12

Práce s předky kvůli vzestupu

Zprávy od Matky Země II

PRÁCE S PŘEDKY

KVŮLI VZESTUPU

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Mily“

22. září 2003
Drahá Milovaná Vzestupující Lidská Bytosti,

Matka Země si přeje učinit několik rad ohledně toho, jak člověk může pracovat se svými rudými předky kvůli podpoře jeho léčení vzestupem a kvůli léčení země, na níž pobývá. Všichni lidé jsou spojení s obrovským tkanivem (= rodokmenem) rodu, které je holografické podstaty a obsahuje záznamy miliard a miliard životů. Tyto životy jdou zpět v čase k původnímu vysetí, které bylo před nějakými 75.000 lety; další rody a rodové linie byly přidány, když byli před 50.000 lety vyseti Velcí Mistři a s příchodem Plejádských rodin Anu před nějakými 45.000 lety. Hovoříme v pozemských letech a tak člověk musí znásobit tato čísla čtyřmi, aby je pochopil v lidském časovém rámci.

Každý člověk, který se rodí v současné době se 2 řetězci DNA si vybírá 25 rodových linií od své matky nebo otce. Co se týče těch, kteří si vybírají vzestupovat v tomto životě, určuje jejich dědictví osud ve významu, jak daleko mohou nebo nemohou vzestoupit. V současnosti mohou všichni lidé vzestoupit v biologii zhruba k 1800 řetězcům DNA a do krystalické formy. Ti, kteří pečlivě zkoumají hlubší duchovní cíle a evoluční cestu k Bodhisattvě a dál, musí mít dědictví Velkých Mistrů v jedné z těchto 25 rodových linií, jinak nemohou jít dál. Proč to tak je? Vzestup někam dál vyžaduje biologickou schopnost přeměnit DNA na prastarší biochemii a jestliže člověk nemá takové vrozené znalosti, pak prostě nemá kapacitu (= schopnost, oprávnění) vzestoupit dál.

podstata falešných vzestupů

V lidské historii bylo mnoho forem „falešných vzestupů“ (falešný = klamný, nesprávný, chybný, umělý, zrádný, neplatný, nepravý, planý…). Falešný vzestup se objevuje tehdy, když biologie selhává ve vzestupu v genetických materiálech k vytvoření formy čtvrté dimenze a světelné tělo přesto vzestupuje. Výsledkem toho je, že forma shoří z vnitřního štěpení, kdy se světelné tělo pokouší vzestoupit do reality čtvrté dimenze. Bohužel to nefunguje a nukleární válčení spolu s mnoha formami nemoci bylo výsledkem, kvůli pokažení formy při takových pokusech falešného vzestupu. Výsledkem toho Země úplně zakázala falešný vzestup a nedovolí budování světelného těla až na 3 až 8 segmenty iniciace kromě toho, co fyzično zvládne v biologickém vzestupu.

Nedávno se zde milion lidí sjednotil ve falešných vzestupech, polovina ze západu a polovina z východu. Tyto pokusy vytvořily tak masivní rozkolísání celé sluneční soustavy, že solární rady nedávno zablokovaly každý další lidský vzestup této podstaty. Bohužel tito lidé většinou pravděpodobně nevěděli, jak jsou používáni ve fyzičnu silami temna a hladinou elektřiny proudící formou, protože světelné tělo vytvořené do tak vysoké vibrace je exponenciální. Tato elektřina pouze upeče nervový systém a buněčnou strukturu, což vede k nemoci a časné smrti. U některých to také vede k šílenství nebo nervovému zhroucení, jestliže nadměrné množství elektřiny roztříštilo korunní čakru.

Mila a Oa měli početné příklady těch, kteří byli spojení s falešným vzestupem světelného těla a byli svědky několika doslovně zešílení z takového energetického posunu. Potěšilo je, když se solární rady rozhodly zasáhnout a skoncovat s takovými pokusy, protože jen škodily fyzické formě. Fyzická forma byla dostatečně poškozena tancem rudých a bílých falešných bohů, podle bodu pohledu Mily a Oy, a tohle je jejich poslední pokus o udržení si nadvlády nad Zemí jejím dotlačením do cyklu zániku. Naštěstí selhali a Země převzala vedení vzestupu novým způsobem, který do té doby nikdy nebyl dostupný. (Pro více informací o rudých a bílých falešných bozích se podívejte na článek „Historie lidského snu“.)

spuštěna nová globální posvátná konfigurace

Minulý týden byla spuštěna nová globální posvátná konfigurace pro rozkvět životního vzoru, který iniciáti spouštějí v jejich jemnotělech, světelném těle, aurickém poli a snu. Tento vzor posvátné konfigurace zahrnuje Světelný jazyk, poněvadž až doposud vzor trojitého lotosu (figura 9 neboli symbol nekonečna s přidanou smyčkou na konci) byl primární posvátnou konfigurací jak vzestupujících iniciátů, tak Země. Bohužel, tato konfigurace byla snadno zmanipulovatelná silami temna pocházejícími ze Síria a tak byl spuštěn nový vzor obklopující všech 48 symbolů Světelného jazyka v květu životního vzoru. Tento vzor se nyní, kdy se pohybuje, mění a je v podstatě kulovitější, méně protažený a když rotuje vypadá podobně jako pole sedmikrásky. (Pro více informací se podívejte na „Světelný jazyk“.)

