UDRŽENÍ SI ZDRAVÍ PŘI VZESTUPU

http://calltoascend.org/articles/transmissions4/health.htm

Tipy k vyvážení elementů a k vzestupu z nemoci

Matka Země a Tao prostřednictvím Karen Danrich „Mila“

16. říjen 2002

 

Tento článek shrnuje informace, jež přicházejí k tomu, aby byly známy a pochopeny, od Mily a Oy a těch v jejich Programu Skupinového Mistrovství, spolu s Matkou Zemí a cítícími druhy, kteří v tomto čase historie vzestupují a kteří si zvolili zaměřit se na sporné otázky nemoci, stárnutí a choroby v tomto kalendářním roce 2002. Kromě tohoto se zaměřili na pochopení získané z energetického, karmického a biologického vzoru, související s nemocí a rozkladem, a co dělat pro podpoření formy tak, aby nevzestupovala do nemoci nebo aby mohla vzestupovat z nemoci, je-li to třeba. V předchozích sděleních napsaných naším kanálem, se již o karmických a energetických atributech (vlastnostech) nemoci jednalo, spolu se související myšlenkovou formou. Prosím podívejte se na všechna sdělení Sdělení Vzestupu IV, abyste získali důkladné znalosti historie a podstaty nemoci na Zemi.

S fyzickými smysly lidé upadli do biologie , která je tak vzdálená obnově neboli sebe-udržování. Kterákoli forma ve dvou řetězcích bude mít část buněčné struktury správně nakrmenou a detoxikovanou na denní, týdenní, měsíční a roční bázi. Taková část jejich formy si udržuje své zdraví až do smrti organismu, jenž jí obklopuje. Takové části formy, které jsou většinou ohrožené a stávají se časem nemocnými, jsou zpravidla nedobře krmeny nebo detoxikovány, jsou často v odpadní hmotě, kterou samy vytvořily, podobně jako děti sedící ve špinavých plenkách a bez matky, která by přišla a umyla je. Časem odpad způsobí posun v okruhu buňky nebo kůže, v níž se hlen sbírá v takovém množství, že kůže nemůže dýchat. Nic nevchází a nic nevychází z buňky; vaše současná medicína to nazývá rakovinou.

Některé buňky se mohou narodit s takovými vlastnostmi a to je důvod odkud pochází rakovina v raném dětství; děti se rodí s buňkami, které již mají membrány, jež nedokáží dovolit buňkám dýchat a jsou obaleny hnisem (slizem). Takový tanec je většinou genetickou karmou z jednoho či více životů předchozích předků a dítě se narodí úplně v karmě, často končící brzkou smrtí. Někdy ukončení související karmy umožňuje uzdravení, po němž potom dítě může žít zbytek svého života více méně bez nemoci.

 

ODHALENA NOVÁ KARMA OBKLOPUJÍCÍ NEMOC

 

Jaký druh karmy způsobuje nemoc? V první řadě karma, která způsobuje vnitřní hranici násilí blíže k éterickému tělu a jak se éterické tělo kazí, není zde dostatek chi, poskytnuté buňkám v odpovídající části formy, které se časem stávají nemocné, nejsou-li opraveny. Bylo zde břímě energeticky hrubých vzorů odkrytých vzestupem, které se objevuje v nevědomí, které si většina lidí neuvědomuje. Freud a Jung začali odhalovat nevědomí v minulém století a mnoho  souvisejících vzorů  je skutečně takových. Toto psychologické hnutí pokračovalo ve všímání si mnohem lépe nevědomí v současné době, nicméně mnoho není skutečně možné vidět, jaká je podstata temna a ničivost člověka.

To je to, jak lidé mají vrozený strach z temna neboli „dělání něčeho špatného“. Není zde nic dobrého či špatného, je tu pouze tanec. Jediný, kdo soudí je sám jedinec, proto povzbuzujeme iniciáty, aby si sundali klapky z očí a podívali se na pravdu podstaty. Jedině, když člověk chápe pravdy pro to, co jsou, může si zvolit změnit tanec a vystoupit z nevědomých vzorů, které jsou škodlivé a způsobují nemoc, a pak vzestoupit do nového tance obnovy a radosti.
LIDÉ ABYREONU

 

Některé z těchto vzorů, souvisejících s nemocí se objevilo díky Annanuki (řečtí a římští bohové), kteří upadli do vzájemného válčení a tak uvedli do pohybu vzory, které odsunuly rozvodnou síť éterického těla z formy do toho, co Mila nazývá „Stroje Nemoci“. (Pro více informací viz Karmická příčina nemoci.) Avšak než se to stalo, byla zde spousta vzestupujících z rudé rasy, u nichž se zdá, že měli ukotvené energeticky škodící entity, jež byly natolik ničivé, že mohly na smrt roztrhat formu v krátkém časovém údobí. Tyto entity přišly na Zemi z jiného umírajícího stvoření.

Země nedávno odkryla záznamy od 1000 lidí, kteří přišli z umírajícího hvězdného systému, který zná jako Abyreon. Tihle lidé přišli na Zem, usadili se a čase se spojovali v manželských svazcích a mísili s rudou nasazenou Sírianskou rasou. Vypadá to, že se to odehrálo přibližně před 47.000 lety a zrovna 1000 let před příchodem Annanuki. Abyreon neexistuje ve vašem stvoření, ani v čase, v němž existuje vaše stvoření. Trhlina v čase, která zůstala ze zničení jiné planety ve vaší sluneční soustavě, která byla známá jako Maldek (planeta – pozn. překl.), umožnila Plejádským i Abyreonským lidem přijít na Zem. Tato trhlina se nyní uzavírá solárním vzestupem vašeho slunce.

