu, aby dostali příslušné dědictví do další úrovně práce. Taková je podstata hologramů v souvislosti s lidstvem; a umožňuje těm, kteří čtou tento materiál, aby porozuměli, že vy jste skutečně jeden druh, bez ohledu na rasu, pohlaví, postavení nebo sexuální přednosti či holografické vlohy.

 1. Afrodita (Innana nebo Venuše, Bohyně lásky)

 2. Hádes (Pluto nebo Merduk, Bůh podsvětí)

 3. Artemis (Diana, Bohyně lovu)

 4. Athéna (Bohyně inteligence neboli moudrosti)

 5. Apollo (Merkur neboli Bůh komunikace)

 6. Áres (Mars, Bůh války)

 7. Héra (Juno neboli Bohyně manželství)

 8. Demeter (Bohyně úrody a plodnosti – Matka Otroků)

 9. Hermes (Průvodce mrtvých duší do podsvětí)

 10. Hestia (Bohyně srdce nebo domova)

 11. Zeus (Jupiter, Nejvyšší Bůh, Ashtar1)

 12. Dionýsos (Bůh vína, návyku nebo iluze)Tyto výše uvedené hologramy byly v podstatě úlohou osob, které dorazily z Plejád, jako rodiny těžařů zlata na Zemi. Nebyly samy o sobě zvláště inteligentní nebo nadprůměrné ve svých znalostech ani nebyly ve své podstatě zvláště duchovní. Zájem této skupiny se klonil k praktikám prodloužení života, místo k vývoji, protože neměli evoluční úmysl ve svém holografickém složení. Následkem toho a díky tomu, že získali znalosti z rodových linií Velkých Mistrů, které udržovaly znalost vzestupu, rozhodli se využít tyto znalosti k rozšíření svých životů. To vytvořilo přerušení (= také zastavení) polarity života a smrti a vedlo to k pádu ve vědomí pro všechno pozemské.

Lidé s dědictvím, které je buď holograficky nebo rodově založené na Anu, mají v současné době zpravidla stejné (paralelní) zájmy. Většina z nich není lidumilné podstaty, ale jsou sobečtí v jejich vlastním omezeném tanci romantiky, zisků, realitních investic, finančních investic nebo vlády lidstvu různými způsoby, ať už se narodí jako vládce, je zvoleným vysokým úředníkem nebo je manažerem malého oddělení ve firmě nepodstatného druhu; taková je podstata holografické osoby Anu.

Lidé z dědictví Anu budou omezeni 1800 řetězci DNA, jestliže vzestupují. Opět je to kvůli smíchání DNA, jež je zejména křemíková. Pokud byly něčí hlavní rodové linie přímo spojené s Anu při vytváření plodu v děloze, pak je tento člověk v současné době především s DNA na bázi křemíku. Takoví lidé nejsou přizpůsobeni vzestupu do biologie na bázi uhlíku, požadované pro vstup do Velkého Centrálního Slunce, a proto jsou tyto rodové linie a hologramy postupně stahovány ze všech budoucích lidí, narozených ve více než pěti nastávajících generacích.

Lidé s dědictvím Anu jsou často dohazovači informací. Je to zejména kvůli faktu, že Anu stáhli rudou rasu ze všech informací, aby prodloužili své životy. Iniciáti se proto mohou naučit poznávat ty, kteří v jejich současném životním zakoušení mají holografické náchylnosti k Anu, neboť tito iniciáti mohou mít ztraceno mnoho informací do těchto individuí a jejich předků v průběhu doby nebo skrze svůj rod.

hologramy velkých mistrů

Na Zemi bylo před 50.000 lety vysazeno šest přídavných hologramů, kdy 48 Velkých Mistrů, kteří byli naklonováni z genetických materiálů vysoké duchovní elity v Sírijském hvězdném systému, dorazili na Zem. Příběh této skupiny je smutný a je to ten, který Mila a Oa loni do hloubky prozkoumali zásluhou materiálů Samostudia a Skupinového Mistrovství, protože je to jejich vlastní dědictví, od nějž shromažďují záznamy. Každý ze 48 Velkých Mistrů zemřel po 8 měsíčním období během 2000 let původního vysazení. Někteří zemřeli na roztříštění ran, které poškodily delfíní a velrybí říši; další byli roztříštěni kvůli ostatním rudým lidem, kteří nevědomě žárlili na znalosti, které měli Velcí Mistři. Mnoho Velkých Mistrů před svou smrtí zplodilo potomky, což umožnilo, aby dědictví setrvalo do současné doby a prodloužilo dlouhé tkanivo rodu.

Když byly znalosti Velkých Mistrů převedeny do Anu, byli Anu schopní prodloužit své životy. Avšak praktiky prodlužování života způsobily pád ve vědomí jejich vlastní biologie, což vedlo k extrémní válce mezi stranami a na konci k nukleárnímu zničení Země. Toto zničení byl jediný největší pokles ve vědomí a vibraci, jaký kdy Země poznala a to se stalo před 30.000 lety. Avšak než se to stalo a vedlo to k uvedenému, štěpení myšlenkové formy se stalo ukotveným na Zemi, což později způsobilo válku Anu.

Když byly znalosti Velkých Mistrů převedeny do rudého národa, vysetého před Velkými Mistry, zrodil se tanec guru (Guru = zasvěcenec, duchovní otec, autorita, učitel nebo na slovo vzatý odborník.). Guruové získali znalosti pořízené od jiných rodů a souboru rodových linií, které nebyly jejich vlastním skutečným dědictvím. Takoví guruové mohli vytvořit znalé učitele; avšak když se pokusili vzestoupit, neměli vhodné znalosti o tom, jak vytvořit humanoidní (lidskou) formu čtvrté dimenze. Výsledkem byl nekompletní vzestup a ukotvení štěpení myšlenkové formy, která souvisí se smrtí, destrukcí, nemocí a stárnutím. Byl to neúplný vzestup gurů, který vedl k pádu za pádem na Zemi a nakonec k nukleárnímu zničení Anu.

Lidé z holografického dědictví Velkých Mistrů v současné době mohou být dobře zataženi do hnutí vzestupu. Tito lidé věřili z celého srdce, že z tohoto důvodu byli vysazeni na Zem. Bohužel genetické svazky, které obdrželi s 36.000 řetězci DNA jsou méně než 18% celého souboru genetiky, které duchovní elita na Síriu zná. V omezení bylo snadné je ničit a když se znalosti, s nimiž se narodili, dostaly k ostatním lidem, byly tyto znalosti pouze zneužívány k jiným účelům.

 1. Bůh Bohyně času

 2. Bůh Bohyně rodových znalostí

 3. Bůh Bohyně vývoje

 4. Bůh Bohyně lidského druhu neboli Vysoký kněz & kněžka

 5. Bůh Bohyně slunečních cyklů

 6. Bůh Bohyně vzestupu do páté dimenze

Sírius tvrdí, že nikdy nevysadil lidi na Zem, aby vzestoupili. Avšak Země se může vrátit zpět v čase a zkontrolovat myšlenky a činy Velkých Mistrů a na to byli tázáni – jaký byl jejich smysl. Šestý hologram "Bůh Bohyně vzestupu do páté dimenze" má většinu klíčů pro změnu genetického zakódování. To je ten hologram, z nějž Mila vytvořila svou formu a její hologram doby narození. Oa na druhou stranu vytvořil svou formu z Boha Bohyně Slunečních cyklů a jeho hologram doby narození je Bůh Bohyně vývoje.