Země nabízí tento vzor nové posvátné konfigurace všem vzestupujícím lidem na celém světě, kteří zvládli 2200 řetězců nebo více v biologickém vzestupu. 2200 je základní linií, neboť když člověk zvládne toto, pak ztělesnil 10 základních tónů Světelného jazyka. Člověk musí ztělesnit novou posvátnou konfiguraci nebo bude tvrdě dotlačen k tomu, aby používal tyto tóny stvoření ve svém poli. Avšak když člověk dosáhne tohoto úkolu, může změnit posvátnou konfiguraci, aby obsahovala Světelný jazyk v jemnotělech, světelném těle, snu a větším aurickém poli. Každý se může naladit na Zemi a požadovat tuto změnu energetického toku a tak to bude.

vzestup a jedincovi předci

Všichni vzestupující lidé si natáhnou svůj dávný rod, aby vzestoupili. Všichni lidé, ať už jsou bílí, černí, hnědí nebo žlutí zjistí, že jejich dávní předci souviseli s jednou ze sedmi rudých základních ras vysetých na Zemi před 75.000 lety Sírijskou rasou. Světelný jazyk je jazyk na bázi jednoty a je paralelní s původním jazykem přineseným na Zem ze Síria s některými minoritními modifikacemi, které umožňují jeho větší stabilitu. (Pro více informací o osmi, devíti a deseti tónové škále Světelného jazyka se podívejte na článek „Tanec podvodních světů“ ze sekce „Inspirace z Přírody“.)

Když člověk vzestupuje, zpřístupňuje informace jak předků, tak genetické z doby velmi dávné. Kdysi dávno jedincovi dávní předci měli odlišnou biochemickou strukturu, která nestárnula, neumírala, žila 2000 let a měla ohromnou moudrost. Lidé v té době historie spolu žili v relativním míru a jednotě. Když člověk zamýšlí vzestupovat, vytahuje dávné genetické záznamy do přítomnosti a ztělesňuje je vědomou svobodnou vůli po změně. Jako taková se jeho biochemie začíná stále více měnit na „Krystalickou strukturu“. Protože jeho dávní předci rozumí pouze krystalické (= křišťálové) formě a z tohoto důvodu žili tak dlouho a žili v míru. (Pro více informací o krystalické struktuře se podívejte na článek „Vzestup do regenerativní biologické formy“ v sekci Sdělení Vzestupu IV.)

zrcadla

Vnější realita je odrazem neboli zrcadlem vnitřní reality. Když si lidstvo udržovalo regenerativní formu, v níž buněčná struktura byla bez nemoci a v rovnováze, byl život mezi lidmi v paralelní rovnováze. V rovnováze nebyly války nebo hladovění; pouze mír a tanec spolupráce mezi lidskými kmeny. Když buněčná struktura degenerovala do nemoci s viry napadajícími zdravou tkáň, zrcadlila vnější realita vnitřní a lidé začali útočit, zneužívat a válčit s jinými lidmi. Kromě toho, když příroda upadla paralelním způsobem, začalo lidstvo válčit proti přírodě. Jedinou cestou z tohoto tance je změnit znovu biologii vzestupem a pak se vrátí vztahy mezi lidmi k mírové situaci na bázi jednoty, která již byla známa v dávných dobách.

Takový je smysl vzestupu, milovaný; a je to důležitý smysl. Regenerativní biologie je první krok k sebe-udržující biologii, což je biologické zakódování nezbytné pro život ve Velkém Centrálním Slunci. Nyní jsme zamířili ke vstupu do obalu Velkého Centrálního Slunce, což bude někdy v roce 2018; ti, kteří nemohou zvládnout nejdříve regenerativní biologii zemřou v budoucí době čištění. Později při následujícím vstupu, ti, kteří nemohou zvládnout sebe-udržující biologii, zemřou v prvním století ve Velkém Centrálním Slunci.

vzestup a mistrovství

Vzestup je o mistrovství (= zvládání). Člověk zvládá emocionálně, energeticky a na biologické úrovni. Emocionální mistrovství je překračování bolesti, hněvu, strachu, utrpení a smrti, které souží současnou lidskou obětní myšlenkovou formu. Když to člověk překračuje, bojuje se svými vnitřními démony, neboli jinými slovy, s těmi entitami, které zničily jeho rod stáhnutím (= uloupením) jeho genetických materiálů a myšlenkové formy. Když někdo ničí ničitele v nefyzičnu, vyhrává a ve výhře odkrývá další segmenty (= části) dávných genetik a myšlenkové formy, do nichž pak může vzestoupit na fyzické rovině. Když odkrývá genetické materiály, pak nejdříve rozpíná svou velikost jeho energetické pole a mění svůj tok a potom jeho biologie vzestupuje do krystalické struktury.

Takové mistrovství není snadné, protože člověk může bojovat a bojovat a bojovat s těmito vnitřními démony na každém kroku své cesty. Z tohoto důvodu je cesta vzestupu jen pro opravdového duchovního bojovníka; protože pokud se člověk bojí bojovat, pak prohrává a selhává ve vzestupu v tomto životě. V dosavadním programu Mily a Oy jsme viděli iniciáty vzestupovat a pak vypukla hlavní bitva s nefyzickou silou a při neochotě postavit se a bojovat ztratili každý kousek genetického materiálu, do nějž do té doby vzestoupili. Tělo se pak jen opět svezlo do strachu a bolesti, které již byly překročené. Člověk se musí postavit; musí se bránit. Jeho předci selhali v boji a tak byl výsledkem pád ve vědomí za pádem. To pro lidstvo nebo Zemi vykonalo jen malé dobro a pouze to vedlo k bodu, kdy si lidstvo pamatovalo tak málo, že zapomnělo, že za námi je konec času cyklu a že je čas vzestupovat.

Ti, kteří nemuseli bojovat, aby vzestupovali, uzavřeli obchod s temnem. Díky tomuto obchodu je temno nechytalo; bohužel, tím se člověk pouze vystavuje tomu, aby byl využíván v tanci a to povede k dlouhodobě neúspěšnému vzestupu. Je to právě tato forma vzestupu, která vedla k tomu, že se sjednotil 1 milion lidí ve falešné skupině světelného těla, která nedávno silně narušila váš solární energetický tok. Temno mělo pro tyto vzestupy použití a tak tito lidé nemuseli bojovat pro to, aby vzestoupili; avšak ti, kteří se na tom podíleli (= účastnili se toho), teď mají tolik karmy se solárním Sluncem, že nemohou vzestoupit v tomto životě. Někteří dokonce vytvořili příliš mnoho karmy k vyčištění na tomto konci cyklu časového rámce a jejich spřízněné rody budou výsledkem toho po smrti vráceny na Plejády nebo Sírius.