Ti lidé přišli s odlišným biochemickým složením; Plejáďané byli převážně električtí a radioaktivní; Abyreonci byli magnetičtí, ale s odlišnou energetickou značkou. Jak Plejáďané, tak Abyreonci přišli se spoustou entit, které byly ničivé a hrubé podstaty. Jenže entity, které hostovaly na Abyreoncích byly nejhorší ze všech – měly vzor, kterým mohly k smrti roztrhat éterické tělo za méně, než týden ve fyzické formě. Jakmile tyhle entity vstoupily do chrámů vzestupu lidí, trhaly iniciáty a zvláště pak ty, kteří měli klíče k vizi, aby zcela znemožnily, aby si poškozovaní iniciáti čehokoli všimli. Skutečně, základní příčina problémů v rudém vzestupu se stala nepovšimnutou a co následovalo, bylo údobí ohromného temna, v němž se takové entity staly tajnou vládou na Zemí.

Falešní bozi neboli jinými slovy vzestoupení mistři, Melchiezedek Order a Sananda však byli pouhými šachovými figurkami těchto entit, které kontrolovaly tanec na Zemi se znalostí tkaní snu a zrcadel, které pocházely z jiných umírajících stvoření, které ve skutečnosti také zničily. V podstatě se tentýž tanec, který se stal na Abyreonu dávno před tím, než Země existovala, znovu odehrával na Zemi. Při objevu těchto entit, byly odstraněny ze Země a pohlceny Taem v posledních týdnech vzestupu Země, neboť vše ostatní by méně bránilo vzestupu celku.

Tao stanovilo, že entity z Abyreonu spolu s dalšími falešnými bohy, jsou neduše. Duše, která byla původně obsazena Taem, obsahuje vědomí a to vědomí, které si přeje vyvíjet se a vrátit se domů. Tyto bytosti v současné době znovu získané ze Země něměly žádné vědomí, které toužilo vrátit se domů, jak ohodnotilo Tao, ale spíše se snažily udržet si nadvládu nad tím, co je vědomé; udržovaly vědomé duše uvězněné v jejich vlastních přáních a destruktivních tendencích. Proto je Tao považuje za materiál bez duše.

 

ZTRÁTA GENETICKÝCH ZÁZNAMŮ A SPALOVÁNÍ

 

Takové neduše stahují stvoření za stvořením, aby se nafoukly až do dimenzí, zvyšují svou nadvládu neboli oblasti držené pod svou kompetencí. Když tyhle bytosti vstoupily do lidského tance skrze dávné rudé vzestupy, začaly být stahovány genetické materiály z lidského druhu. Tyto entity mohou být považovány za agenty falešných intervencí. (Pro více informací o historii falešných bohů a falešných intervencí se podívejte do sekce „Sdělení Velkého centrálního slunce“.) Když začala chybět genetika, rodily se následující generace se zjizvenou tkání, která neměla informace nezbytné ke zkonstruování zdravých krystalických buněk. Časem tato zjizvená tkáň způsobovala stárnutí formy.

Rudí lidé přešli z regenerativního života o délce 2000 let do formy, která stárla a stávala se nemocnou, s délkou života 800 let za méně, než 10.000 let (40.000 lidských let) díky tomuto stahování genetických informací přes rudé vzestupy. To se stalo před 37.000 až 47.000 lety. Ztráta genetických materiálů byla generační, a proto se stala nepostřehnutelnou pro kněze a kněžky dohlížejících na vzestup. Když se ti, kteří vedli a účastnili se rudých vzestupů, pokoušeli vzestoupit bez 100% genetických materiálů požadovaných pro tuto činnost, část formy, která byla zjizvená kvůli chybějícím informacím, shořela neboli se zcela spálila při tomto vzestupu, místo toho, aby se dostala do další dimenze se zbytkem formy. Shoření se může přirovnat k jadernému štěpení. Jak shořelo víc a víc vzestupujících forem, stal se způsob myšlení jaderného štěpení stále mocnějším globálním způsobem myšlení. To nakonec způsobilo, že skupina Plejádských lidí (Annanuki) přišla na Zemi a nařídila nukleární holokaust.

Před asi 38.000 lety přestaly rudé vzestupy vědomou volbou. Přestaly, protože spálení bylo tak velké, že celé nohy, ruce, hlavy a další části těla zůstávaly za skupinovými vzestupy s chrámy vzestupu. Rudí kněží a kněžky pak určili, že se se vzestupy stalo něco hrozně špatného a že by se o to nikdo neměl znova pokoušet, dokud se takový výsledek nepochopí a dokud se mu nezabrání. Dalo by se říci, že nukleární zima, způsobená Annanuki, byla souběžně s nukleární zimou neúplného lidského vzestupu, v němž zůstávaly celé části těla mezi popelem a většina duší byla na kousíčky rozfoukaná při pokusech o vzestup.

Bohužel již byl ukotven celosvětový způsob myšlení jaderného štěpení údobími dříve, než si kněží a kněžky zvolili přestat vzestupovat a mohlo být pouze otázkou času, kdy se výsledkem toho objeví zničení jadernou válkou, kvůli nedostatečnému uvolňování karmické příčiny. Každá karma se snaží stát se fyzickou. Karma z neúplného vzestupu a souvisejícího spálení se stala fyzickou v nukleárním zničení Země. Kdyby to rudí kněží a kněžky doopravdy pochopili, asi by se pokusili uvolnit tuto karmu a zabránili by tomuhle strašnému výsledku. Jenže tito předci – dle zkušeností Mily a Oy – nechápali, co se děje nebo co se stalo špatně, protože přes tisíce let ztráceli většinu svých genetických holografických znalostí, kvůli pokračujícímu stahování genetických materiálů silami temna prostřednictvím vzestupu.

