MEDITACE PRO SYNTÉZUi 1. Seďte tiše s oběma chodidly na zemi, raději než na židli. Doporučujeme nekřížit nohy, aby se energie mohla správně polarizovat v poli. Hrajte si nějakou klidnou hudbu na pozadí a ztlumte světla. Přejete-li si to, pak si zapalte šalvěj nebo kadilo a rozsviťte si svíčku.

 2. Zavřete oči. Pomalu se nadechněte a poté pomalu vydechněte. Uzemněte se k Auroře ve středu Země. Aurora obsahuje všechny tóny Světelného Jazyka, které právě Země ztělesňuje při svém vzestupu. Umožněte vašemu zemnícímu vláknu, aby bylo veliké jako kmen stromu vysokého 6 stopii (1,83 metru), abyste pevně seděli uprostřed toho, co se šíří z Aurory k vašemu zdroji původu a JÁ JSEM.

 3. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Otevřete si čakry chodidel. Začněte umožňovatiii tónům Světelného Jazyka stoupat skrze nohy, otvírajícího každý meridián formy dodávající tam energii každé čakře. Umožněte tónům stoupat k pasu, přetékajícím spodní polovinou pole a vracejících se do aurory, splachujícím to, co nyní uvolňujete. Umožněte zbývajícím tónům stoupat páteří a ven vrcholkem hlavy, částečně plynoucím dolů krkem a pažemi a z rukou. Umožněte tónům vyplnit rozvodnou síť nohou, trupu, paží, krku a hlavy.

 4. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní dosáhněte na vaši JÁ JSEM přítomnost, vaši Nadduši a Zdroj, z nějž pocházíte. Pevně ukotvěte váš zdroj do srdeční oblasti a protáhněte jej celým vaším aurickým polem.

 5. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní pevně ukotvěte váš zdroj do pánevní oblasti a protáhněte jej celým vaším aurickým polem.

 6. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní pevně ukotvěte váš zdroj do chodidel a protáhněte jej celým vaším aurickým polem.

 7. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní pevně ukotvěte váš zdroj do středu Země, do Aurory a protáhněte jej vším pozemským. Je to váš zdroj, který syntetizujeiv (slučuje) vaše pole a proto musí být k tomuto úkolu přítomný.

 8. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní vraťte k vašemu zdroji veškeré vedení, duše či bytosti, které nerezonují s vaší pravdou a ukotvěte nové duše, které jsou na svých místech.

 9. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Umožněte kundahlini stoupat páteří jako horká láva a nalaďte ji na frekvenci se všemi tóny stvoření, které jste až dosud ztělesnili. Umožněte jí postupně prostupovat páteří a ven temenem. Otevřete postranní kanály umožňující kundahlini pohybovat se od nohou, přes pás a hrudní koš, zády a z rukou a přes uši a telepatické kanály. Je to kundahlini, jež umožňuje, aby byl v poli přítomen dostatek energie k vytvoření syntézy tónů. Je to rovněž kundahlini, která spaluje vlákna připoutání a karmy v éterickém těle při skutku syntézy.

 10. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Začněme syntetizováním (slučováním) jádra vaší bytosti, které se rozpíná ze zdroje skrz vaši páteř a do Aurory Země v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce.

 11. Umožněte připoutání k vašemu jádru od ostatních nebo k ostatním, aby bylo plně uvolněno. Umožněte pravému i levému, přednímu i zadnímu systému, aby se stal zapojeným, jednotící mužství a ženství uvnitř vašeho jádra.

 12. Jádro jedincovy bytosti drží jedincovo pravdu. Vložme do jádra „JÁ JSEM, ABYCH BYL. Já jsem pravda Lorda Boha/Bohyně mé bytosti. V této chvíli trvám na své pravdě, a umožňuji všem ostatním trvat na jejich pravdě.“

 13. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Nyní syntetizujme čakry pod vašimi chodidly, které vedou ke středu Země, spolu s chodidly, koleny a první čakrou na kořenu páteře. Začněme syntetizovat (slučovat) všechny tyto čakry v úplnou duhu tónů, bez počátku a konce.

 14. Umožněte jakémukoli připoutání vejít do nohou, kolenou a chodidel, aby mohlo být plně uvolněno. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě. Každé připoutání je zakořeněno v přerušeném systému, který byl kdysi v celku a kompletní jednotě. Pomocí záměru, se znovu pohneme k celku.