Země nedávno Mile a Oovi řekla, že touží po tom, aby se v lidské formě objevili „zralejší duchovní iniciáti“. Lidé jsou náchylní k tomu, aby se cítili bezmocní a aby věřili ve vnější boží sílu, která je zachrání. Potom lidé nekonečně vzlykají k Zemi: „Zachraň mě, zachraň mě, zachraň mě!“. Milovaný, já vás nemůžu zachránit; neexistuje spasitel; člověk musí chtít zvládnout to (= se) sám záměrem vzestupovat. Při zamýšlení vzestupování se archívy jeho minulé karmy otevřou a on může začít čistit tuto karmu a znovu získat svůj krystalický genetický plán. Pak se může stát duchovním bojovníkem a bojovat nevědomou a energetickou válku se silami, které v průběhu doby olupovaly jeho rod. Když zvítězí proti těmto silám, ukotví svůj genetický plán a vzestoupí do něj a časem se jeho biochemie stane regenerační.

Země nemůže za nikoho bojovat jeho bitvu; Země má dost své vlastní bitvy proti stejným silám, které ji olupovaly v globálním měřítku. Země vyhrává své bitvy a tak se budoucí vstup do Velkého Centrálního Slunce jeví mnohem jistějším, než kdy předtím. Každý druh, každý člověk a každý delfín a velryba musí bojovat svou vlastní bitvu; každý musí vzestoupit sám sebe z nemoci, bolesti, nemoci a válčení, zneužívání, chudoby a nedostatku, které jej trápí v tomto životě a v miliardách životů, které přicházely a odcházely dávno před ním.

tkanivo rodu

Když člověk zamýšlí vzestupovat, otevírá se tkanivo (Pro anglické slovo neexistuje logický český ekvivalent, původní význam je „tapisérie“!) rodu. V tkanivu rodu jsou miliony až miliardy životů souvisejících s jedincovou současnou DNA. Při zamýšlení vzestupování začíná člověk zpřístupňovat chrámy roviny snu v době, kdy usíná, které jsou zřizovány Zemí a solárními radami, aby podporovaly lidský vzestup. Tyto chrámy člověku umožní krok za krokem zpřístupnit jeho tkanivo rodu. Čím dál člověk vzestupuje, tím více dávných životů předků a historie může vytáhnout.

Ve svém raném vzestupu k 1024 člověk pracuje v nedávné lidské historii z posledního pádu Atlantidy (před 10.000 léty neboli 40.000 lidskými léty) až do současnosti. Pouze když člověk dává dohromady své tkanivo z předešlého pádu Atlantidy, může zjistit, zda má či nemá dědictví Velkého mistra nebo rudé původní rasy ve 25 rodových liniích, z nichž v děloze vytvořil své tělo. Když nemá dědictví Rudé nebo Velkého Mistra, je zablokován pro veškerý další vzestup v tomto životě, protože nemá krystalickou informaci, do níž by vzestoupil.

Dokonce i když nemá krystalické informace, do nichž by vzestoupil, mohou jeho děti dát dohromady rozšířenější tkanivo, než jaké člověk zbudoval při vzestupu k 1024. Při vzestupu do 1024 se odkrývá dalších 123 rodových linií souvisejících s těmi lidmi, kteří žili v dobách Atlantidy, což způsobuje, že se tkanivo rozšiřuje na celkem 144 rodových linií. Když tyto rodové linie zahrnují rod Rudý nebo rod Velkého Mistra, mohou si jeho děti vybrat tyto rodové linie k vytvoření svého těla v děloze a tím se dostává jejich vzestup do další úrovně k 3000 řetězcům, 6000 řetězců (úroveň vědomí Bodhisattvy) nebo k 15.000 řetězcům DNA (úroveň vědomí Mahavishny). Někteří dokonce mohou dostat vzestup k Plnému Vědomí neboli 36.000 řetězců DNA. Dosažení jak vzestupu k Mahavishnu, tak Plnému Vědomí vyžaduje fyzické dědictví Velkého Mistra, protože člověk musí vědět, jak změnit DNA a biochemii jako biologickou informaci od narození, aby dosáhl tohoto úkolu.

Takto se může objevit budoucí vzestup pro všechny lidi na Zemi. Každý člověk dostane vzestup tak daleko, jak může v daném životě, což je dáno rodovými liniemi, které má od narození; pak následující generace dostanou vzestup do další úrovně tím, že si vyberou vhodné rodové linie z rozšířenějšího tkaniva rodu. Dokonce i tehdy, když člověk nebude mít děti v tomto životě, bude mít děti někdo jiný s identickým rodným tkanivem, protože každý je spojený s 2 miliardami lidí na celém světě. Proto jeho budoucí rod bude spojený se všemi dětmi, které se narodí těmto 2 miliardám se stejným dědictvím.

vědomí, smrt a předci

Vědomí přenáší přes smrt. Toto vědomí je známo jako předci. Každý člověk, který žije, se po smrti stává předkem spojeným se všemi, kteří sdíleli paralelní rodové tkanivo. Někteří předci jsou prvořadě spojení s Anu z Plejád nebo s jejich otrockou rasou. Tito předci po smrti odejdou ze Země ze všech spojených lidí v přítomnosti a budou vráceni do Plejád, kde vzestoupí v jiném budoucím bodu v čase, kdy si jejich sluneční soustava zvolí paralelní cestu vzestupu jako Země. Ještě jiní předci jsou spojeni s Velkými Mistry a to 7 Rudých Původních Ras vysazených na Zem ze Síria. Rudé Původní Rasy nemají informace pro sebe-udržující biologii; proto lidé z tohoto dědictví a všichni související předci budou po smrti vráceni na Sírius a vzestoupí v budoucnosti, až Sírius prodělá svůj konec časového cyklu.