Jaderné zničení Země kromě toho vytvořilo pád ve vědomí natolik velký, že se pak žádná rudá skupina nepokusila znovu vzestoupit na povrchu Země. Nicméně někteří rudí lidé se přestěhovali do vnitřní Země, předvídajíc hrozící zničení jadernou válkou, která se vyskytovala na Zemském povrchu. Tito lidé ve vnitřní Zemi vytvořili chrámy vzestupu. Vzestup pak znovu začal před zhruba 24.000 lety a vytvořil souběžné problémy, místo toho, aby je napravil.

Takové vzestupy ve vnitřní Zemi také nebyly úplné. Znovu celé části těla a údy zůstávaly pozadu. Tato zkušenost zanechala ohromné jizvy v tkáni u generací, které následovaly a které s tím souvisely. Vlastní bitva Mily a Oy s rakovinou se stala s oblastmi nejvíce sužovanými spálením v neúplných vzestupech jejich vlastních předků, při nichž velké části těla zůstávaly pozadu. Jenže jejich bitva umožnila jejich vlastní osobní překročení za neúplné vzestupy jejich rodu; což jim umožnilo postarat se o úplný vzestup v této době a v cyklu globálního vývoje Země. Dalo by se říci, že dokončují to, co jejich předkové dokončit nemohli a že si všímají to, čeho si nebylo možné všimnout v dávných dobách.

Proč tomu tak je? Čas se drasticky zpomalil od posledního vzestupu bytosti známé jako Buddha ve vnitřní Zemi. Buddha se také načas objevil na zemském povrchu a shromažďoval následovníky a pokoušel se naučit masy lidí o jiné cestě bytí. Buddhův skutečný vzestup se odehrál ve vnitřní Zemi a byl neúplnější, než dřívější vzestupy, přičemž celá jeho zadní zůstala pozadu. Jizvy z tohoto neúplného vzestupu jsou zaznamenány v Oových zádech, které jsou teď kříšeny ze stavu rakoviny. Oa má přímou rodovou linii k Buddhovi a v tomto životě opravuje to, co se pokazilo v jeho vzestupu.

 

 


DAR ZPOMALUJÍCÍHO SE ČASU

 

Se zpomalujícím se časem je více času k pochopení. Podobně, jako u filmu, který byl zpomalen pro prozkoumání snímku po snímku každého obrázku skládajícího danou scénu, může teď člověk zkoumat vzestup snímek po snímku. Přitom může člověk pochopit a pak odvrátit problémy, které by odešly nepovšimnuty, pokud by čas plynul rychleji. To je ten dar – asi v tom, jak dalece Země upadla ve vibraci; neboť zpomalující se čas umožňuje, aby bylo vnímáno všechno, co bylo skryto ve vyšší vibraci.

Toto pochopení zisku pomáhá jiným planetám a hvězdám, které vzestupují ze stejného problému s klíči, bez jejichž informací by to také vedlo k pádu vzestupu. Země je proto v této době pro vzestup celku stěžejní ve vašem stvoření. Zveme iniciáty, aby pochopili, že není žádná pravda ani mýlka a že všechny věci, všechna zakoušení slouží lekcím všech duší v Tau.

 

SPALOVÁNÍ A ELEMENTY VZDUCHU, VODY, OHNĚ A ZEMĚ

 

V rudých generacích následujících se po neúplných vzestupech rozrostly nemoci. Nejen genetické informace chyběly kvůli silám temna, které stahovaly lidské genetické archívy lidstva přes vzestup, což vedlo k zjizvené tkáni, což způsobilo stárnutí formy a časem onemocnění, ale jizvy ze spálení neúplných vzestupů zanechaly v budoucích generacích zbytek nadbytečného ohně v příslušné tkáni. Nadbytečný oheň v takových oblastech způsobuje nekončící spalování chi. V čínské medicíně by se řeklo, že v tom nebo onom orgánu je přespříliš ohně; karmická příčina přílišného množství ohně v dané části formy je neúplný vzestup a související spálení v jedincově rodu.

Spalování je výsledek nerovnováhy čtyř elementů – vzduchu, vody, ohně a Země ve formě. Je to spalování, co způsobuje jak nemoc, tak stárnutí v energetickém směru. Na Zemi převládají dvě podoby spalování. Jedna souvisí s ohně, který způsobuje nadměrné teplo v dané oblasti. Nadměrné teplo způsobuje, že se buňky spálí nebo vyhoří a přestanou vykonávat svou práci, což časem vede k nemoci.

Je však i spalování vody. Spalování vody způsobuje přítomnost přílišného množství vody, které utápí buňky. Přílišné množství vody v podstatě způsobuje, že se nadmíru hlenu sbírá v příslušné oblasti a obaluje buněčné membrány; jakmile je přítomný dostatek tohoto hlenu, zmenšuje se schopnost buňky být živena nebo zbavovaná jedů. Někdy toto zahlenění vede k rakovině; jindy prostě vede k tomu, že buňky nejsou 100% funkční. Když se to stane ve většině buněk určitého orgánu nezbytného k udržování zdraví a pohody celku, zakouší se nemoc.

Spalování vody souvisí s karmou s delfíními a velrybími říšemi a lidským druhem. Temné síly, které byly přemístěny na Zem Arcturem před šesti miliony lety, použily delfíny a velryby k vyslání elektrických ran do lidských polí, což v krátké době zabilo dávné Velké mistry. (Pro více informací se podívejte do článku „Návrat rovin zlatého a stříbrného zrcadla na Zem“.) Jakmile byli Velcí mistři zničeni, byly velké části lidských genetických znalostí a informací vzestupu přeneseny do delfíních a velrybích říší. Když se to stalo, následující generace těch Velkých mistrů, kteří zplodili potomstvo, byli zanecháni se zjizvenou tkání na místě chybějících informací. Protože je toto zjizvení výsledkem ztráty informací z vodní sféry, často obsahuje vnitřní spojení s vodou. Takové spojení s vodou v určitých oblastech formy vede k přílišnému množství elementu vody, který časem utápí příslušné buňky a vede to k nemoci.