 15. Vložme myšlenkovou formu do uzemnění, chodidel, kolenou a první čakry. „Já jsem pán svého osudu. Jdu cestou Boha Bohyně uvnitř. Umožňuji všem ostatním jejich jedinečnou cestu a sobě svou vlastní cestu založenou na mé vlastní pravdě.“

 16. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Pak se přesuňme k druhé a třetí čakře v pánevní a solar plexus oblastech formy. Syntetizujme (slučme) tyto čakry v kompletní duhu tónů, bez počátku a konce. Umožněte jakémukoli připoutání vstoupit v kyčle, břicho či hrudní koš, aby bylo plně uvolněno. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

 17. Vložme myšlenkovou formu do druhé a třetí čakry „Já jsem stvořitel a stvoření. Já jsem vyjádření a síla Boha Bohyně v lidské formě. Umožňuji všem ostatním jejich jedinečné vyjádření a sílu ve formě.“

 18. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Tkanivo rodu neboli rodové linie jedincova dědictví sídlí zezadu pánve. Syntetizujme tkanivo rodu v kompletní soubor tónů, bez počátku i konce, jako duha. Umožněte vašemu rodovému tkanivu, aby bylo umístěno nad všemi ostatními, které znáte, a zamýšlejte uvolnit jakoukoli a veškerou karmu mezi vámi a všemi ostatními v této současné fázi vzestupu. Je to rodové tkanivo, které udržuje klíč k minulosti, karmické klíče pro potřebě uvolnění během všech fází vzestupu.

 19. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Posuňme se dále k srdeční oblasti. Syntetizujme (slučujme) srdeční čakru, záda, lokty a ruce v kompletní duhu tónů, bez počátku a konce. Umožněte vejít jakémukoli připoutání v hruď, záda či paže, aby byla plně uvolněna. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

 20. Vložme myšlenkovou formu do srdeční oblasti „Já jsem láska Boha Bohyně mé Bytosti. Umožňuji lásce Boha Bohyně plynout mým srdcem, žehnající všem ostatním, kterých se dotýkám.“

 21. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Posuňme se dále ke krku a oblasti hlavy. Syntetizujme (slučujme) čakru hlavy a krku v kompletní duhu tónů bez počátku a konce. Umožněte vejít jakémukoli připoutání v krk či hlavu, aby byla plně uvolněna. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

 22. Vložme myšlenkovou formu do krku a hlavy „Já vyjadřuji a vidím pravdu Boha Bohyně mé Bytosti. Nedovolím nikomu dalšímu blokovat mé vyjádření či vizi. Umožňuji všem ostatním jejich vlastní vyjádření a vizi.“

 23. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Záznamy akashic sídlí v oblasti krku. Syntetizujme záznamy akashic i biologické záznamy v kompletní duhu tónů bez počátku ani konce. Věnujme chvíli znovu nabytí jakýchkoli ztracených záznamů v současné interakci (spolupůsobení) s ostatními. Jsou to záznamy akashic a biologické záznamy, které podněcují úpravu formy a pole v procesu vzestupu.

 24. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Posuňme se dále ke korunní oblasti. Syntetizujme (slučujme) korunní čakru a všechny čakry na hlavou vedoucí k vlastnímu JÁ JSEM, Nadduši a Zdroji v kompletní duhu tónů bez počátku a konce. Umožněte vejít jakémukoli připoutání v korunu či nadhlaví, aby bylo plně uvolněno. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

 25. Vložme myšlenkovou formu do korunní oblasti „Já jsem pravda Boha Bohyně mé Bytosti. Dovoluji pravdě a informacím Boha Bohyně plynout přes mou korunu, umožňující můj vzestup krok za krokem, den za dnem. Umožňuji všem ostatním jejich jedinečné vyjádření pravdy na fyzické rovině.“

 26. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní syntetizujme (slučujme) jemnotěla, která obklopují formu. Začneme mentálním tělem, které je nejblíže éterickému tělu. Nejdříve odstraňme části mentálního těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do mentálního těla. Nyní umožněte mentálnímu tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce. Je to mentální tělo, které umožňuje, aby byl přítomen jazyk k definování vašich myšlenek.

 27. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní slučujme emocionální tělo, které je další vrstvou po mentálním těle. Nejdříve odstraňme části emocionálního těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do emocionálního těla. Nyní umožněte emocionálnímu tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku i konce. Je to emocionální tělo, které nám umožňuje cítit lásku Boha Bohyně Všeho Co Je, spolu s bolestí nezbytnou k zpracování.