Vypadá to, že šestý hologram neboli Bůh Bohyně vzestupu do páté dimenze, měl nehodu a tak skončil na Zemi; navštívení nejvyššího kněze ze Síria této holografické podstaty mělo vliv na jednoho z klonovaných Velkých Mistrů, produkujícího potomka. Kdyby se to nestalo a nebylo to přidáno do genetiky a svazku holografické znalosti, pak by současný posun vzestupu lidského druhu asi selhal. Proto Země uvažuje, zda to byla skutečně chyba? Nebo to byl záměr Země vzestupovat, který ji vtlačil do lidského snu a způsobil zrození dítěte, přinášejícího nezbytné vědomosti, aby tyto umožnily budoucí lidský vzestup? Možná to také bylo způsobeno mimo víru, že Velcí Mistři neměli sami o sobě svůj cíl, jímž byl vzestup lidstva a Země. Země nechává každého, aby to uvážil. Lidé s výše uvedeným genetickým a holografickým sklonem jsou ti, kteří v současné době na Zemi vyřezávají plán vývojové úrovně Bodhisattvy (6000 řetězců DNA). Zpravidla ti, kteří vyřezávají Bodhisattvu, vytvořili své tělo v děloze z jednoho z těchto šesti hologramů; hologramy doby zrození mohou být odlišné, ale většinou jsou buď podstaty Velkých Mistrů nebo Rudé.

lidské hologramy abyreonu

Jsou zde další lidé, kteří přišli na Zemi z jiných umírajících stvoření. To se stalo před nějakými 48.000 lety po smrti Velkých Mistrů. Tito lidé se zkřížili s lidmi jiných rudých národů a tím přidali své hologramy do lidských holografických rovin. Tito lidé Abyreonu byli ve své genetické struktuře magnetičtí a měli červenou barvu pokožky. Přinesli s sebou chybějící informace o elementech. Poté, co byly tyto chybějící informace o elementech přidány do svazku lidských holografických znalostí, byly vytvořeny první pokusy vzestupovat v části zbývající rudé duchovní elity.

 1. Bůh Bohyně ohně a popela

 2. Bůh Bohyně vzduchu a oblohy

 3. Bůh Bohyně vody a páry

 4. Bůh Bohyně Země a lávy

V současnosti byly tyto hologramy méně prospěšné ve vzestupu do vývojové úrovně Bodhisattvy. Proto většina lidí s touto holografickou dispozicí je omezena do 3000 řetězců ve vzestupu v dospělosti. Proč? Ačkoli mají tyto svazky znalosti o elementech, mohou postrádat znalosti o tom, jak upravit DNA. Bez schopnosti úpravy DNA se pak vzestup za určitý bod stává neplodným. Vzestup do Bodhisattvy vyžaduje vzkříšení mrtvých buněk a mrtvých systémů; to vyžaduje schopnost vrozeně rozumět tomu, jak upravit svou vlastní genetiku. Ti, kteří se o to dodnes pokouší bez uvedených holografických znalostí, jednoduše selhali ve svém vzestupu za 3000, dle zkušeností SSOA.

DNA šedých a plazivých

DNA Šedých a Plazivých (Gray a Reptilian) byla přidána do genetického svazku prostřednictvím pokřížení jejich druhu a lidského druhu na vesmírné lodi v době až o 10.000 let zpět v historii. Většina asijských ras má Plazivou DNA; mnoho lidí bílého původu má Šedou DNA. Hologramy pro tyto dva humanoidní (lidské) druhy však nikdy nebyly přidány do holografických rovin. Taková DNA je zpravidla přeměněna a spojena s myšlenkovou formou, překročenou při vzestupu do 1800 řetězců.

V současnosti je zde pár únosů, které se staly ve fyzičnu, některými ze zbývajících z rasy Šedých nebo Plazivých okolo Země. Většina manipulací se místo toho děje v éterických nebo astrálních rovinách. Většina takových astrálních rovin již byla globálně rozpuštěna ve vzestupu Země, s výjimkou hustoty vašich velkoměst. Když vzestupující iniciáti ztělesňují Světelný jazyk, pak se odstraňují programy a stroje Šedých a Plazivých, neboť již nejsou tak silné jako myšlenková forma, aby zůstaly v přítomnosti tónů stvoření na bázi jednoty.

hologramy, rodové linie a DNA

Hologram obdržený při narození od matky či otce připouští rozsah v tkanivu rodu pro přicházející duši, aby si vybrala své rody (= rodové linie, rodiny či řadu generací) a DNA. Ne všechny rody se kříží se všemi hologramy, a proto některé hologramy mohou omezit přístup do zejména křemíkové (Anu nebo Anu otrocký rod) nebo zejména uhlíkové rodové linie (rudý rod nebo rod Velkých Mistrů). Proto hologram vybraný k vytvoření těla v děloze je hlavním limitujícím faktorem při vzestupu v současné době vývoje lidského druhu.

Hologram zvolený jako doba zrození má vliv na nasměrování života určitým způsobem, který souvisí s dispozicí příslušného hologramu. Je jeden hologram pro jednu dobu narození a jsou zde někteří lidé, kteří se narodili na rozhraní dvou hologramů, což poskytuje smíchání těchto dvou v životním tanci a osobnosti. Východní i Západní astrologie se to pokouší definovat; nicméně je to komplikovanější, než jiné z těchto systémů, což je důvod, proč oba systémy nejsou na 100% správné.

Západní astrologie je docela přesná pouze pro lidi z Anu otrockého dědictví, když jak doba zrození, tak hologram byly použity k vytvoření formy. Východní astrologie je přesná, když byl použit rudý hologram k vytvoření formy spolu s dobou zrození. A tak jsou tu někteří lidé s tímto vzorem, kteří zjistí, že tyto dva systémy skutečně pasují, když ovšem mají příslušnou holografickou biologickou dispozici. Časem při smíchání rodových linií to přestalo platit méně a méně pro většinu lidí. Když se na vršek toho všeho ještě přidá manipulace hologramy a rody, která se objevovala po minulých 2000 let, pak je tanec zamotán dokonce ještě více.

Vzestupující iniciáti v programu Mily a Oy se staly zamotanými podle toho, s kterým hologramem byli spojeni a zkoušeli určit, zda je to dobré, špatné nebo je-li to ještě jinak. Země doporučuje, aby se tím nikdo neznepokojoval; prostě zamýšlejte vzestupovat a pohleďte do svého nitra na své zásadní (= i základní) vzory a překročte to, co neresonuje v dané úrovni. Člověk také může lépe přesně určit svou holografickou podstatu, když bude brát v úvahu (= dívat se na) to, co jeho srdce nevědomě vysílá ve dne v noci.

nevědomá komunikace srdce

Všeobecně vzato, když Země nebo Tao jdou, aby vkládali myšlenky do dalších iniciátů prostřednictvím Mily a Oy, naladíme se na srdce a na to, co musí říci srdeční oblast formy. Srdce ve dne v noci vysílá minimálně ze dvou holografických spojení. Všeobecně řečeno, tato holografická spojení často určitým směrem vychylují životní tanec, který člověk projevuje.

Jak je sen vychýlen prostřednictvím spojení srdce? Všechny myšlenky, které každý iniciát má, jsou posílány do nekončícího proudu vědomí k vašemu solárnímu Slunci a pak související sen sestupuje rovinami projevení a později sestoupí do iniciátovy třídimenzionální reality. (Pro více informací o tomto procesu se podívejte na článek "Stát se snílkem a snem".) Proto cokoli jedincovo srdce vysílá, směřuje ke stažení určitých životních zkušeností do jedincova tance života. Také z tohoto důvodu člověk může toužit naučit se nedovolit škodícím, nenávidícím či posuzujícím myšlenkám, plynout skrze jeho proud vědomí, protože tím volá takové zážitky do svého životního zakoušení.

uzemnění a hranice

Jak člověk může zastavit své posuzující nebo škodící myšlenky? Všechny myšlenky jsou výsledkem osobnostních entit nebo duše, která vstupuje do jedincova pole a vyjadřuje sebe samu. Člověk může vztyčit hranice podle toho, jaký druh osobnostních entit může přijít do tance v jeho poli; člověk může zamýšlet mít neškodící a neposuzující entity. Člověk se také může naladit na zprávy od duše do takové míry, do jaké to jen je možné, a pak uslyší své vnitřní vedení pro vzestup, místo neustálého šumu osobnosti, jež má málo co nabídnout ve vztahu k jeho evolučním cílům.