Kromě toho rány, které přišly od delfínů a velryb způsobilo, že shořela voda ve vtěleních Velkých mistrů. Když shořel dostatek vody ve formách Velkých mistrů, tito rychle zemřeli. Když je do vody aplikováno dostatečné množství elektřiny, voda imploduje. Když voda v buňkách a kapalných systémech implodovala, forma rychle přestala žít. Ti, kteří nosí vzpomínku na spalování vody a kteří udržují rodové linie Velkých mistrů často budou rozvíjet v současné době rakovinu, protože to je výsledek záznamu takového trauma ve formě a které se opakuje v přítomnosti.

 

BUNĚČNÉ TRAUMA A NEMOC

 

Každá nemocná buňka udržuje záznam traumatu z jiné doby. Když se člověk dostává do karmy související s buněčným traumatem z dřívějšího rodového zakoušení, obnovuje se toto trauma v přítomnosti. Pokud toto trauma zahrnovalo spalování ohněm z neúplných vzestupů, pak související buňky začínají hořet nebo se zcela spalovat. Pokud takové trauma zahrnovalo spalování vody, pak se související buňky začínají topit. Pokud se tyto buňky topí přespříliš, začínají trpět rakovinou. Když takové trauma zahrnovalo manipulaci rozvodnou sítí prostřednictvím Annanuki, pak se jedincova éterická rozvodná síť stěhuje z těla a nezanechává dostatek chi k udržování života příslušných buněk a tyto buňky začínají umírat.

Když jsou záznamy o tom, jak se původní buněčné trauma stalo, vzestupem poskládány a uvolněny, může se ukotvit nový genetický plán, jenž umožňuje buňkám, aby se vzkřísily a obnovily. Při vzestupu člověk pořád odkrývá záznamy buněčného traumatu a uvolňuje je a pak umožňuje příslušné tkáni, aby se stala v podstatě krystalickou a regenerační. Krystalický plán je ukotven jedincovou vlastní duší při vědomém záměru vzestupovat.

Když člověk dojde do stupně, kdy může uvolnit dostatek buněčného trauma, aby vzestoupil do biologie, která je celkově z 60% krystalická, dosahuje ve vibraci 3000 řetězců. Když se člověk dostává dál a vzestupuje do biologie, jež je z 86% krystalická, dosahuje ve fyzickém 6000 řetězců, neboli vývojové úrovně Bodhisattva. Vzestupující iniciát proto vždy zkoumá dědičné trauma, zpracovává je na buněčné úrovni, což pak umožňuje příslušným buňkám, aby byly vzkříšeny do nové regenerační struktury. (Pro více informací ohledně krystalické genetické struktury se podívejte na článek „Vzestupování do regenerační biologie“.)

Z tohoto důvodu může být vzestup pro většinu iniciátů bolestivou zkušeností. Protože způsob, jímž byli jedincovi předci traumatizováni není nutně příjemný pro znovu-zakoušení; a někdy člověk doslova znovu-zakouší své rodové trauma v době zpracovávání svého vzestupu. Z bodu pohledu Taa je to však způsob, jakým se rodí soucit. Když člověk prožívá všechna traumata související s jeho rodem, přichází k poznání všech stránek lidského zakoušení; vojína a generála, znásilněného a násilníka, zavražděného a vraha, pána a otroka, bohatého a chudého a přecpaného a hladovějícího. Takovýmto zpracováváním člověk přichází na střední cestu soucitu v akci, jako Bodhisattva v lidské formě, chápajíc všechny tance polarity na každé osobní cestě. A ne, tohle není snadná cesta, milovaný; ale pro ty, kteří si ji zvolí v této době, je to často jediný důvod k existenci.

Většina jizev u všech lidí je tak velká a z tak dávných dob, že vyžadují vzestup za plné vědomí (36.000 řetězců DNA), aby se oslovily všechny takové jizvy ve všech částech formy. Většina lidí nevzestoupí do plného vědomí v tomto životě, což místo toho umožní budoucím generacím dokončit tento úkol. Tato mladší a zdravější těla budou mít asi méně obtíží, než starší dospělé formy, pokoušející se o takovou přeměnu v přítomnosti a snad uspějí tam, kde by člověk sám nemohl. Nicméně zvláště ti, kteří dosahují Bodhisattvy a kteří podporují a udržují zrovnovážněnou biologii, budou žít, aby byli svědky přicházejících údobí čištění a vstupu do fotonového pásu Velkého centrálního slunce.

Kvůli těm, kteří se zasvětili cíli dosažení Bodhisattvy v tomto životě, nabízíme tyto informace; protože člověk bude muset dbát na to, aby vytvořil natolik rovnovážnou biologii a natolik harmonickou formu, jak jen to bude možné, aby viděl, jak tento úkol přináší své ovoce. Tomu se může napomoci, když člověk dbá rovnováhy elementů ve formě vědomým záměrem; přidáváním určitého jídla a bylinek mezi svou každodenní stravu, která podporuje formu při vzestupu; a jeho nekončícími detoxikačními praktikami.

 

RODOVÉ LINIE A NEMOC

 

Co se týče základního prvku každé nerovnováhy ve formě a poli, můžeme hovořit o neshodě vytvořené ze dvou neshodných energetických toků. Většina lidí dnes nemusí zápasit jen se smíšením elektrického, radioaktivního a magnetického energetického toku, který je výsledkem jejich Annanuki-Sírijského rodu, ale nyní také s dalším nesouhlasným magnetickým tokem, který pochází od Abyreonských lidí pouhých pár tisíc let následujících po vysazení Velkých mistrů. Je to míšení nesouhlasného energetického toku, co nakonec způsobuje neshodu v nějaké části formy; pokud je tato neshoda dostatečně velká je výsledkem nemoc a zkrácená doba života.