 28. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní slučujme intuitivní tělo, které je další vrstvou po emocionálním těle. Nejdříve odstraňme části intuitivního těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do intuitivního těla. Nyní umožněte intuitivnímu tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce. Je to intuitivní tělo, které nám umožňuje slyšet zprávy od našeho JÁ JSEM, Nadduše, Zdroje a Boha Bohyně Všeho Co Je. Občas je náš zmatek jednoduše výsledkem disharmonických energií ostatních v našem intuitivním těle.

 29. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní slučujme tvořivé tělo, které je další vrstvou po intuitivním těle. Nejdříve odstraňme části tvořivého těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do tvořivého těla. Nyní umožněte tvořivému tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce. Je to tvořivé tělo, které umožňuje, aby se splnily naše vize a sny na fyzické rovině. Obtíže s projevením mohou být výsledkem chybějícího tvořivého těla nebo některého z jemnotěl.

 30. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Hologram pro každého, kdo zamýšlel vizi pro projevení (manifestaci), obklopuje oblast krku a je připojen k tvořivému tělu. Věnujme chvíli syntéze v kompletní duhu tónů každého záměru pro projevení, který byl kdy vytvořen a obklopuje vaše úsilí vzestupu a současného života. Jako taková, vize pro vaši manifestaci může zůstat mimo manipulace ostatních a může snáze přinést své ovoce. Vybídněte svou duši, aby upravila vaši vizi pro budoucnost ke splnění smyslu duše a je v úplně sladěna s božským plánem pro vzestup.

 31. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Jsou to všechna čtyři jemnotěla, která by měla vířit ve stejném směru kolem formy (proti směru hodinových ručiček – levotočivě – pro ty, co jsou ženského pohlaví a ve směru chodu hodinových ručiček – pravotočivě – pro ty, kteří jsou mužského pohlaví)v. Mějme veškeré víření našich jemnotěl ve stejném směru kolem formy. Jakmile tomu tak je, vstupuje člověk do stavu věčnosti, v němž může dát své ovoce  jeho další expanze čili vzestup. Jakmile jemnotěla víří, jsou dodatečně připoutání v éterickém poli současně odvalena.

 32. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nakonec sjednoťme naše velké čakry, světelné tělo a aurické pole. Seďme v okamžiku extáze tance naše pole ve vnitřní jednotě. Jakmile člověk tančí ve vnitřní jednotě, splývá se všemi druhy kolem v energetickém tanci jednoty. V jednotě, se objevuje vnitřní stav míru.

 33. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Nyní zamýšlejme obejmout další vrstvu nevědomí, aby bylo přeměněno ve vaší současné fázi vzestupu. Všimněte si, že toto neobsahuje „veškeré nevědomí“, pouze část, kterou člověk může snadno a bez námahy přeměnit a překročit v dalším dni. Umožněte hustotě, aby byla dodána k syntéze všech energetických polí tak, aby se mohla stát přeměněnou v dalším dvaceti čtyř hodinovém intervalu.

 34. Ujistěte se, že to je vaše nevědomí, které zpřístupňujete. Pokud signatura (označení) toho, co pojímáte, není vaše vlastní, vyžeňte to a pátrejte po chybějících sekcích vašeho vlastního nevědomí, drženého někým jiným. Nevědomí může být propleteno s ostatními a tak si člověk musí zvolit pouze pojímat to, co je jeho vlastní a znovu nabýt to, co se stalo propleteným s ostatními v tanci inkarnací mezi příbuznými předky. Máte-li obtíže, (pokud tato část meditace vám nedělá dobře) vyzvěte Medvědí říši, jež udržuje bránu k nevědomí otevřenou pro lidstvo, aby dala do pořádku zdraví a vzestup.

 35. Nevědomí musí být pojato. Není-li nevědomí pojato, bude výsledkem nekompletní vzestup nebo samovolné shoření. Není-li nevědomí pojato, bude člověk žít k zakoušení své vlastní ničivosti, která byla nesjednocena a místo vzestupu zemře.

 36. Nyní je čas spojit se s vaší duší kvůli vedení a rad, ohledně toho, co vás znepokojuje a nebo jaký může být váš další krok na vaší cestě. Dovolte vizím duše sestoupit, abyste mohli splnit své poslání tohoto života. A můžete pokračovat v rozpínání a vzestupu, milovaní.
SCHÉMA SYNTÉZY


i Text této syntézy je převzat z článku Syntéza II ze dne 2. Března 2001.

ii 1 stopa = 0,305 metru

iii umožnit = dovolit, připustit, strpět, poskytnout, nechat,…

iv syntéza = sloučení, sjednocení

v viz obrázek