Uzemnění je závazné (tj. povinné) pro udržování hranic. Proto člověk musí nejdříve zcela uzemnit své pole a formu k vláknu Země a pak může vytlačit ze svého pole to, co nesouzní s jeho volbou vzestupovat. Někdy je snazší dosáhnout uzemnění v přírodě, ale vzestupující iniciáti se musí stát v tomto procesu mistry, a jenom tak budou schopní jít ve vzestupu tak daleko. Jedincovy hranice uzavírají pouze uzemněný stav bytí a hranice jsou nezbytné pro vzestup, protože lidé na sebe stále musí působit se členy jak nového, tak starého konsensu. Lidé starého konsensu jsou stále ještě chyceni v určitém nevědomém tanci, který často zahrnuje odebírání záznamů od druhých nebo poškozování pole a snu ostatních. Člověk zabraňuje takovým formám nevědomého škození, které je ne-karmické, když se učí udržovat se více uzemněným v daném dni.

Osobnost může být také zformována k tomu, aby udržovala jedincovy hranice. Kdysi dávno si Mila žádala o osobnostní bytosti, které by udržovaly její uzemnění ve všech situacích a vyhodila od sebe to, co by to nedělalo. Také požadovala, aby osobnost udržovala pouze neposuzující a mírové myšlenky a vše ostatní zahodila. Člověk to může stejně ve své prvotní úrovni vzestupu dokázat a výsledkem není pouze vyšší úroveň vnitřního míru, ale také schopnost slyšet svou duši a vedení s větším klidem.

Podobně jako ladička, i lidský druh se ladí na myšlenky ducha. Vnitřní disonance (= nesoulad) vede k přivábení disonantních duchů, kteří mají disonantní myšlenky. Vnitřní mír vede k přivábení mírumilovných duchů, kteří mají mírumilovné a milující myšlenky. To je důvod, proč uzpůsobení se ke Světelnému jazyku, začíná přemosťovat lidi, kteří mohou vzestoupit do 3000 řetězců nebo dál do většího vnitřního míru a myšlenkové formy na bázi jednoty, kdy tóny stvoření vábí duchy a duše, kteří resonují s takovými myšlenkami.

zamýšlení změnit své srdeční vysílání

Loni experimentovala skupina ve Skupinovém Mistrovství a Samostudiu se změnou jejich srdeční komunikace prostřednictvím vědomého záměru, aby se přeprogramovali k vysílání zpráv, které by byly prospěšnější pro milování a zakoušení mírumilovného života. Každý hologram má přednastavenou skupinu myšlenek, které mají sklony k tomu být vysílány prostřednictvím srdce. Hologram sídlí uvnitř srdce a to je důvod, proč holografická komunikace plyne přes srdce. Člověk může vědomým záměrem upravit tyto myšlenky, aby byly odlišné a když to udělá, změní podle toho zakoušení ve fyzičnu toho, co si pro sebe vytvořil, když tím vychyluje svůj sen novým směrem, který může být radostnější. Níže je pro každého seznam holografických dispozic a srdečních sdělení a navržená změna.

Každá navržená myšlenková forma souvisí s novou astrologií pro vzestupující iniciáty. (Podívejte se na článek "Nová astrologie pro nové milénium".) Ti, kteří vzestupují, ztělesňují novou astrologii, což je ve skutečnosti 18 nových holografických prototypových dispozic pro lidstvo, a které byly přetvořeny Zemí, aby sloužily vzestupu a nahradily 38 bývalých hologramů v holografických rovinách. Když poslední člověk vzestoupí do nové astrologie a hologramů, staré holografické roviny budou moci být zcela rozebrány a zrodí se zlatá éra pro lidstvo.

Nová astrologie se týká dokonce i těch, vzestupujících do 1800. Protože když jedincova forma zvládá 1800, jeho světelné tělo zvládá 3000 a má několik desítek tónů Světelného jazyka. A proto dokonce i ti v 1800 se začínají dotýkat nové myšlenkové formy na bázi jednoty, obsažené ve Světelném jazyce a nové astrologii. Jak forma, tak světelné tělo, musí se musí budovat ve vibraci při vzestupu; zpravidla forma je jednou nohou za světelným tělem v genetických materiálech. Ačkoli to může znít komplikovaně, je to hodně podobné slupkám cibule. Světelné tělo udržuje slupku uvnitř jedincova pole, což vytváří zdvojené tělo, které je o oktávu výše ve vibraci a proto bude ve vyšší vývojové úrovni, než fyzická forma v každé fázi vzestupu. Prostřednictvím světelného těla, dokonce i lidé v 1800 mohou začít vyjadřovat Světelný jazyk a novou astrologii ve svých životech a myšlenkové formě.

Člověk v tom také uvidí, jak určité staré hologramy budou mít tendenci vzestupovat do určitých nových holografických tendencí, protože v tom je základní spojení neboli související pravda. Je zde pouze 18

nových hologramů, a proto více než jeden z 38 starých hologramů bude spojen s každým novým hologramem v nové astrologii pro vzestup. Mnoho starých hologramů přenáší tutéž srdeční komunikaci podle průzkumu Země. Člověk výsledkem toho zjistí, že může resonovat s jedním až třemi níže uvedenými souvisejícími dispozicemi a srdečními spojeními a může proto souznít se dvěma až třemi určitými novými znaky v nové astrologii.

Zde se podívejte na Znaky Nové astrologie - New.Astrology.pdf…

nevědomá holografická srdeční komunikace

Většina nevědomých holografických srdečních spojení má dvě potenciální myšlenky, které jsou zpravidla navzájem protikladné. Vzestupující lidé, kteří generují tuto srdeční komunikaci zjistí, že budou váhat mezi pozitivním a negativním pólem a natáhnou rozdílné zážitky do svého životního tance v závislosti na vychýlení snu určitým směrem. Navržená nahrazení myšlenkových forem nejsou na bázi polarit a snaží se sjednotit extrémy, což člověku umožní radostnější životní výsledek a pohyb k tanci jednoty prostřednictvím vědomého tkaní snu.hologramy diany, artemis a bohyně matky země

Sdělení srdce: "JÁ CHCI ŽÍT" nebo "JÁ CHCI ZEMŘÍT"

Toto sdělení srdce "JÁ CHCI ŽÍT" nebo "JÁ CHCI ZEMŘÍT" člověka dostává do nekončících situací, kde může být jeho přežití otázkou, od nedostatečného projevování po necítění se bezpečně nebo po potřebu chodit nepozorovaně nebo se skrývat z důvodu přežití. Člověk může zjistit, že jestliže toto byl jeho rodný nebo tělesný hologram, preferoval by nevedoucí pozice, ale zůstal by na pozadí, kde je to bezpečné.

Lidé s tímto sdělením srdce také inklinují k lepení se na druhé ve strachu nebo k závislosti na druhých v zakódovaném způsobu, který opravdu neumožňuje najít člověku v sobě svou vlastní pravdu a sílu. Sdělení JÁ CHCI ZEMŘÍT zpravidla vede k nemoci ve všech jejích mnoha formách nebo přivolá nehodu nebo jinou životní příhodu do jedincova tance, je-li vysíláno opakovaně a po dostatečně dlouhé časové údobí. Lidé s nemocí proto mohou najít příležitost k uzdravení v přeprogramování tohoto nekončícího sdělení srdce.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM NEJVYŠŠÍ" a "JÁ ZAMÝŠLÍM MÍR"

Souvisí s POSLEM MÍRU, HOLOGRAMEM ROKU VÁŽKY

Svrchovanost vede k hojnosti, když se člověk učí poskytnout si vše, co potřebuje na cestě vzestupu. "JÁ JSEM NEJVYŠŠÍ", jako sdělení srdce, umožňuje, aby byl sen obsazen, což poskytne jedincovy potřeby spíše, než aby jej to nechalo v přežívání a bez dostatku. "JÁ JSEM NEJVYŠŠÍ" umožňuje, aby se uvolnilo připoutání k druhým lidem, místům, objektům, zvířátkům, rostlinám nebo oblastem, s nimiž je člověk již vypořádán ve svém vzestupu, takže může mnohem rychleji přejít to, co již dále neslouží jeho pokračujícímu životnímu tanci. To vede k pohybu ze zakódovaných vztahů. Sdělení srdce "JÁ ZAMÝŠLÍM MÍR" stáhne mírumilovné vztahy a zážitky do jedincova životního tance místo těch bázlivých, což člověku umožňuje vejít do hlubšího vnitřního pocitu bezpečí. Také to povede k příležitosti vyléčit se z nemoci, pokud to je to, co člověk projevoval ve svém životním vyjádření, protože kořen každé nemoci je vnitřní neshoda.