Každý člověk vytváří formu v děloze z genetických materiálů obdržených z jeho tkaniva rodu. Většina lidí zvláště na Západě zdědila rodové linie od mnoha různých humanoidních forem. Jsou-li některé z rodových linií otroků Annanuki a člověk vytváří řekněme brzlík, srdce a plíce z této rodové linie, pak má sklon k tomu, aby měl hodně elektřiny v těchto oblastech formy. Elektřina není slučitelná s magnetickým životem na Zemi a to u takového iniciáta vytváří oslabenou oblast. Na vrchu toho všeho, když má člověk rodové linie, které jsou Andromédské, Šedé nebo Plazivé formy a vytváří rozmnožovací orgány a střevní trakt z těchto rodových linií, pak tento člověk bude mít dokonce časem více oslabenou část formy, jak stárne. Je to proto, že Andromédská, Šedá a Plazivá DNA je ještě více smíchaná, než lidská DNA ve 2 řetězcích.

Předchozí je složitý přehled Miliny formy, předcházející vzestupu. Byla oslabena v plicích, brzlíku, srdci a děloze, vaječnících a střevním traktu. Tyto oblasti jí daly nejvíce svízelů, aby si udržela rovnováhu ke vzestupu bez vzestupu do nemoci a to do nemoci, která by byla natolik velká, aby zabila její formu. Každá z těchto oblastí časem začala trpět rakovinou a volbou detoxikovat genetiku související s neslučitelnými rodovými liniemi byla tato rakovina vzkříšena a Mila pokračovala ve vzestupu.

Kromě toho Mila nedávno objevila, že části nervové soustavy byly nataženy z rudé rodové linie příslušející Abyreonským předkům a tyto oblasti byly natolik nesouhlasné, že několikrát při jejím vzestupu vytvořily 18 kapes rakoviny v její nervové soustavě. Nedávno to bylo zcela překročeno, když se nakonec odkryla karmická příčina. To je další problém při vzestupu; chybějící karmické záznamy, které způsobují určité nesouhlasné vzory, které pokračují navzdory tomu, že člověk zamýšlí je uvolnit. Když je nakonec karma poskládána, člověk pak může uvolnit příslušné nesouhlasné vzory v DNA a rodových liniích, což dovoluje, aby se daná část formy obnovila a vzestoupila.

Proč existují chybějící záznamy? Všechny archívy, které zaznamenaly lidské zakoušení byly silami temna vymazány, aby se odvrátila tato doba probouzení. Temné síly doufaly, že by vzestupující lidé masově onemocněli a vymřeli. To by vedlo k pokračující nadvládě temna nad Zemí; Země a všechny cítící druhy na ní by si měly prostě vybrat vyhynout a to by byl výsledek. Jenže tohle není výsledek, říkáme to s radostí a svítá na novou dobu, kdy se skutečný vzestup může odstartovat.

Oa, na druhou stranu, měl použito otrocké dědictví Annanuki ke zkonstruování ledvin, jater a sleziny v děloze. Tyto oblasti taky začaly trpět rakovinou v určitém bodu v jeho vzestupu, dokud nemohl vědomým záměrem přeměnit DNA na Sírijskou formu. Když se DNA Annanui v takových oblastech stala Sírijsou neboli magnetickou, uvolnila se neshoda a současně se vyléčila rakovina. Krom toho Oa našel Abyreonskou DNA v zádech, kyčlích a levé noze. Tyto oblasti byly také nedávno na pokraji rakoviny a tohle odhalení nyní umožní úplné uvolnění, když je karma zcela uvolněna a DNA úplně přeměněna na Sírijsou.

Člověk si může přát zhodnotit své vlastní rody použité k vytvoření formy v děloze, aby porozuměl tomu, které rodové linie vyžadují čištění karmy k předejití nemoci při vzestupu. V první řadě rodové linie nerezonující lidské formy, jako jsou Otrocká rasa Annanuki (Řečtí a Římští bozi), plus Andromédské, Šedé a Plazivé rody budou při vzestupu způsobovat největší nesoulad. Šedá, Plazivá a Andromédská DNA je zvláště odkládána a překračována při vzestupu do 1024. DNA Annanuki a Otrocké rasy Annanuki je zpravidla uvolňována při vzestupu do 3000.

Ti, kteří vzestupují do 6000 nyní budou potřebovat začít dbát na jiné nesouhlasné sady genetiky rudé rasy z Abyreonu, k nimž mohou mít rodové linie ve svém dávném rodu, právě tak, jako Mila a Oa. Když je přeměněn každý díl neshody z nesouhlasné DNA s uvolněním veškeré karmy, může se příslušná část formy vzkřísit a vzestoupit opět do harmonie a zdraví.

Pointou zde je, že vzestup není snadný; člověk bude pořád usilovat o udržení dostatečné rovnováhy ve formě, aby se ujistil, že nemoc nepřekoná jeho volbu vzestupovat. Krom toho musí být člověk důkladný, protože každá část formy, která nebyla přeměněna kvůli neúplnému vzestupu a souvisejícím rozkolům, se stane časem nemocnou, když si jí člověk nevšímá. Když je nemoc velká natolik, že ohrozí celkovou pohodu formy, může člověk skončit smrtí, místo pokračujícího vzestupu.

Nyní, milovaný, není smrt špatná; karma se při vzestupu uvolňuje bez ohledu na datum. Člověk proto přispívá ke schopnosti budoucího rodu hnout se kupředu skrze budoucí generace, které se zachytí tam, přes co se člověk nemohl dostat před svou smrtí. Vědomí se také pronáší přes smrt a tak ve skutečnosti nic není ztraceno.