Pouze lidé dědictví Velkých Mistrů projdou se Zemí do Velkého Centrálního Slunce. Proč? Pouze lidé z tohoto dědictví mají záznamy sebe-udržující biologie, která pro své přežití nepotřebuje přijímat žádnou potravu; to je genetický plán vyžadovaný Velkým Centrálním Sluncem, aby byl rezonantní. Budoucí generace budou pokračovat v rození se v lidském druhu a každá další generace vytáhne ty rodové linie, které vyžadují karmické čištění kvůli jejich ukončení, spolu s těmi rodovými liniemi, které mohou začít vzestupovat domů se Zemí do Velkého Centrálního Slunce a z dávných Velkých Mistrů. Časem budou všechna jiná dědictví stažena a v lidské formě zůstane na Zemi pouze dědictví Velkých Mistrů; tito lidé budou mít schopnost vzestoupit do čtvrté dimenze a dál, a budou žít, aby byli svědky zrození nové éry a života ve Velkém Centrálním Slunci. Všechno souvisí s tímto dědictvím a tak všechno bude zakoušet tento budoucí vzestup domů ať už ve fyzičnu, nebo jako žijící předci po smrti.

Země připomíná těm, kteří čtou tyto materiály, že nic není ztraceno; každý druh a každé stvoření si musí vybrat návrat domů do Velkého Centrálního Slunce, které kdysi dávno opustili. Člověk se nemůže vrátit ke špatnému Slunci, protože pro to nemá příslušný plán. S lidmi cestujícími prostorem (= vesmírem) jsou lidé existující na mnoha místech v přítomnosti se špatnou biochemií pro vzestup domů k příslušnému Velkému Centrálnímu Slunci. To platí pro současné lidi inkarnované na Sírius, kteří jsou podobní lidem na Zemi; smíchání mnoha genetických struktur z mnoha Velkých Centrálních Sluncí. Sírijští lidé budou čelit podobné cestě čištění, aby se vrátili domů na jejich konci časového cyklu, jako lidé na Zemi.

Totéž v současnosti platí pro delfíní a velrybí druhy, spolu s rostlinnými, zvířecími a minerálními říšemi. Každý musí vysledovat svůj rod k jeho původu z tohoto Velkého Centrálního Slunce nebo stáhnout svůj život v nastávající době čištění a vrátit se jako vědomí na planetu nebo hvězdu původu, která resonuje s příslušnou biochemií. To je čas velkého třídění toho, co může a co nemůže vzestoupit domů se Zemí; bohužel mnoho může a mnoho nemůže.

Mnoho druhů se po smrti vrátí do mnoha oblastí původu; avšak jejich vědomí půjde s nimi a bude sdílet lekce naučené zde na Zemi. Možná, že díky tomuto sdílení lidé přestanou cestovat do stvoření, která nejsou založená na té pravé biochemii pro vzestup a přestanou s sebou přinášet zvířata, rostliny, minerály spolu s delfíny a velrybami, kteří by podobně nerezonovali. Protože tímto způsobem se na Zemi dostaly všechny nerezonující druhy; přišly na lidských hvězdných lodích a byly zde vysazeny v různých dobách historie Země.

Delfíni a velryby vysledovali části svého rodu k Velkému Centrálnímu Slunci a části k Plejádám. Delfíni a velryby Plejádského rodu se po smrti vrátí na Plejády a pronesou s sebou záznamy ze zkušenosti na Zemi. Přitom se jejich druh na Plejádách může naučit některé životně důležité duchovní lekce pro jejich vlastní cestu domů. Jsou zde také druhy z jiných stvoření, které se stejným způsobem vrátí domů – zejména na Plejády, Orion a Albyreon.

práce se svými předky kvůli vzestupu

Když člověk zamýšlí vzestupovat, otevírá další vrstvu tkaniva rodu až na genetické materiály, které již doposud ztělesnil (= včlenil) ve svém vzestupu. Když otevírá toto tkanivo, přijde spousta předků v nefyzičnu. Tito předci budou ze všech možných časových údobí, na nichž člověk pracuje ve své současné úrovni vzestupu. Předci a genetické materiály spolu s dušemi se rozbili v různých časových periodách lidské historie a byli přesunuti do pozadí ve vibrační vlnové délce spojené s dobou, v níž žili. Podobně jako má cibule slupky, má i Země vrstvy vibrací ze života třetí, čtvrté a páté dimenze, v nichž již jednou existovala. Když člověk při svém vzestupu vstoupí do téže vibrace, v níž byl rozbit jeho rod, pak se předkové a duše, kteří byli zastrčeni v této vibraci, stávají dostupnými pro práci s nimi k vyčištění karmy, odkrytí záznamů a odkrytí krystalických genetických informací.

Předci nejsou neposkvrnění. Mila se rychle naučila, že předci mají emocionální zatížení a že přebrali své vlastní posuzování z životů, které zakusili. Jako takoví, potřebují předci očistu myšlenkové formy, podobně jako člověk sám. Když se uvolní emocionální zátěž z rodové zkušenosti spolu s paralelními záznamy, udržovanými v biologii, jak předci, tak člověk sám, mohou překročit související posuzování, bolest, zlost, strach nebo jakoukoli jinou zapletenou emoci. Pak se jedincovi předci vyvíjí společně s ním, společně s duší.

Duše se podobně rozbila v bolesti, zlosti, strachu, posuzování nebo hanobení spolu s předky. Duše vzestupuje znovu získáváním ztracených částí duše prostřednictvím lidského vzestupu. Když je duši pozměněna úloha (= přepracována, přeobsazena, znovu odlita, přetavena …), uvolňuje se emocionální zatížení a pak duše narůstá co do velikosti a znalosti a přichází k hlubší úrovni soucitu, jednoty a neposuzování podobně jako jedincovo vlastní vědomí.

Když žila na pevnině Spojených států, pracovala Mila zejména s Indiánskými předky spojenými s jejím dávnějším tkanivem. Ačkoli rodina jejího otce pocházela z Ukrajiny a rodina matky z Rakouska a Polska, měly obě strany rodiny dávné rudé kořeny a kdysi se přistěhovala z Lemurie tam, kde je to dnes známé jako Evropa. Když Mila otevřela své dávnější archivy, objevovali se Indiánští předci, aby s ní pracovali v rovině snu, pokud byli v nějakém vztahu k ní.