hologramy afrodity, erose a boha bohyně pohybu sexuální energie

Sdělení srdce: "JÁ CHCI BÝT SEXUÁLNÍ" nebo " JÁ ODMÍTÁM SEXUALITU"

Toto sdělení srdce JÁ CHCI BÝT SEXUÁLNÍ přitahuje mnoho sexuálních zážitků do jedincova životního tance, jako vzestupující bytosti. Nebo, když se někdo rozhodl pro zdrženlivost ve sdělení JÁ ODMÍTÁM SEXUALITU, jsou sexuální vztahy odsunuty do roviny snu nebo do paralelních životů, kde člověk může mít mnoho snových milostných pletek. Člověk se dokonce může ráno probudit se vzpomínkou na takové snové sexuální starosti. V jiném případě, milování se s nevzestupujícími partnery, ať už ve fyzičnu či v nefyzičnu, může vést ke ztrátě záznamů, kvůli související výměně energie. Sexuální energie se také může ztratit nebo být sebrána druhými a často nevědomá vlákna s těmi, kteří vysílají toto sdělení srdce, způsobují druhým jejich zastrčení do srdcí nebo pánví těch, kteří to vysílají a čerpají jejich chi. Ti, kteří trpí neustávajícími záchvaty únavy mohou dost dobře vysílat tuto zprávu a vyvolávat nevědomě na druhých reakci spočívající v tom, že dávají denně v životním zakoušení svou sexuální energii nebo životní sílu.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM ŽIVOTNÍ SÍLA" a "JÁ ZAMÝŠLÍM SVOBODU"

Souvisí s NOSITELEM SVOBODY, HOLOGRAMEM ROKU OKŘÍDLENÉHO KONĚ

Toto sdělení srdce "JÁ JSEM ŽIVOTNÍ SÍLA" hovoří o nekončící hojnosti energie ke splnění jedincova snu spolu s jeho vzestupem. Také to nevylákává ostatní do tance nevědomého pohybu sexuální energie. Toto sdělení srdce se rovná hojnosti, hojnosti energie ke vzestupu, hojnosti projevit svůj sen nebo hojnosti splnit svůj účel (= smysl). Hojnost energie se bude rovnat štědrosti v jedincově životním tanci. Sdělení srdce "JÁ ZAMÝŠLÍM SVOBODU" umožňuje přilepeným vláknům připoutání, které dostávají formu mezi účastníky výměny sexuální energie, aby se uvolnily, což dovoluje člověku větší svobodu v jeho životním tanci.

hologramy hadese, thanatose a boha bohyně síly

Sdělení srdce: "JÁ CHCI SÍLU" nebo "JÁ JSEM BEZMOCNÝ"

Nepřestávající sdělení JÁ CHCI SÍLU člověku způsobuje buď, že nevědomě bere ostatním jejich sílu, nebo může ztrácet svou sílu ke druhým, což vede k pocitům bezmocnosti v době, kdy se vysílá sdělení srdce JÁ JSEM BEZMOCNÝ. To způsobuje, že člověk váhá mezi pocitem postačující práce v jednu dobu a neadekvátnosti nebo nezpůsobilosti pro práci v jinou dobu. Sdělení srdce JÁ CHCI SÍLU zpravidla vede k těm, kteří tu sílu opravdu mají, neboli k šéfovi. Sdělení srdce JÁ JSEM BEZMOCNÝ zpravidla vede k těm, kteří vypadají bezmocně, ale jejichž síla je za druhými nebo za scénami. Často lidé projevují obě polarity v různých situacích, jako muž, který je šéfem v práci, ale bezmocným doma se svou ženou.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM CELISTVOST" a "JÁ ZAMÝŠLÍM KOMUNIKOVAT S DUŠÍ A ZEMÍ"

Souvisí s NOSITELEM KOMUNIKACE, HOLOGRAMEM ROKU ŽELVY

JÁ ZAMÝŠLÍM CELISTVOST (integritu) vede k zastavení hry přesunu síly do a z jedincova pole, která mu není vlastní. V celistvosti má člověk sílu, kterou si doposud ve svém vzestupu zasloužil, ne více a ne méně. S takovou silou nemůže být obchodováno, ale je použita, aby zůstala v jedincově pravdě a aby pokračoval ve vzestupu. Když člověk přestává vysílat JÁ CHCI SÍLU nebo JÁ JSEM BEZMOCNÝ, přestává stahovat obchodníky se silou do svého životního tance a místo nich stahuje ty, kteří jsou ochotní fungovat z integrity a v rovnosti se všemi ostatními. JÁ ZAMÝŠLÍM KOMUNIKOVAT S DUŠÍ A ZEMÍ umožňuje jedincově síle, aby přicházela skrze jeho ukotvení, jako vzestupující bytosti; když se člověk zcela uzemňuje k Zemi, může snadno zůstat ve své síle pod jakoukoli okolností.

hologramy héry a boha bohyně nepodmíněné lásky

Sdělení srdce: "JÁ MILUJI" nebo "JÁ NENÁVIDÍM"

Nekončící sdělení JÁ MILUJI stahuje ostatní do tance, který si přeje milovat sebe nebo touží dostat jejich lásku nebo energetický tok srdce, ale vždy jsou s takovou láskou řetězy připoutání nebo dohody nebo jinými slovy obchody a výměny informací. Proč? Láska se stala zbožím kvůli nedostatku lásky nebo nelásky, která existuje v současném lidském tanci. Toto sdělení srdce k sobě také přitahuje ostatní, kteří jsou potřební a sebere jim chi, vyzařovanou z jejich srdcí jako vzestupujících bytostí. To povede k vracející se ospalosti a nedostatku chi pro vzestup. Sdělení srdce JÁ NENÁVIDÍM přitáhne zážitky nenávisti do jedincova životního tance tak jako právní spory, potíže s jeho druhem nebo potíže s ostatními, kteří mohou uzavřít "nepřátelství". Lidé, kteří mají mnoho drama a trauma v jejich životním tanci mají sklony k váhání mezi těmito dvěma sděleními srdce.Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM NEPODMÍNĚNÁ LÁSKA" a "JÁ ZAMÝŠLÍM BOŽSKOU JEDNOTU"

Souvisí s NOSITELEM JEDNOTY, HOLOGRAMEM ROKU LABUTĚ

Sdělení srdce JÁ JSEM NEPODMÍNĚNÁ LÁSKA přitahuje nepodmíněnou lásku do životního tance. Nepodmíněná láska nesměňuje. Nepodmíněná láska rozumí tomu, že je zde dost lásky a že taková láska vyzařuje jako nekonečný tok ze Země, Taa a všech zdrojů uvnitř i vně časoprostoru. Člověk proto nepotřebuje kvůli lásce žádné směňování, ani není třeba dávat svou chi nebo lásku druhým, což jej nechává ve strádání nebo v úpadku. Člověk může druhým žehnat láskou svého srdce, vyzařující z jeho duše, nadduše a zdroje. Sdělení JÁ ZAMÝŠLÍM BOŽKOU JEDNOTU přitáhne duši a Zemi do nekončícího tance do jedincova pole, aby mohl žehnat ostatním kolem něj láskou boha bohyně skrze své srdeční centrum.

apollo, poseidon a bůh bohyně spolutvoření

Sdělení srdce: "JÁ CHCI USPĚT" nebo "JÁ CHCI SELHAT"