Nicméně s určitými vědomými použitími detoxikačních praktik, hlubokým soustředěním se na vnitřní přeměnu způsobu myšlení a uvolňováním karmy, plus uváděním formy do rovnováhy používáním stravy a bylinek s vědomým soustředěním se, může člověk vzestupovat a ne vzestoupit do nemoci; a žít, aby byl svědkem nastávajících údobí čištění a zrození nové zlaté éry, která je před námi. A pro ty, kteří to zamýšlejí, jsou tyto informace věnovány.

 

UVEDENÍ ELEMENTŮ DO ROVNOVÁHY VĚDOMÝM ZÁMĚREM

 

Ti, kteří jsou v Programu skupinového mistrovství Mily a Oy se zaměřili na uvedení elementů ve formě do rovnováhy vědomým záměrem a potravními praktikami. Taková praktika se osvědčila pro výpomoc s vytvářením mnohem rovnovážnější formy ve volbě vzestupovat.

Aby se elementy uvedly do rovnováhy vědomým záměrem, musí člověk zpřístupnit celé své tělo založené na soustavách. Bude se dívat, aby viděl, zda je element vzduchu, vody, ohně a Země přítomen v každé soustavě a v dostatečném množství. Nejdříve vymezme, co jsou elementy ve vztahu k formě.

 

PODSTATA VZDUCHU

Někdo se může podivovat, co má vzduch, voda, Země a oheň co dělat s formou. Vzduch udržuje plyny, které převládají v celé formě. Přítomnost mnoha plynů se zvyšuje zejména při vzestupu do Plného vědomí, což způsobuje, že forma je ztrácí váhu, protože je v ní více „vzduchu“ nebo jiných plynných látek, které jsou složkami jak buněčné struktury, tak orgánů, žláz, imunitního systému, oběhové soustavy a nervové soustavy. Tyto plyny slouží funkci „větrání formy“.

Co je „větrání“? Je to schopnost plynu, vytvořit prostor mezi buňkami, ať už jsou tyto buňky udržovány kůží, svaly, kostmi, vazivy nebo ať to jsou bílé a červené krvinky, včetně krve nebo lymfatických tekutin. Je to element vzduchu, který vytváří prostor mezi buňkami, takže přes něj může výživa proplouvat a odpad může detoxikovat v každé skupině buněk, které zahrnují žlázy, orgány nebo které udržují tvar a konstituci formy.

 

PODSTATA VODY

Element vody je u současných lidských vědců mnohem více známý ve vztahu k funkci, kterou ve formě přebírá. Voda promazává, aby se výživa a jedy mohly pohybovat z jedné části formy do druhé, buď pro recyklaci, nebo konzumaci. Buňky také vyžadují určité množství vody k udržení cyklu metabolismu v buňce samé. V podstatě je voda požadována k rozbití všech osmi forem cukrů, které převládají v krystalické soustavě a které jsou vytvářené bránicí při sběru kyslíku, vdechovaného dýcháním.

Výše jsme hovořili o vodě, která hoří. Voda, která hoří, se mění na sliz. V lidské formě ve dvou řetězcích je asi 18% zdravé formy slizké podstaty ve věku 30-ti let. Je to výsledek spalování vody, které se vyskytuje prostě kvůli nedostatečnému větrání. Voda, která nemá dostatek kyslíku k dostatečnému oddělení molekul, se stočí do slizu. Když člověk použije více vzduchu na systém založený na množství slizu, tento sliz se rozpustí. Existují také bylinky, které s tím pomáhají.

Na vzestupu je mnoho forem slizu, které jsou sbírány v přeměně na krystalickou formu. Podobně, jako se housenka mění na motýla, vetká se nejdříve housenka do kokonu a pak se rozpustí na primární hmotu a přemění svou formu na motýla nebo můru. Když je to hotovo, můra či motýl se vylíhne z kokonu a uletí. Podobným způsobem buňky, které jsou zrovna přeměňovány na krystalické při aktu vzestupu, vytváří kokon, který je obklopuje. Buňka se pak rozpouští na primární hmotu a pak na základě nového genetického materiálu, se přemění. Co se již nadále nepotřebuje, pro krystalickou formu, je vyloučeno jako sliz. Proto je sliz nekončícím sporným bodem pro každou vzestupující formu.

Někdy takový sliz udržuje druh draslíku, který již nadále není požadován krystalickou buňkou, který pak způsobuje, že se zadržuje voda, dokud není detoxikována a ta člověku způsobuje opuchlost. Je to často případ při vzestupu do 3000; člověk je po většinu času opuchlý. Jednoduchým řešením je mít dostatek koupelí a plavat několikrát za den, je-li to možné, aby mohl nadměrný draslík odejít póry v kůži. Někdy takový sliz obsahuje i těžké kovy nebo jiné jedy, které vyžadují detoxikaci. Zpravidla je nejjednodušší netoxikovat většinu těchto jedů buď vylučovací soustavou nebo kůží.

Procesem vzestupu do 6000 řetězců je vytvářeno 18 dalších forem slizu. Každý druh slizu se může sbírat a obalovat buňky oběhové soustavy, lymfatické soustavy, orgánů nebo žláz, které se křísí, nebo samotnou soustavu vylučovací a způsobovat tak formě problémy. Pokud se sliz hromadí dostatečně dlouho a ve velkých množstvích, může být výsledkem rakovina. Z tohoto důvodu je detoxikace tak důležitá pro ty, kteří jsou na cestě vzestupu.

