MEDITACE SYNTÉZY - CD

I. ČÁST

9:07

 

1.    Haló, to je Mila. Vítejte na našem CD Meditace syntézy. Budeme ji dělat ve třech částech, z nichž první je pro ukotvení předků ve čtyřech směrech, otevření našich tajných svátostí, abychom si zasloužili základ bezpečí, ochrany a úcty kolem nás. Když začneme foukáním žhavou šalvějí do čtyř rohů každé místnosti, udrží šalvěj medicínu tajných svátostí. A nemáte-li šalvěj, tak si jen představte bílý dech šalvěje, jenž se k nám dnes připojuje. Jiný příjemný dárek je pálení kadidla a myrhy. Tyto dary pomáhají čakrám v točení a žehnají nefyzickému okolí, které nás obklopuje. Pozvěme si pro sebe bílý dech kadidla a myrhy rovněž do přítomnosti. (1:12)

2.    Teď se postavme obličejem k severu. Vyzveme předky ze severu, kteří nám připomenou, jak se nevzdávat naděje. Přichází jiný pocit? Naplněný dny, které cítíte jako dobré a které cítíte, jako ne tak dobré. A když procházíme těmito ne příliš dobrými zkušenostmi, objevujeme více a více o nás samých v minulosti. A když se propleteme v jednotě, staneme se s nimi větším celkem. Ctěme naše předky, pozvěme je, aby se  pro nás dnes ukotvili. Namaste. (2:00)

3.    Nyní se postavme tváří k východu otočením doprava. Východ je s východem Slunce. Vyzvěme předky z východu, aby nám připomněli každou noc a každou temnou noc, kterou zakoušeli, jak jeden den skončil a nový se objevuje. Pozvěme naše předky, aby dnes ukotvili posvátný prostor. Vzdejme jim čest. Namaste. (2:36)

4.    Teď se ještě jednou otočme vpravo a zavolejme část předků z jihu. Tito předci nám připomenou bezohledný chlad, který Andromeďané zmrazili ve sněhu. Pod sněhem je místo, kde svítí Slunce a sníh taje a kde opět kvetou rostliny. Poděkujme předkům a pozvěme je, aby se pro nás dnes ukotvili. Ctíme vás. Namaste. (3:16)

5.    Nyní se znovu otočme napravo, tváří k západu, kde Slunce zapadá. Přivolejme předky ze západu, kteří nám připomenou, že pomíjí základ smrti a znovu-zrození. Předci obětovali změnám s vnitřní smrtí a rozvíjením znovuzrození pro následovníky. Poděkujme těmto předkům a pozvěme je, aby se pro nás ukotvili. Namaste. (3:55)

6.    Otočme se znovu doprava a přivolejme přírodní říše, rostlinné říše, minerální říše a delfíny a velryby. Poděkujme rostlinné říši za poskytování ovoce a zeleniny, které nabíjí energií naše těla a všemu krásnému, co nás obklopuje a ctí Matku Zemi. Uctěme živočišné říše za to, že jsou našimi bratry a sestrami a že nám poskytují vedení a přátelství na naší pozemské cestě. Poděkujme minerálům za udržováním prostoru pro naše bytí a bytí Země. A poděkujme všem druhům bratrů a sester z oceánů za to, že jsou příbuznými částmi našeho bytí. Pozvěme delfíny a velryby, aby byli také s námi. Pozvěme všechny říše, aby se k nám připojily, při našem dnešním ukotvování posvátného prostoru. Ctíme vás. Namaste. (5:18)

7.    Teď se opět otočme napravo a přivolávejme elementy vzduchu, vody, ohně a Země. Poděkujme vzduchu za to, že sfoukává vše, co již dále neresonuje s našim tancem. A poděkujme vodě za to, že smývá žal, takže se můžeme opět dostat do radosti. A poděkujme Zemi za pojímání naší hustoty, abychom mohli správně dýchat. A poděkujme ohni za pálení, abychom mohli překračovat a uvolňovat naši karmu a vzestupovat v tomto životě. Zveme všechny čtyři elementy, aby se pro nás dnes ukotvili v jediné magnetické podobě. Ctíme vás. Namaste. (6:25)

8.    Nyní se ještě jednou otočme vpravo a přivolávejme nefyzické, nevyslovená slova, které udržují duše, andělé a ty, které nechávají naše pole posbírat z krásné pohybující se energie barev a tónů a zvuků. Poděkujme duším stvoření za to, že umožňují naše bytí a andělům za přepis našeho genetického materiálu a hadům za to, že tkají naše rozvodné sítě a čakerní systémy. Zveme vás, abyste se pro nás dnes ukotvili. Ctíme vás. Namaste. (7:19)

9.    Otočme se ještě jednou doprava, ctíce naše napojení. Ctěme Slunce, slunce Slunce a všechna slunce, která vzestupují v této době historie. Pozvěme je, aby s k nám připojily pro ukotvení, spolu s našimi (?) předky. Ctíme vás. Namaste. (7:47)

10.        Naposledy se otočme doprava a pozvěme Tao a Zdroj všeho, co existuje v a vně časoprostoru, aby s k nám dnes připojili. Děkujeme vám za protažení se do našeho stvoření, čímž je umožněn jeho návrat domů. Ctíme vás. Namaste. (8:13)

11.        Nyní se můžeme chtít posadit a přijmout návrat požehnání, která jste nabídli nefyzickému okolí ve svém posvátném prostoru přicházející čtyřmi kruhy a zpět do vašeho pole. (8:32)

12.        Chvíli tu poseďme a ctěme veškerý život... (9:07)

 

Překlad: 10. ~ 12. února 2005

Správnost překladu: cca 85%