Tito Indiánští předci ji naučili mnoho věcí, včetně toho, jak žehnat svému jídlu, jak žehnat zemi, svému tělu a jak žehnat těm, kteří jsou okolo ní. Mila se cítila být vtažena do Indiánských nástrojů a otevřená pro práci s přírodními říšemi prostřednictvím jejich bubnu, chrastítka, píšťaly, orlího pařátu a dalších věcí, k jejichž získání byla v průběhu doby svými předky vedena. Tyto nástroje jí umožnily znovu získat její rudou sílu a vyléčit rozpor mezi jejím bílým a rudým rodem, který byl vzájemnou vnitřní válkou. Tyto kousky jí také dovolily spojit se s přírodními říšemi kvůli vedení a vytrvání při obtížných údobích jejího vzestupu.

Mila také cítila bolest a úzkost rudých předků nad ztrátou jejich svobody a země ve Spojených státech a Kanadě rukama bílého muže. Ačkoli je Mila od narození bílá, v průběhu doby při svém vzestupu se shledala více resonovat s její dávnou rudou pravdou a pochopila, proč jsou bílé způsoby disharmonické, neuctivé a brzdící život a vývoj. Když uvolnila karmu ve svých bílých rodových liniích, byly časem tyto rodové linie vymazány a Mila se stále více dostávala do své dávné rudé pravdy.

biologické změny a dávní předci

V této době svého vzestupu se Mila často dívala do zrcadla a myslela si: „Měla bych mít hnědou kůži a dlouhé černé vlasy“. Časem její kůže ztmavla, když ztělesnila svou dávnou rudou DNA a narostly jí vlasy, až je má dnes dlouhé a černé. Člověk v současnosti vzestoupí do toho, jak vypadali jeho dávní rudí předci, když zcela ukotví takovou genetiku do fyzična.

Asi z tohoto důvodu má Oa tak velký „Budhův pupek“. Oův nedávnější rod přišel z Německa, avšak v dávnějších dobách jeho rodina imigrovala z Číny do Evropy. Oa má přímou rodovou linii k Budhovi a ta vyvinula jeho formu tak, že svou velkou kulatostí připomíná formu, kterou měl Budha v době svého vzestupu. Člověk vzestoupí do formy svých dávných předků a když pokračuje ve vzestupu, ztělesní tentýž typ formy, do níž vzestoupili jeho předci v dávných dobách. Oa v současnosti čistí karmu pro Budhu společně s mnoha dalšími čtyřdimenzionálními vzestupy, které v době, kdy se staly, byly nekompletní, takže se pro celé lidstvo může zkonstruovat nová cesta kompletního vzestupu.

Když se Mila a Oa přestěhovali na Havajské ostrovy, začali pracovat s Havajskými předky. Havaj je plná čtyřdimenzionálních záznamů vzestupu z dávných dob. Tito lidé se po vzestupu do čtvrté dimenze přesunuli stezkami, které jsou nyní pod oceánem, do vnitřní Země, kde do dnešního dne pokračují ve svém množení se a ve svém rozkvětu a jsou známí jako lidé vnitřní Země. Mila se naklepla na své předky, kteří vzestoupili na zemi, obklopující Havajské ostrovy a začala ztělesňovat formu, kterou měli v době jejich vzestupu. Mila si vybudovala méně široké Budhovo bříško, než má Oa, ale přesto je velké a ona vypadá jako těhotná.

Havajský národ přináší vzpomínku na krystalickou bránici a mnoho těchto lidí tíhne k tomu, že mají větší hrudní koš a jsou větší a vyšší, než mnoho jiných současných domorodých národů. Mila vzestoupila do větší velikosti jejích Havajských předků. Každá hlavní rasa se v průběhu doby v dávných dobách smíchala s Velkými Mistry. Havajci, kteří se smísili s Velkými Mistry, přinášejí záznamy nepodmíněné lásky do přítomnosti. Díky nepodmíněné lásce touží Havajci ctít zemi. Havajští předci si pamatují, že jsou strážci země; to také naučili Milu, po jejím příjezdu na Ostrovy.

práce s předky pro vzestup půdy

Nejdříve se Mila spojila s Havajskými předky. Poslali ji všude na Oahu a ukázali jí, jak se zdá, že země umírá a jak se město Honolulu rozrůstá, což zemi ubližovalo vším tím cementem a kovem. Vzali ji do Polynéského Kulturního centra a ukázali jí, jak jejich dávné tance a rituály braly ohled na zábavu a ne na posvátné informace. Mila plakala a plakala a plakala.

Nakonec Riza, v té době Milina duše, vstoupila do tance a řekla „DOST! Je to tak, jak to je!“, což je jedno z jejich pověstných rčení. „Když se chystáme něco změnit, musíme nejdříve akceptovat to, co je. Takže akceptujme město a zemi, tak jak jsou a naučme se pracovat s energetickým tokem, aby to mohl vzestup odejmout a aby se země začala léčit. Kromě toho, v pravý čas vyprskne sopka Diamantová hlava (Diamond Head) a Honolulu zmizí pod horkou lávou. Pak zde bude nová země a vše se zhojí.“ Země opravdu potvrzuje, že se to stane mezi rokem 2050 a 2060 při našem současném tempu globálního vzestupu.

Práce s Havajskými předky začala jednoletým projektem, při němž Mila a Oa žili přímo na okraji Honolulu v oblasti Zlatého pobřeží (Gold Coast). Mila a Oa pracovali se zemí, aby rozproudili energii ve městě navzdory železu a cementu. A hle, do země se vrátil život, země vzestoupila ke svému současnému vibračnímu prahu 8000 řetězců; začalo pršet a vše se začalo regenerovat. Lidé zareagovali a cítili lásku země a začali zlepšovat město včetně přidání nových parků, vodopádů, světýlek a hudebních pavilonů, kde by Havajci mohli vykonávali svůj posvátný tanec na překrásném pozadí pláže Waikiki.