 

PŘÍNOS KOUPELÍ PŘI VZESTUPU

Kůže je největší orgán těla. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit nadměrného slizu, je denní koupel, nebo plavání, sauna či jacuzzi nejméně 45 minut. Člověk si k pomoci může přidat esenciální oleje nebo koupelové soli a použít slané drhnutí denně ve sprše, aby odhodil všechny mrtvé vrstvy kůže, což učiní póry propustnými. Při špatných dnech trávili Mila a Oa hodiny v minerálních lázních a měli bahenní koupele, nebo trávili hodiny v oceánu a slunili se, aby vyčistili éterický i fyzický sliz.

Ti, kteří to přeskočí a nedopřejí si denní koupel, se mohou najít dřív nemocnými, než vzestoupenými. Mila a Oa již dostali dopisy od dřívějších studentů, kteří spadají do této kategorie; hlavní příčina? Selhání řádné detoxikace na denní bázi k odstranění slizu průběžně produkovaného při aktu vzestupu. Tito iniciáti skončili v rakovině.

 

PODSTATA OHNĚ

Element ohně je nejvíce chybějící element lidstva, zvláště od posledního pádu Atlantidy před nějakými 10.000 lety. Je to element ohně, kdo udržuje pohyb chi meridiány a ležaté vedení éterického těla. Je to ztráta ohně, co způsobuje lidskému plavidlu, že má v současné době tak zkrácený život na pouhých průměrných 100 let nebo méně. Když se chi v podobě ohně pohybuje přes meridiány, sbírá se ve speciálních raketních centrech, odkud je pak přenášena rozvodnou sítí do všech částí formy. Oheň ohřívá buňky podobně, jako se člověk ohřívá při slunění, poskytujíce nezbytnou chi k udržení existence buněk bez potřeby jejich obnovy.

V současné genetické struktuře lidské formy ve 2 řetězcích DNA je tak málo ohně, že pouze pár buněk (pokud vůbec nějaké), dostane dost chi, kromě mládí. V mládí ještě není rozvodná síť tak pokažená, že by oheň nemohl volně plynout; a energie a živost malých je výsledek takových nekončících přívalů ohně a chi z těla Země a ležatých vedení plynoucích ke všem formám na Zemi. Časem, jak forma stárne, ztrácí balíčky rozvodné sítě v karmických výměnách a dohodách, jejichž počet se v průběhu doby zvyšuje. Když se zvyšuje počet dohod, pohybují se ležatá vedení rozvodné sítě vně formy mezi zúčastněnými stranami, místo toho, aby zůstávala uvnitř formy, aby podporovala život buněk. Všude, kde jsou díry a kapsy v rozvodné síti, nemůže plynout oheň a chi a příslušné buňky nakonec upadají a umírají.

Některá z těchto rozvodných sítí se také pohybuje vně formy v tom, co Mila nazývá strojem nemoci, což je složitý soubor zařízení vytvořených Merdukem (Hádes), jedním z Annanuki (Řečtí a Římští bohové) v záchvatu nenávisti proti jeho sestře Innaně (Afrodita). Merduk vytvořil stroje, kterými by mohl vytáhnout Innaninu rozvodnou síť z její formy při pokusu ji zabít; jenže Innana porozuměla této hře, ale nevěděla, kdo to způsobil a předala tento vzor milionům otroků, které Annanuki uměle plodili v laboratoři. Tito otroci pojali dané stroje a nato se projevila nemoc v daleko větším rozsahu, než se kdy před tím zakusilo. Ti, kteří mají přímou rodovou linii k otrokům Annanuki, která zahrnuje většinu bílých dědiců na západě, proto budou v současnosti trpět těmito vzory.

Nemoci způsobené Merdukem zahrnují cukrovku, která je výsledek ztráty rozvodné sítě v éterické slinivce; epilepsii, která je výsledkem ztráty rozvodné sítě v míše a nervovém systému; ztrátu zraku, což je výsledek ztráty rozvodné sítě v očích nebo očních nervů; chronické nervové onemocnění (Parkinsonova nemoc – pozn. překl.), které je výsledek ztráty rozvodné sítě v mozku; a srdeční nemoc, což je výsledek ztráty rozvodné sítě srdce, a taky zahrnují rakovinu slinivky, jater nebo ledvin, která je výsledek ztráty rozvodné sítě v těchto oblastech.

Některé nemoci ve skutečnosti souvisí s viry, které byly vědomě vytvořeny pro ovládaní otrocké populace částí Annanuki. Takové viry zahrnují hepatitidu (tj. zánět jater – pozn. překl.), herpes (tj. lišej nebo též opar – pozn. překl.), osypky (také uhry nebo spalničky – pozn. překl.), varicelu (pravděpodobně druh neštovic – pozn. překl.), příušnice, tuberkulózu, zarděnky a záškrt spolu s břišním tyfem. Tyto viry byly používány k zabíjení nejslabších otroků, aby se populace zachovávala zdravá a schopná sloužit Annanuki a všechny byly vyrobeny uměle v laboratořích Annanuki. Většina vzestupujících iniciátů na západě a s rodovou linií Annanuki zjistí, že se tyto viry vtahují do nervového systému, kde jsou v nečinnosti, dokud není člověk z nějakého důvodu oslaben.

Jedním z důvodů oslabení je karmická srážka, která vytváří břemeno připoutání mezi jedincem samým a druhým v určité oblasti formy. Když se ležaté vedení rozvodné sítě pohybuje z éterického těla do připoutání mezi zúčastněnými, přestává daná oblast dostávat dostatek ohně a příslušné buňky začínají umírat. Taková oblast se pak stává náchylnou na další útok určitými viry, které se pak šíří z nervové soustavy a dále ničí danou oblast. Často viry s funkcí vrátných také infikují ploténky mezi obratli a způsobují bolest zad, vysunuté ploténky a svalové křeče.