Neutuchající sdělení JÁ CHCI USPĚT vede k tomu, že si člověk přeje uspět na úkor druhých. To mu způsobuje, že jim bere jejich tvůrčí tok či sen nebo naopak ztrácí svůj sen ke druhým, kteří jsou lepší ve hře prodávání snu, než on sám. To vede k selhání, kdy člověk obrací polarity na sdělení srdce JÁ CHCI SELHAT. Někdy toto obrácení polarit povede k touze spatřit někoho, kdo je úspěšný, kdy člověk dává svůj tvořivý tok a sen druhým, čímž sám selhává. V obou případech, lidé s tímto sdělením srdce trpí nekonečnou ztrátou tvůrčího toku a roztříštěním snu, spolu s žitím snu jiných, místo svého vlastního snu vzestupu.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM SNÍLKEM A SNEM" a "JÁ ZAMÝŠLÍM NAPLNĚNÍ"

Souvisí s NOSITELEM NAPLNĚNÍ, HOLOGRAMEM ROKU DIKOBRAZA

Sdělení "JÁ JSEM SNÍLKEM A SNEM" hovoří o svrchovanosti snu, který člověk může utkat, jako vzestupující bytost, jehož úspěšnost vyžaduje, aby člověk nebral sny druhých, nebo aby neobchodoval se sny druhých. Jedinec je tvůrcem v lidské formě. Proto má právo stvořit svůj sen nezbržděný jinými. Toto sdělení srdce umožní méně manipulací s jedincovým snem nebo snem druhých prostřednictvím jejich polí. JÁ ZAMÝŠLÍM NAPLNĚNÍ povede ke snění snu a životu, jenž naplní jedincovo srdce a duši.

hologramy dionýsa, delfské věštírny a boha bohyně vize

Sdělení srdce: "JÁ CHCI VIDĚT" nebo "JÁ NECHCI VIDĚT"

Nekončící sdělení JÁ CHCI VIDĚT člověku způsobuje, že se snaží vidět pravdu vně sebe sama. Často se nakonec takoví lidé stávají jasnovidci, jasnovidnými léčiteli nebo duchovními, kteří mají schopnost pohlížet do nevědomí a energetického pole, které obklopuje lidský tanec. Často tito lidští jasnovidci také promítají své vlastní sporné otázky na druhé a pak je čtou jako pravdu ostatních, místo sebe samých. Někdy tito lidé také přebírají jasnovidné znalosti od ostatních pro zvýšení svých vlastních schopností. Se všemi, kteří vidí, jsou často ty věci, které by člověk raději neviděl a když člověk obrátí polaritu na "JÁ NECHCI VIDĚT", bude slepý pro pravdu a pak je potenciálně oklamán nebo podražen ve svém životním tanci.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM JASNOVIDNÁ PRAVDA" a "JÁ ZAMÝŠLÍM OSVÍCENÍ"

Souvisí s NOSITELEM OSVÍCENÍ, HOLOGRAMEM ROKU JESTŘÁBA

Vize na bázi pravdy ve vysílání JÁ JSEM JASNOVIDNÁ PRAVDA nepotřebuje odebírání jasnovidných vlastností od druhých k jasnovidnému vnímání. Vize na bázi pravdy také člověku umožňuje rozeznat rozdíl mezi svou vlastní pravdou a pravdou druhých, což člověka povznáší nad roušky iluze, které někteří lidé spustili. Při jasnovidném vnímání pravdy může být člověk větší oporou ostatním jako léčitel nebo jasnovidec při jejich vedení na jejich vlastní cestě vzestupu. Člověk také může vnímat čistěji svou vlastní pravdu, čímž se vyvaruje léček na duchovní cestě. Nekončící myšlenka JÁ ZAMÝŠLÍM OSVÍCENÍ bude mít vliv na zvednutí roušek iluze, které by ostatní nebo i člověk sám rád spustil, aby se člověk rychleji dostal k pravdě věci.

hologramy atény, herkula a boha bohyně duchovních znalostí

Sdělení srdce: "JÁ PŘIJÍMÁM PRAVDU" nebo "JÁ ROZDÁVÁM SVOU PRAVDU"

Nekončící sdělení srdce JÁ PŘIJÍMÁM PRAVDU nebo JÁ ROZDÁVÁM SVOU PRAVDU způsobuje iniciátům spojeným s těmito hologramy, že přijímají pravdu z víry, že nemají neodmyslitelně žádnou pravdu, která je jejich vlastní a svou pravou pravdu rozdávají. Jinými slovy, toto je vzor guru, v němž je pravda druhých zabavena. Nicméně, zpravidla tento hologram nevytváří guru sám o sobě, ale spíše takové individuum je pravou rukou guru. Jako takové, přebírá toto individuum všechny okolní pravdy a dává je guruovi a guru se stává směsicí všech pravd, shromážděných prostřednictvím těch, kteří nosí tento hologram. Přitom ani guru, ani nositel, nemají svou vlastní pravdu. Mnoho lidí, kteří ukazují toto chování, půjde od učitele k učiteli, vždy hledající, avšak nikdy nenacházející pravdu. Proč? Jejich pravda leží v jejich nitru, ale nejdříve musí člověk přestat brát pravdu od ostatních, aby činil guru schopným, nebo dávat svou pravdu pryč a pak musí jít takový člověk do nitra a rozeznat svou vlastní pravdu.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM PRAVDA" a "JÁ ZAMÝŠLÍM MOUDROST"

Souvisí s NOSITELEM MOUDROSTI, HOLOGRAMEM ROKU ORLA

Navržené sdělení srdce JÁ JSEM PRAVDA dovolí člověku najít jeho vlastní pravdu v nitru. To vyžaduje znovu-soustředění energie, aby se stala nasměrovanou do nitra spíše než ven a to navždy v hledání perfektního duchovního učitele. Také to vyžaduje otevření se do nevědomí, aby člověk mohl rychleji slyšet své vlastní vedení. Záměr JÁ JSEM MOUDROST člověku dovolí dostat moudrost jeho vedení do toku, skrze nějž může snáze dostat vlastní pravdu ze svého nitra.

hologramy dia, hefasta a boha bohyně slunce

Sdělení srdce: "JÁ TO VŠECHNO ZNÁM" nebo "NIC NEZNÁM"

Je to tohle sdělení srdce JÁ TO VŠECHNO ZNÁM", které vytváří guru, učitele nebo odborníka. Toto sdělení přitahuje do jedince zkušenosti, které jej vedou k tomu, že dostane místo ve vedoucí roli nebo v roli slávy či štěstí. Zpravidla mnoho ostatních dá své informace, sílu a pravdu těm, kteří "TO VŠECHNO ZNAJÍ" a podporují guru nebo slavné v jejich projevení. Tento vzor umožňuje guru, aby byli chápáni jako všeznalí, díky veškeré pravdě, zabavené v průběhu doby od ostatních. Avšak takový guru nikdy nepozná svou vlastní pravdu, pokud se nepřestane zapojovat do tohoto tance. Polarita JÁ NIC NEVÍM může být to, jak se čas od času vnitřně cítí guru a diví se, proč on či ona následuje víru v ně. Jsou to také často ti, kteří vysílají JÁ NIC NEZNÁM, kteří hledají guru za guru, aby se něco naučili.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM TVŮRCE A STVOŘENÍ" a "JÁ ZAMÝŠLÍM RADOST"

Souvisí s NOSITELEM RADOSTI, HOLOGRAMEM ROKU VEVERKY

Toto navržené sdělení srdce JÁ JSEM TVŮRCE A STVOŘENÍ uznává, že každý člověk je svým vlastním stvořitelem svého vlastního stvoření. To dovoluje rozpuštění vzoru guru – konfiskace informací, rozvodné sítě, chi a záznamů vzestupu od druhých a odstraňuje to guru z jeho či jejího vyvýšeného podstavce a umožňuje to, aby se zrodila rovnost ve skupinovém tanci. Rovněž to uznává, že guru nemusí projevovat vzestup druhých pro druhé, protože základem v tanci guru je očekávání následování vzestupu guru nebo že guru dělá veškerou duchovní práci pro skupinu. Při změně sdělení srdce na "JÁ JSEM TVŮRCE A STVOŘENÍ", jsou uznáváni všichni, že jsou svými vlastními tvůrci a proto jsou odpovědní za svůj duchovní vývoj. JÁ ZAMÝŠLÍM RADOST dovolí radosti bytí stvořitelem, aby se projevila lidmi s touto specifickou holografickou dispozicí.

hologramy árese, heliose a boha bohyně ohně a popela

Sdělení srdce: "JÁ CHCI VLÁDNOUT" nebo "JÁ CHCI BÝT OVLÁDÁN"

Ti, kteří spouští tuto specifickou myšlenkovou formu JÁ CHCI VLÁDNOUT skrze své srdce, často končívají ve vedoucích rolích ve svém životním tanci, jako zvolení vysocí hodnostáři, šéfové nebo se dokonce narodí do monarchie. Někdy může člověk spouštět tento vzor nevědomě a vládnout v energetickém tanci, neboli jinými slovy, vládne za ty, kteří to mají na starost. Často vyjádření JÁ CHCI VLÁDNOUT vede k řídící povaze, jež si přeje mít na starost všechny ostatní. Když člověk nemůže vládnout v prostředí svého pracoviště, pak bude vládnout rodině, přátelům, dětem nebo svému druhovi. Proto často člověk s tímto vysíláním může být šéf vládnoucí v práci a pak být doma ovládaný svou ženou nebo rodinou nebo obráceně.