Při nedávné návštěvě Honolulu vstoupily Mile do očí slzy nad tím, jak se všechno stalo krásné. Pomyslela si, že to možná není přesně tak, jak to kdysi chtěli, ale přesto je to krásné a žijící. Vzestupující Havajci a ostatní lidé dávného rudého rodu pokračují v držení pohybu energie v Honolulu až dodnes, což dovoluje zemi a všemu na ní v pokračování vzestupu.

Poté, co byli Mila s Oou hotoví s Honolulu, přestěhovali se na severní pobřeží Oahu a pracují s ještě jinou novou skupinou Havajských předků z ještě dávnějších dob. Tito předci velice trpěli, protože tam byly záznamy nemoci a smutné příběhy rudých knězů a kněžek, zajatých Plejádskými vědci, byly na nich prováděny experimenty a byli jedeni pro své znalosti anebo je nechali vykrvácet pro udržení nesmrtelnosti rodiny Anu. Když Mila a Oa žili na té zemi, odhalila se dávná lidská historie, protože země měla všechny záznamy toho, co se na ní stalo.

Takto se skládá dávná historie, kousek po kousku, při vzestupu lidí a Země. Když se začíná pohybovat energie a země vzestupuje do určité vibrační vlnové délky, vše, co se odehrálo v jiné době, kdy Země byla v určité vibraci, může být shlédnuto a pochopeno. Mnoho vzestupujících lidí proto bude načas vedeno k životu v určité oblasti, aby pomohli s odkrýváním lidských a globálních záznamů.

Vzestupující iniciáti budou také vtaženi do toho, aby navštívili zemi, na níž kdysi žili jejich dávní předci, dokonce i když tam (myšleno tito iniciáti) nemohou žít. To je důležité; protože jen když člověk navštíví danou zemi (= půdu) svých dávných předků, může obnovit (= znovu nabýt) genetické záznamy natolik, aby vzestoupil za určitý bod při svém pokračujícím vývoji.

Co se týče Mily a Oy, ti příchodem na Havaj začali vytvářet čtyřdimenzionální formu, protože oba mají Polynéské základní rasové dědictví z dávných dob. Časem byli Mila a Oa vedeni k cestování a učení v Evropě, Kanadě, na pevninských Spojených státech, v Austrálii a Jižní Africe. To jim umožnilo znovu nabýt rodové linie a předky spojené s těmito státy. Dokonce i seminář umožnil a bude umožňovat, aby se posbíralo více předků a aby se pochopilo více záznamů z dávných dob a historie, která se na té které zemi odehrála. Ačkoli to neudělali v Jižní Africe, vzestupující lidé a země přesto okryli, co potřebují znát, aby pokračovali ve svém vzestupu.

V průběhu doby Mila a Oa zjistili, že záznamy z každé z hlavních (= kořenových) ras a všech Velkých Mistrů, jsou v Kanadských Skalistých Horách (Rocky Mountains). Z tohoto důvodu je Země vede k tomu, aby v této oblasti několikrát do roka pořádali události (= Konkláve), aby mohli ostatní lidé přijet získat své záznamy a předky kvůli pokračování vzestupu. Havaj má záznamy lásky a jednoty z dávných lidských dob. Nový sen pro vzestupující lidi požaduje návrat stavu bytí, založeného na lásce a jednotě. Proto také z tohoto důvodu Země vede Milu a Ou, aby každoročně hostili události na Ostrovech, aby lidé mohli znovu nabýt své Polynéské předky a záznamy na bázi jednoty pro pokračující vzestup.

Možná, že je to z tohoto důvodu, že v nedávné historii Havajci, žijící na této zemi, spolu žili v relativním míru a jednotě. Záznamy ukazují, že na Oahu žilo před příjezdem bílého muže přes 1 milionů Havajců; a nebyl zde nedostatek vody, na který se dnes naříká; je docela zajímavé, že dnes žije na Oahu pouze 800.000 lidí, což je o 200.000 méně, než v nedávné historii. Havajci žili ze země a ve vzájemné jednotě, dokud nepřišel bílý muž a dokud nakonec nesvrhl jejich Monarchii; dalším smutným příběhem je, že to je pouze opakování dávných dob, kdy byly rudé národy v této oblasti převálcovány Plejádskými Anu.

Historie se donekonečna opakuje, dokud není karma uvolněna aktem vzestupu. Člověk vzestupuje ze své osobní historie sběrem svých předků, uvolňováním karmy a záznamů z jejich životů a odpouštěním, učením se duchovních lekcí, kterou mu nabízí jeho osobní historie. Takové duchovní lekce člověka učí pamatovat na úctu k zemi, úctu k Matce Zemi jako k vědomému a žijícímu konsensu, úctu ke každému druhu jako k bohu bohyní ve formě a úctu k sobě navzájem jako k bohu bohyni v plně vědomé lidské, delfíní nebo velrybí formě. Ve stavu úcty by člověk nikdy neolupoval ostatní, nikdy by neškodil ostatním, nikdy by s ostatními neválčil a nikdy by neznečišťoval nebo neubližoval zemi. Ve stavu úcty člověk miluje a když miluje, vrací se život ke všemu okolo něj a on vzestupuje do regenerační biologie.

Neboť láska přikazuje (= velí) elementům vzduchu, vody, ohně a Země udržovat život více než nemoc nebo smrt. To jsou duchovní lekce, které jedince naučí jeho dávní předci. Když se každý vrací ke stavu vnitřní úcty, zrodí se nová zlatá éra úcty mezi všemi druhy na Zemi. To je doba, jíž Země dlouho očekávala; teď přichází a každý, kdo si vybírá vzestup to tak událá, HEJ!

předci a znalosti

Mila a Oa zjistili, že když se znovu získá každá skupina dávných předků, pak informace, které pochopili, jsou znovu získány spolu s nimi. Takto Mila a Oa nejen vzestoupili do regenerační biologie, ale také se naučili opět se stát snílky a snem. Naučili se zejména technikám vědomého tkaní snu od dávných předků Velkých Mistrů a jako takoví, byli schopní udržovat sen svým polem pro svůj osobní vzestup, vzestup své školy, vzestup domorodého obyvatelstva a lidský vzestup; udržovali tento sen natolik, že nyní se spustil masový vzestup lidského druhu.