Když se tyto viry při vzestupu detoxikují, vycházejí z nervové soustavy a jsou pohlcovány bílými krvinkami, které je rozebírají na neškodnou hmotu. Někdy mohou iniciáti zakusit takové viry, jak se šíří do infekce celé krve a v takovém případě Země vede tyto iniciáty, aby takové příznaky léčili bylinkami pro podporu imunity. (Pro více informací se podívejte na „Výživu, Vzestup a Nemoc“.)

Aids a další autoimunní choroby, jako je lupus a MS jsou nový vývoj, který se objevuje s příchodem imunizačního procesu. Tyhle nemoci napadají imunitní systém způsobem, který lidstvu dříve nebyl znám; nicméně odráží rozbití lidského srdce v ještě jednom období, které bylo výsledkem Hirošimy a Nagasaki během II. světové války a pokračujícího jaderného testování, které tolik vlád chápe jako nezbytné. Z těchto nemocí se rychle vzestupu při uvolňování karmy z II. světové války, pokud je forma dostatečně silná pro detoxikaci.

Nekonečné exploze jaderných zbraní při jejich testování, které tlačí do ovzduší radiaci, pokračují v rozbíjení srdeční oblasti nevzestupujících lidí; rozbíjí příslušnou rozvodnou síť, která zahrnuje jak imunitní systém, tak plíce. Proto je vhodné nežít v oblasti, které byly hodně využívány k jadernému testování, jako je Nevada v USA; nebo blízko jaderné továrny, pokud si člověk přeje vzestoupit a zůstat bez nemocí v tomto životě.

Jaderná radiace trhá díry v DNA. Když se DNA oslabuje, rozkládá se ještě další část formy na zjizvenou tkáň nebo se stává nemocnou. Z tohoto důvodu je dobrou věcí, když lidé nerozvíjí důmyslnější formy jaderné technologie. Během éry Atlantidy spolu s érou Annanuki a pro lidi Vnitřní Země do dnešního dne, technologie, které nejsou nepodobné televizím a počítačům, na něž se teď lidstvo spoléhá, byly vyvinuté v radioaktivní podstatě.

Radiace v těchto zařízeních nekazí formu Annanuki. Avšak pro rudé vysazené rase a otrocké rase, kterou Annanuki uměle vytvořili, způsobila radiace zhoršení genetiky. Země udává, že rudá rasa upadla jednou v období před 48.000 až 38.000 lety kvůli jejich vlastnímu neúplnému vzestupu a znovu od doby před 38.000 lety do pádu Annanuki a do jaderného zničení Země před 30.000 lety jadernou technologií, která se stala převládající pro ty, kteří žili poblíž hory Olymp.

Během růstu další civilizace, která následovala po pádu Annanuki a byla známá jako Atlantida, se rozvinula ještě další jaderná technologie. Znova lidé poklesli v genetických materiálech. Znovu proti sobě lidé válčili a vrcholili jaderné zničení Země. Důvod? Ve vnitřní Zemi se objevily další nekompletní vzestupy plus radioaktivní technologie, které způsobily pokles v lidských genetických materiálech a vědomí.

Elektřina je ve srovnání s radiací v současnosti druhořadá radiace a je méně škodlivá pro ty, kteří vzestupují do 3000 a výše. Proto se nebojte podle potřeby používat počítač nebo mít doma jakožto vzestupující bytost elektřinu. Když se člověk dostane přes nižší úroveň vibrací generovaných těmito zařízeními, sedí nad nimi. Přesto tím nechceme říci, že práce ve vysoce elektrifikovaném prostředí nebo život v srdci velkoměsta podporuje vzestup, protože elektřina a radiace má sklon se zde sbírat. Elektřina v malém množství vzestupu neškodí; elektřina nebo radiace ve velkém množství ano a může bránit vzestupu za určitý bod (1800 řetězců).

MAGNETICKÝ VERSUS ELEKTRICKÝ A RADIOAKTIVNÍ OHEŇ

Oheň, který je radioaktivní nebo elektrický, se liší od ohně, který je magnetický. Elektrický a radioaktivní oheň spaluje magnetickou buněčnou strukturu. Při vzestupování může člověk začít s kundahlini na elektrické bázi při vzestupu do 1024 nebo 1800. Potom se oheň probíhající kundahlini stává stále více magnetickou, jak je detoxikován způsob myšlení na bázi elektřiny a jak je nahrazován sjednoceným způsobem myšlení na základě Světelného jazyka, který je magnetický. Od 6000 nespouštějí iniciáti žádný oheň na bázi elektřiny a to způsobuje zjemnění pole, čehož nelze jiným způsobem dosáhnout.

Když elektřina vyřezává díry přes magnetické točící se pole, radiace na druhou stranu zpomaluje magnetickou rotaci, dokud člověk nepoklesne ve vibraci a nestane se nevědomým. To je důvod, proč rudá rasa poklesla ve vědomí, když používala radioaktivní technologii; zpomalovalo to jejich pole natolik, že přes 8000 let jako druh generaci po generaci sestupovali ve vibraci.

Proto mohou být iniciáti znalci rozdílů mezi elektrickým, radioaktivním a magnetickým ohněm a snažit se detoxikovat elektřinu především pojímáním magnetického ohně na místo elektrického. Magnetický oheň bude poskytovat přesné množství chi nezbytné pro udržení regenerativního krystalického systému v rovnováze. Když člověk ztělesňuje krystalické buňky a udržuje si elektrický oheň, bude spalovat tyto buňky, což povede k nemoci. Při ujišťování se detoxikací každé elektrické myšlenkové formy a jejím nahrazováním magnetickým Světelným jazykem bude člověk méně pravděpodobně vzestupovat do nemoci a v tomto životě ztělesní Bodhisattvu.

 

 

 

 

ČLÁNEK POKRAČUJE ZHRUBA DVACETI DALŠÍMI STRANAMI.
TY SNAD BUDOU PŘELOŽENY V BRZKÉ DOBĚ…