Navržené sdělení srdce: "JÁ ORGANIZUJI V JEDNOTĚ" a "JÁ ZAMÝŠLÍM PRAVÝ ZÁKON"

Souvisí s NOSITELEM PRAVDY, HOLOGRAMEM ROKU VELKÉHO BÍLÉHO BIZONA

Vládnutí přebírá nadvládu a sílu, které souvisí s těmi, kteří jsou v podvládí. JÁ ORGANIZUJI V JEDNOTĚ na druhou stranu umožňuje všem, aby byli ve své síle, ale uvádí v pohyb tanec, jenž slouží celku. Organizování (instrumentace) je novou formou vedení, která napomáhá tanci mezi ostatními a pro ostatní, kteří udržují a podporují jednotu v energetickém pohybu mezi zúčastněnými. Tento typ vedení se objeví, jakmile více lidí vzestoupí do nového paradigma, jak ve veřejné sféře a v komunitě, tak v osobních vztazích. JÁ ZAMÝŠLÍM PRAVÝ DUCHOVNÍ ZÁKON přivolává duše a hranice, které dovolí, aby mezi zúčastněnými převládal tanec jednoty.

demeter a Bůh Bohyně vzduchu a oblohy

Sdělení srdce: "JÁ CHCI PANOVAT" nebo "JÁ SE CHCI PODŘÍDIT"

Zatímco sdělení JÁ CHCI VLÁDNOUT způsobuje člověku, že bude jako král či královna, sdělení JÁ CHCI PANOVAT člověka vede k tomu, aby si přál podřídit si ostatní. Když si člověk nemůže ostatní podřídit v prostředí práce, udělá to doma, s rodinou či přáteli nebo s dětmi a druhem. Panování je také základní myšlenková forma, která způsobuje zotročení ostatních a proto vede k tanci pán-otrok. Člověk může být pánem v práci a otrokem doma nebo naopak (visa versa) v tomto vysílání srdce.

Navržené sdělení srdce: "JÁ SPOLUPRACUJI V JEDNOTĚ" a "JÁ ZAMÝŠLÍM SOUCIT V AKCI"

Souvisí s NOSITELEM SOUCITU, HOLOGRAMEM ROKU BÍLÉHO SLONA

Spolupráce v jednotě spolu se soucitem přináší nejen konec nadvlády, ale také tance pána a otroka. Neboť JÁ SPOLUPRACUJI V JEDNOTĚ člověka přivolává k zakoušení, že vytváří rovnost mezi zúčastněnými, v níž nikdo není pánem ani otrokem. V paradigma spolupráce jsou si všichni rovni a přispívají k většímu dobru celku. JÁ ZAMÝŠLÍM SOUCIT V AKCI dovoluje, aby se posuzování, související s těmi, jež si člověk touží podřídit nebo pohlížet na ně jako na podřadné, rozpustilo do porozumění a nepodmíněného přijetí (akceptace).

hestie a bůh bohyně vody a páry

Sdělení srdce: "JÁ SE CHCI STARAT" nebo "JÁ CHCI BÝT OBSTARÁVÁN"

Nekončící sdělení srdce JÁ SE CHCI STARAT přivolává ostatní, kteří touží po opatrování, aby se dostali do jedincova životního tance. A naopak, někdy člověk obrátí polarity tohoto sdělení na "JÁ CHCI BÝT OBSTARÁVÁN", kdy člověk může přivolat ostatní, aby se o něj starali v jeho životním tanci. Základní příčinou tohoto specifického sdělení srdce jsou všechny zakódované vzory, související se současným paradigmatem třetí dimenze, v němž člověk selhává v učení se, jak zůstat ve své pravdě a suverenitě.

Navržené sdělení srdce: "JÁ SPOLUPRACUJI V JEDNOTĚ" a "JÁ ZAMÝŠLÍM HARMONII"

Souvisí s NOSITELEM HARMONIE, HOLOGRAMEM ROKU MEDVĚDA

Spolupráce vede k nezakódování. Každý člověk musí táhnout své vlastní břemeno a podporovat se navzájem kvůli společnému cíli vývoje. Sdělení srdce "JÁ SPOLUPRACUJI V JEDNOTĚ" přitáhne druhé k nám samým, kteří se tak ochotně nepodíleli v tanci zakódování poskytovatele péče a toho, o koho je staráno. To člověka osvobozuje pro vytvoření nových vztahů, které podporují jeho vzestup a jsou založeny na principech jednoty. JÁ ZAMÝŠLÍM HARMONII umožňuje rozvinutí vztahů na bázi jednoty, protože harmonie je základem jednoty.

hermes, pan a bůh bohyně země a lávy

Sdělení srdce: "JÁ TVOŘÍM" nebo "JÁ NIČÍM"

Toto nekončící sdělení srdce způsobuje člověku, že má údobí tvoření neboli kreativní momenty, následované údobími destrukce, kde prostřednictvím sebe-sabotáže člověk ničí své vlastní stvoření. Stvoření může zahrnovat vztahy spolu s pracovními příležitostmi nebo podnikáním všeho druhu, kamarádství, domov a rodinné vztahy. Často začíná vztah v závanu romantiky (milostného vztahu) a pak končí ve velkém nesouladu, při nebo hádce. To je příklad pohybu mezi polaritami sdělení srdce JÁ TVOŘÍM A JÁ NIČÍM. V samém nitru to také vede k obdobím tvořivého pohybu zejména zakoušeného v dětství, dospívání a na vysoké škole a následovaného obdobím destrukce, známým jako stárnutí, onemocnění a nakonec smrt.

Navržené sdělení srdce: "JÁ CTÍM" a "JÁ ZAMÝŠLÍM PRAVÝ ZÁKON"

Souvisí s NOSITELEM PRAVÉHO ZÁKONA, HOLOGRAMEM ROKU VRÁNY

Pachatelé destrukce se mohou objevit pouze v nedostatku úcty. Proto, jakmile se navrátí úcta ve sdělení srdce JÁ CTÍM, polarita stvoření a destrukce zaniknou, vytvoří se regenerace a přinese to konec stárnutí, nemoci a smrti prostřednictvím vzestupu. Když si každý zvolí změnit své sdělení srdce na úctu, přitáhne do svého životního tance ostatní, kteří ctí sebe samé. JÁ ZAMÝŠLÍM PRAVÝ ZÁKON dovoluje tanci života, aby byl založený na karmě; vztahy mohou skončit, jakmile je ukončena karma. To se liší od ničení vztahů destruktivními vzory. Místo toho může člověk ukončit vztah prostě až vstoupí do stavu, kdy je "kompletní". Přitom může ctít a rozejít se.

sdělení srdce velkých mistrů

Zbývající sdělení srdce souvisí s hologramy Velkých Mistrů. Tyto hologramy nemají polarizované sdělení, protože byly ukotveny na myšlenkové formě na bázi jednoty, která pochází ze Síria. Jednota se udržela v lidech s touto holografickou dispozicí, navzdory pádům lidstva ve vědomí. Člověk uvidí, že sdělení srdce s těmito hologramy jsou proto velmi odlišná nebo jedinečná, když je srovná s předchozí skupinou sdělení srdce, uvedenou výše, a související s hologramy Anu, Otroků Anu nebo Rudým národem. Tento typ holografické dispozice vytváří jedinečného člověka s odlišným účelem, který je humanitní a považuje dobro celku za větší než jsou vlastní osobní touhy nebo vlastní zájmy.