Co se týče všech vzestupujících lidí, každý předek, který je znovu získáván, bude mít ztracené kousky znalostí, spolu se ztracenými záznamy toho, co se stalo během jeho daného života a co se stalo na zemi, na níž pobýval. Proto může člověk zamýšlet znovu-spojení s každým předkem, pro nějž teď uvolňuje karmu, kromě volání svých dávných předků, aby mu pomohli v jeho volbě vzestupovat. Člověk může vyzvat ty předky, kteří pochopili tkaní snu, aby vstoupili do jeho pole a naučili jej stát se opět snílkem a snem; člověk může vyzvat předky s jasnovidnými dovednostmi, aby jej naučili opět vidět a aby jej navigovali nevědomými rovinami snu; člověk může vyzvat ty předky, kteří vzestoupili do čtvrté dimenze, aby jej naučili vytvořit pole a formu čtvrté dimenze.

Předci mohou přijít v mnoha formách. Někteří předci budou agenti temna, protože to byla jejich role při inkarnaci. Možná tito předci ukotvili nefyzické vzory, které byly pro Zemi nebo lidi bolestivé. Při uvolňování příslušné karmy člověk také odstraní škodlivý vzor, který kdysi ukotvili jeho předci. To je to, co udělali Mila a Oa na mnoha svých mezinárodních cestách, když mezi jejich předky bylo tolik agentů temna, kolik těch, kteří vzestoupili do další dimenze. Každý rod je plný světlých a tmavých hráčů, což je známo jako rozdělení úloh. Když dnešní den představuje celý rod, člověk dědí veškerou související karmu. Když čistí tuto karmu, pak může svobodně pokračovat ve vzestupu.

Proto je pro iniciáty neprospěšné (= zbytečné) vnímat se pouze jako světlé a milující. Nikdo není světlý a milující; všichni mají předky, kteří dělali velmi temné věci. Někteří předci byli podněcovateli války, ne nepodobně současnému rozdělení úloh v dnešních velkých národech; někteří předci byli černí mágové, kteří zneužili duchovní znalosti pro destruktivní účely nebo pro kontrolu a ovládání lidského snu v destruktivním cyklu. Někteří předci byli prostě lidské subjekty k postrkování těmi, kteří měli velkou moc. Někteří předci odešli do války ve víře, že slouží těm, kteří mají hlubokou „pravdu“ v určité době historie a zabíjeli tisíce jiných lidí na válečném poli. Někteří předci byli oběťmi válečných krutostí nebo vdovy nebo děti, které zbyly po těch, kteří byli zabiti ve válce. Někteří předci se vrátili duševně choří; jiní onemocněli; někteří se stali doktory a sestrami a ošetřovali ty, kteří blouznili nebo byli nemocní. Někteří předci hladověli a ještě jiní shromažďovali nadbytečné zdroje.

Pointa je v tom, že všechny rody mají v sobě všechny zkušenosti. Člověk je živoucím představitelem všech předků, s nimiž je spojen. Někdo proto dělal všechny věci, jako Matka Tereza, o níž je pojednáno v jejím článku „Cesta soucitu“, který byl napsán při zakušení 11. září. Pointou vzestupu je porozumět každé rodové zkušenosti a z ní jít střední cestou soucitu v akci, kde již člověk přestává cokoli posuzovat, rozumí tomu, že byl vším ve svém dlouhém rodu. Odpuštěním svým rodovým zvěrstvům se člověk učí duchovní lekce své osobní historie a stále více se dostává k novému základu jednoty a úcty ke všemu v životě.

emoce, předci a duchovní lekce

Když člověk znovu získává předky z určitých zkušeností, může znovu zakusit veškeré emoce, zakušené v době, kdy tito předci žili. Pokud tito předci hladověli, může se člověk cítit olupován nebo hladovět v poutech současnosti. Pokud byli loveni a zabíjeni, může člověk pocítit teror v přítomnosti. Jestliže byli unášeni nebo mrzačeni, může v současnosti pociťovat strach a fyzickou bolest tam, kde byli zraněni. Pokud byli trestáni a sťati, může v přítomnosti cítit stud. Když člověk pochopí, že emoce, které teď cítí, jsou od jednoho nebo skupiny předků, kteří měli určitou zkušenost ve svém životním vyjádření, může začít proces zakoušení a léčení, dostat se za emoce a naučit se související duchovní lekce.

Mila a Oa se zpravidla naučili posílat všechny předky, které sesbírali v daném dni nebo týdnu vzestupu, k „přepracování“ (= změně úloh, znovu odlití). Při přepracování jsou zrušeny zkušenosti všech předků, které jsou založeny na extrémních protikladech. Pokud jeden předek hladověl a jiný měl extrémní přebytek, vyruší se vzájemně oba protipóly stran zkušenosti mít a nemít. Když byl jeden předek zabit ve válce a jiný zůstal vdovou, vyruší se vzájemně oba póly stran zakoušení války. Jestliže byl jeden předek neprávem vyslýchán a vězněn a druhý byl soudcem, který jiné nespravedlivě odsoudil, oba póly stan vzájemně anulují zakušení spravedlnosti a křivdy.

Pokud byl jeden předek rudý člověk, který ztratil svou půdu a jiný byl bílý muž, který mu ji arogantně vzal, pak se vzájemně vyruší a zůstane zakušení obou stran polarity vlastnictví a nevlastnění. Jestliže byl jeden předek otrok, který se obětoval pro pána a jiný předek byl pánem, který požadoval, aby se otrok obětoval, pak se ti dva vzájemně anulují a zůstane zkušenost obou stan polarity pán-otrok. Tak to je s každou rodovou zkušeností v miliardách životů žitých v jedincově dědictví.

Proto vzestup není vždy snadnou cestou. Člověk může cítit smýkání svých předků, když se tito vynoří, aby byli integrováni. Člověk může křičet a křičet nad sériemi určitých zkušeností, které byly strašně bolestivé, když se bolest vrací s předky a záznamy, když se odkrývají. Pointa vzestupu je jít do zkušenosti a pocítit ji; v pocitu zakušení se člověk může rychleji naučit duchovní lekce, v tom obsažené.

Díky zakušení bolesti ze ztráty půdy Miliných rudých předků, Mila pochopila, že vlastnictví majetku a lakota jsou ostudné a škodlivé pro lidi navzájem a pro Zemi. Z tohoto důvodu si Mila a Oa v současnosti vybrali nevlastnit majetek nebo velké množství čehokoli, ale místo toho být svobodní pro cestování dle potřeb Země a podle toho, co je potřebné pro jejich vlastní pokračující vzestup. Při zakušení bolesti a poranění válkou v jejich osobním rodu Mila a Oa duchovně pochopili, že nikdy není důvod ospravedlňovat fyzické ubližování, dokonce ani zabíjení zvířat pro jídlo. To podpořilo jejich volbu být v přítomnosti vegetariány a neškodit.

Při zakušení rodové bolesti z nemoci a deformace z falešných vzestupů si Mila a Oa vybrali mít v tomto životě kompletní vzestup, ačkoli něco horšího prostě tlačí současný tanec do zániku. Díky znovu-zakušení obtíží jedincova rodového života se tento jedinec naučí duchovní lekce své historie a přestoupí do nového dne jednoty a úcty ke všem živým věcem.

vnitřní shledání se s předky

Když je karma jedincova předka zcela uvolněna, slučuje se tento předek s jedincovou osobností a pokračuje v zakoušení jedincova života jako části sebe sama. Po dlouhou dobu byli předci volní a toulali se odděleně od lidské formy jako netělesní lidé. Časem si tito netělesní lidé brali více chi, než kolik vyprodukovali; proto jakmile se lidé oddělili od svých předků, neměli žádnou vzpomínku na dávné doby nebo informace, které již jednou znali. V oddělení lidí od jejich předků se ztratily všechny holografické znalosti a lidé upadli do tohoto velkého zapomnění.

Před více než dvěma lety se znovu sjednotila (= shledala) netělesná lidská forma se všemi lidmi. Dávní předci byli zavoláni zpět, aby si začali brát na starost lidský sen a aby vzestupem vedli lidstvo do nové éry jednoty. Všichni lidé proto budou mít předky spojené s jejich původními 25 rodovými liniemi. Návrat těchto předků však neznamená návrat holografických znalostí pro všechny; protože mnoho lidí má pouze otrocké nebo Anu dědictví ve svém originálním tkanivu rodu. To vede k předkům, kteří mnoho nevěděli, nebo kteří škodili v době své inkarnace. Tito předci pouze povedou k dalšímu cyklu extrémního válčení a nukleárnímu zničení, jestliže jim bude umožněno tančit s lidským vědomým a tak Země omezila tyto předky od dosažení vědomí v této době.

Ti, kteří vzestupují jsou zpravidla smíšení s rudým, Anu a otrockým dědictvím a někdy s dědictvím Velkých Mistrů. Každý vzestupující iniciát čistí karmu pro veškeré rody, které má. Vzestupem se zcela vyčistí karma pro údobí Anu a jejich otroky, což dovoluje, aby se v pravý čas vrátilo vědomí od takových lidí, na Plejády, kde je jeho původ. Většina lidí, kteří jsou na současných pozicích moci a vedení v lidském tanci, jsou dědictví Anu, protože to je jediná skupina, která dosáhla takové moci od původní inkarnace Anu před více než 30.000 lety. Tito lidé opustí Zemi přicházející dobou čištění, což umožní, aby se začala rozvíjet nová forma vedení s větší vzpomínkou na jednotu. Země předpokládá, že takové vedení přijde po roce 2015 a bude předcházet vstupu do Velkého Centrálního Slunce.

Proto jsou v současné době lidskému vědomí dostupní pouze předci rudého národa nebo původu Velkých Mistrů. Můžete se podívat na ohromné protiválečné hnutí v Evropě a u většiny dalších národů, kterých se týkala Irácká krize, jako odraz návratu dávných předků do všech lidí na celém světě. Tito předci nabízejí své pochopení a moudrost, aby začali vést lidstvo do nového dne jednoty. Tito předci vědí, že válka vede pouze k dalším pádům ve vědomí, a proto je vždycky nevhodnou volbou. Cesta vpřed není snadná; musí se vyčistit mnoho karmy pro disonanci. Zejména tato karma bude vyčištěna nemocí, protože válka by pouze vedla k možnému nevzestupování celku.

Lidé s rudým dědictvím nebo s dědictvím Velkých Mistrů v současné době pocítí přítomnost svých předků. Mohou požádat tyto předky, aby jim pomohli s nesnázemi současného života a aby vedli jejich současnou úroveň vzestupu vpřed. Podobně jako u Mily, bude jedince učit jeho rudý rod o opětovném ctění země a ctění jídla a naučí jej znovu žít ve vzájemné harmonii se všemi ostatními říšemi. Když člověk umožní sestoupit svým předkům, bude si moci vzpomenout na své dávné dědictví a vzestoupit ze současného tance nejednoty a bolesti.

holografické znalosti a předci

Dávní předkové mají přístup k holografickým znalostem. Holografické znalosti jsou spojené s holografickými rovinami, které obsahují veškeré DNA (= deoxyribonukleové kyseliny), které kdy existovaly v lidské formě v různých dimenzích života vně každého Velké Centrální Slunce. Když vzestupující lidé dosáhnou holografických znalostí, budou mít veškeré informace, které potřebují pro svůj vzestup v různých d