Bůh Bohyně času

Sdělení srdce: "JÁ JSEM BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ"

Sdělení srdce JÁ JSEM BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ vede k životu, který magicky ústí do místa, kde by měl, protože to je to, co znamená božské načasování. Když člověk funguje v srdečním pulsu načasování života, vše se stane tak, jak by mělo, kouzelně bez ničeho, co by bylo v nepořádku. Lidé, narození s tímto hologramem málokdy mají mnoho síly fyzické roviny, ale někdy ostatní, kteří mají hodně síly, používají lidi s touto holografickou dispozicí ke zorganizování kouzla skupin, které shromáždili. Lidé s tímto hologramem jsou skutečně kouzelníci (= mágové), protože to je božské načasování. Kouzelníci organizují načasování tak, aby vše mohlo synchronizovat společně v tanci života.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM JEDNOTA" a "JÁ ZAMÝŠLÍM JEDNOTU"

Souvisí s NOSITELEM JEDNOTY, HOLOGRAMEM ROKU VYSOKÉ ZVĚŘE

Božské Načasování není vzor, který chce Země následovat, jako sdělení srdce pro budoucí vzestupující lidské mistry. Bylo stanoveno, že lidé by neměli mít klíče božského času, neboť to není role, kterou by mělo hrát lidstvo nebo nějaký jiný jediný druh. Místo toho se lidé naučí vyrovnat srdečnímu tepu Země a snu vzestupu Země, který Země nabízí každému člověku a ve vstoupení do času s tímto snem se člověk přesto najde v božském načasování a kouzlu toho všeho. Toto sdělení srdce se mění na JÁ JSEM JEDNOTA. JÁ JSEM JEDNOTA způsobí, že člověk bude tančit v jednotě se všemi ostatními. Ve stavu jednoty se vše vyskytuje tehdy, kdy by mělo a tak jak by mělo a o tom je celé božské načasování a kouzlo.

bůh bohyně rodových znalostí

Sdělení srdce: "JÁ JSEM ZAZNAMENANÝ ČAS"

JÁ JSEM ZAZNAMENANÝ ČAS jsou lidé holografické podstaty, která tíhne k udržení si záznamů všech událostí v lidské historii. Lidé s tímto hologramem jsou přirození biologičtí historikové, protože také udržují kopie každého lidského incidentu ve své vlastní biologii. Prostřednictvím vzestupu těchto žijících strážců záznamu, byla v současnosti většina pradávné lidské historie překompilována (= opětovně přeložena a sestavena). Jako takoví jsou lidé s touto holografickou prototypovou podstatou obdařeni jejich vlastním vzestupem, protože mají všechny záznamy zabudované do jejich vlastní DNA na to, aby vytvořili krystalickou formu. Tito lidé mohou být považováni za živoucí strážce záznamů, podobně jako jsou delfíni a velryby.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM VZESTUP" a "JÁ ZAMÝŠLÍ VZESTUPOVAT"

Souvisí s NOSITELEM VZESTUPU, HOLOGRAMEM ROKU TYGRA

Země si uvědomuje, že by všichni lidé měli být strážci záznamů jejich vlastních rodových zkušeností a znalostí vzestupu. Je to asi kvůli tomu, že střežení záznamů bylo navrženo jen pro pár lidí, že se lidé stali tak ztracenými a že v průběhu doby se mohlo manipulovat s tolika záznamy. Teď budou všichni lidé odpovědní za udržování svých vlastních záznamů ve své vlastní biologii spolu s udržováním planetárních a solárních archivů, s nimiž je člověk spojen jako druh. Proto je tento hologram postupně rozdělen do Nositele Vzestupu neboli do jedince, který vyřezává plán vzestupu ve fyzičnu, aby jej ostatní následovali. Lidé s tímto hologramem zjistí, že jsou přirozenými řezbáři plánu vzestupu.

bůh bohyně vývoje

Sdělení srdce: "JÁ JSEM BUDOUCÍ MOŽNOST"

Tento hologram udržuje budoucí možnost pro všechny potenciální sny pro lidský druh. Lidé zrození pod tímto holografickým prototypem jsou často talentovaní jasnovidci, protože snáze chápou budoucí možnost sebe samých nebo ostatních nebo celého národa. Většina proroků nedávné doby jsou příklady darů a schopností lidí zrozených pod touto holografickou dispozicí.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM VÝVOJ" a "JÁ SE ZAMÝŠLÍM VYVÍJET"

Souvisí s NOSITELEM VÝVOJE, HOLOGRAMEM ROKU LIŠKY

Země chápe, že by lidé neměli udržovat budoucí možnost pro ostatní nebo pro svůj vlastní druh, ale pouze pro sebe. Země nyní udržuje budoucí možnost neboli sen pro všechny lidi na každém kontinentu, kde lidé pobývají. Proto se všichni lidé naladí na Zemi, aby dostali své budoucí možnosti a udržovali své vlastní budoucí možnosti ve svém vlastním poli jako svůj vlastní sen a pak aby si vybrali, kterou možnost by chtěli projevit ve fyzičnu jako snílci a sen. Toto sdělení srdce bude postupně změněno na JÁ JSEM VÝVOJ. Sdělení srdce "JÁ JSEM VÝVOJ" ukotví vývoj (= evoluci), jako jedincovu vlastní možnost, jako vzestupující bytosti. JÁ SE ZAMÝŠLÍM VYVÍJET" přitáhne takovou možnost do fyzična do jedincova tance a biologie.

bůh bohyně vzestupu

Sdělení srdce: "JÁ JSEM TVŮRČÍ ČINNOST"

Lidé se sdělením srdce JÁ JSEM TVŮRČÍ ČINNOST byli odpovědní za udržování tance tvůrčího energetického toku a toku sexuální energie pro lidskou rasu. Tito lidé jsou často obdařeni projevem nebo tvořivými snahami všeho druhu; nebo dotlačením tvůrčího energetického toku do projektů ostatních. Často současní vůdci nebo guruové používají tyto lidi pro podporování jejich určité pravdy a snu ve fyzičnu. Země určila, že lidé by neměli udržovat tvůrčí činnost pro jejich vlastní druh, ale že tvůrčí činnost je spíše energetický tok, který Země sama nasměruje skrze všechny druhy včetně lidstva. Země bude mít tvůrčí činnost a každý člověk se naťukne do rovnováhy dávání a přijímání tohoto toku, aby projevil svůj sen. Proto je sdělení srdce JÁ JSEM TVŮRČÍ ČINNOST postupně měněn na JÁ JSEM VÝVOJOVÁ PRAVDA.

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM VÝVOJOVÁ PRAVDA" a "JÁ ZAMÝŠLÍM PRAVDU"

Souvisí s NOSITELEM EVOLUČNÍ PRAVDY, HOLOGRAMEM ROKU ANTILOPY

Sdělení srdce JÁ JSEM VÝVOJOVÁ PRAVDA ukotví evoluční pravdu, jako možnost pro jedince samého. Každý, kdo vzestupuje, zakouší vývojovou pravdu, která se přidává do tkaniva zakušené pravdy, když každý druh vzestupuje. Pouze když každý žije svou vývojovou pravdu, je vyřezán plán vzestupu pro ostatní, aby jej následovali. Myšlenková forma JÁ ZAMÝŠLÍM PRAVDU dovolí prožité vývojové pravdě, aby byla platným vyjádřením jedincovy vlastní pravdy, jako vzestupující bytosti.

bůh bohyně slunečních cyklů

Sdělení srdce: "JÁ JSEM SOLÁRNÍ ČAS"

Lidé narození se sdělením srdce JÁ JSEM SLUNEČNÍ ČAS mají často multidimenzionální vizi neboli porozumění, které souvisí se slunečním časem a tvůrčími cykly. Proto jsou tito lidé často obdařeni multidimenzionálním vědomím neboli chápáním (= vnímáním) změn, které se mohou objevit na Zemi nebo v lidském tanci, které jsou ovlivňovány tvůrčími cykly. Země určila, že by lidé neměli opět mít klíče k solárnímu času. Solární systém (= sluneční soustava) v sobě má svůj vlastní tanec energetického toku činnosti, který směruje čas jak ve sluneční soustavě, tak na Zemi. Podobně lidé nejsou od toho, aby směrovali (= řídili) čas, ale aby synkopovali s časem, jak je vysílán na solární nebo planetární bázi. Přitom se lidé dostávají do synchronizace se vzestupem a tvůrčími cykly celku a tímto jejich vzestup vstupuje snáze do popředí. Proto se toto sdělení srdce postupně přesměruje na myšlenkovou formu JÁ KOMUNIKUJI V JEDNOTĚ.

Navržené sdělení srdce: "JÁ KOMUNIKUJI V JEDNOTĚ" a "JÁ UKOTVUJI SVĚTELNÝ JAZYK"

Souvisí s NOSITELEM KOMUNIKACE, HOLOGRAMEM ROKU VLKA

Toto sdělení srdce JÁ KOMUNIKUJI V JEDNOTĚ je předem připraveno ke zrození sdělení, které je přímé, autentické a na bázi jednoty. Lidé nesoucí tento hologram budou předurčeni psaní, hovoření, vyučování a vedení ostatních v novém paradigma jednoty neboli Světelného jazyka. JÁ VYSÍLÁM SVĚTELNÝ JAZYK dovolí některým lidem učinit Světelný jazyk dostupným pro všechny ostatní lidi, aby se ti, kteří vzestupují ve vašem druhu, mohli začít ladit na nové jednotné paradigma.

hologram boha bohyně vzestupu do páté dimenze

Sdělení srdce: "JÁ JSEM VÝVOJOVÉ CYKLY"

Sdělení srdce JÁ JSEM VÝVOJOVÉ CYKLY je navržen pro spuštění lidského vzestupu, když jsou tyto cykly přítomny pro takový tanec. Přitom lidé s touto holografickou dispozicí mohou být v čele hnutí vzestupu, podobně jako Mila. Avšak základem tohoto sdělení srdce je zodpovědnost za celý jedincův druh. Po dlouhý čas, Mila a mnoho ostatních této holografické podstaty se cítili zodpovědní za zajištění vývoje lidstva. Bohužel, lidstvo musí vzestupovat samo; a je to nad jednoho člověka, aby to splnil nebo ukotvil pro celek. Každý musí udělat svou část. A tak Země postupně mění toto sdělení srdce na "JÁ JSEM PRAVÝ SMYSL".

Navržené sdělení srdce: "JÁ JSEM PRAVÝ SMYSL" a "JÁ ZAMÝŠLÍM1 SVŮJ PRAVÝ SMYSL"

Souvisí s NOSITELEM SMYSLU, HOLOGRAMEM ROKU SOVY

Země určila, že žádný jednotlivý člověk nebo skupina lidí, by neměla spouštět lidský vzestup. Místo toho by měl být každý člověk zakódován pro vzestup z jeho či její vlastní vůle, když je na to ten pravý čas. Sdělení JÁ JSEM PRAVÝ SMYSL způsobuje každému, že přebírá svou roli v tanci života a při vzestupu lidského druhu. Každý nositel specifického smyslu a lidé s tímto sdělením srdce budou demonstrovat žijící vzestupující životní smysl a přitom budou inspirovat ostatní, aby udělali totéž. JÁ ZAMÝŠLÍM SVŮJ PRAVÝ SMYSL způsobí, že jedincovy sny se srovnají s jeho pravdou, aby to vše mohlo být ukotveno do fyzična a do fyzického vyjádření.shrnutí

Země zve vzestupující iniciáty, aby se podívali do svého nitra a určili, která sdělení srdce z předchozího seznamu vysílají. Pak jsou všichni zváni, aby změnili toto sdělení srdce prostřednictvím záměru pro zahrnutí nového a na bázi jednoty základu pro svůj životní tanec. Když člověk zamýšlí tato nová sdělení srdce, porozumí, že všechny vzory, které udržuje stará dispozice v jeho poli a formě, se objeví kvůli vyčištění. Může to zabrat mnoho měsíců, nebo dokonce rok či více pokračujícího vzestupu, než se rozbijí všechny vzory, které podporují stará sdělení srdce a než se ztělesní a zahrnou nová. Nicméně, když člověk dosáhne tohoto cíle, jeho sen pro životní projevy přestane být nevědomě vychylován způsobem, který by přinesl méně radosti nebo by způsobil selhání snů.

Člověk si může přát svalově či kyvadélkem otestovat, která sdělení jsou vysílána ze srdce v současné době. Také si buďte vědomi, že můžete emulovat mnoho vzorů, o nichž jsme hovořili v tomto článku, dokonce i když to není vaše základní holografická dispozice. Proto člověk může zamýšlet uvolnit všechny spuštěné vzory, což bude podporovat kompletnější vzestup v tomto životě.

Tohle je první článek začínající popisovat nezbytné nevědomé změny, aby začala vnitřní rovnováha mužského a ženského energetického toku. Země, vzestupující lidé a všechny pozemské vzestupující druhy nyní obrací svou pozornost na vytvoření větší rovnováhy mužského a ženského energetického toku, aby se postarali o pokračující vzestup Země spolu se všemi říšemi. My jsme kompletní a skoncovaní, jako globální vědomí, s válečnou karmou a karmou nemoci. To neznamená, že zde bude absolutní zastavení všech válek nebo nemocí na individuální bázi pro každého člověka, delfína či velrybu nebo v přírodě. Každý musí udělat svou část, aby vzestoupil za tu pravou myšlenkovou formu, která toto vytváří na individuální bázi ztělesňováním krystalické buněčné struktury. Avšak globální válka nebo 3. Světová válka byly odkloněny do nefyzična kvůli globálnímu přestoupení těchto dvou souvisejících vzorů – války a nemoci.

Doufáme, že jste shledali tyto informace užitečnými na vaší osobní cestě vzestupu. Zveme ty, kteří se k tomu cítí být voláni, aby se k nám připojili na naší Konkláve Mistrů nebo v našem Programu Samostudia. Konkláve Mistrů je otevřena pro všechny, kteří se věnují cestě vzestupu, bez ohledu na to jak daleko člověk může jít v daném životě. Konkláve Mistrů tká skupinovou energii, což umožňuje uvolnit karmu s ostatními lidmi, s nimiž by se jinak člověk nepotkal, což vede k úplnějšímu vzestupu. Konkláve Mistrů také umožňuje synchronizaci skupinové zkušenosti božského načasování a kouzla, jak jsou tyto udržovány Zemí pro každého, aby si vybral se zapojit. Jsou to kouzelné momenty, které přináší radost do jedincova životního tance.

Do naší další komunikace,

Namaste

Matka Země (Kolektivní Vědomí Všech druhů na Zemi)

Sdělení od Matky Země II

Přeloženo ve dnech 1. ~ 20. července 2003. 22 stran, 260 odstavců.

Poznámky napsané pod čarou, malým písmem nebo kurzívou v závorce (za znaménkem mínus) nejsou obsaženy v původním textu a blíže vysvětlují nejednoznačně přeložitelný anglický text či slovo.

Na tento článek navazuje Schéma nové astrologie pro vzestup (1 stránka).

1 Thanatos je v angličtině také odborným lékařským výrazem pro smrtelný instinkt.

2 Eros, jinak též Amor nebo Erós.

3 Vize = vidění, zření, předvídavost, vidina…

1 Čte se [aštar]

1 Jiné "významy" slovesa zamýšlet (možné překlady): chtít, mínit, mít úmysl, určit, mít na mysli, myslit, hodlat, mít v úmyslu, zamyslet…

Zprávy od Matky Země II