2

Meditace pro žehnání sobě a všem ostatním

MEDITACE PRO ŽEHNÁNÍ SOBĚ A VŠEM OSTATNÍM


1. Nyní věnujte chvíli zavření očí, otevření srdce, uzemnění se k Zemi a hlubokému nádechu a pak pomalému výdechu. Vneste se do přítomnosti. Zamýšlejte syntetizovat pole do duhy tónů. (Někdo může chtít v přípravě pro své žehnání postupovat podle meditace pro syntézu, aby bylo jeho pole dostatečně čisté pro tento účel. Pro více informací se podívejte na „Podstatu syntézy“ nebo „Audio CD Meditace pro Syntézu“.)

2. Zamýšlejte ukotvit duši do oblasti svého srdce. Zhluboka se nadechujte a pomalu vydechujte. Vpusťte zcela duši do svého srdečního centra.

3. Znovu se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Zamýšlejte zcela vpustit duši do oblasti druhé čakry a svého sexuálního energetického systému, spolu s Kundalini.

4. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Zcela vpusťte duši do nohou a svého uzemnění k Auroře Matky Země, což dovolí vaší duši tančit teď s dušemi Země. Dovolte, aby nyní začala komunikace těla, duše a Země.

5. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Začněte pohybovat Kundalini a sexuální energií, což jim dovolí plynout vzhůru po páteři a ven temenem. Třeste prsty u nohou a dovolte postranním kanálům, aby se otevřely ohněm kundalini, jdoucím vzhůru nohama, trupem, dolů pažemi a ven z rukou a nahoru krkem a hlavou. Umožněte ohni, aby byl pro požehnání průchodištěm duše.

6. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Začněme námi samými. Otevřeme se, abychom přijali požehnání duše a napustili lásku do každé buňky našeho ztělesnění. Dávejte pozor na ty oblasti, které mohou být v současné době bolestivé kvůli křísícímu procesu vzestupu. Jakmile se dotýkáte míst v bolesti, zamýšlejte uvolnit záznamy trauma, zde skladované. Když jsou záznamy uvolněné, láska může být rozlita do těchto oblastí, aby se mohly samy začít léčit. Věnujte určitou dobu soustředění se na každou oblast formy a všechny tamní buňky.

7. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní vlijme lásku duše do všech systémů proudění energie éterické nádoby. Umožněme lásce, aby se pohybovala vzhůru po meridiánech nohou a nabíjela energií všechnu tamní rozvodnou síť. Dovolme lásce duše vstoupit do pánve a oblasti solar plexu, aby nabíjela energií veškerou tamní rozvodnou síť. Dovolme duši, aby opravila nebo nahradila kteroukoli část rozvodné sítě, je-li to nezbytné k podporování našeho pokračujícího vzestupu ve spodní polovině formy.

8. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní dovolme lásce duše vstoupit do oblasti bránice a také do hrudníku, paží a rukou a nabíjet energií veškerou tamní éterickou rozvodnou síť. Dovolme lásce duše, aby vstoupila do krku a oblasti hlavy a nabíjela veškerou tamní rozvodnou síť. Dovolme duši, aby opravila nebo nahradila kteroukoli část rozvodné sítě, je-li to nezbytné pro podporování našeho pokračujícího vzestupu v horní polovině formy.

9. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní vytlačme lásku duše do center všech hlavních čaker, které rotují kolem éterického těla. Zpravidla to je sedm souborů zemnících čaker pod nohama, plus sedm až dvanáct čakerních center, obklopujících éterické tělo, v závislosti na vaší úrovni vývoje. Vytlačme lásku duše do každého rotujícího čakerního systému, což jí dovolí opravit nebo nahradit to, co je potřebné pro podporu pokračujícího vzestupu.

10. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Teď vytlačme lásku duše do čtyř jemnotěl; mentálního, emocionálního, intuitivního a tvořivého, které obklopují éterické tělo. Dovolme duši opravit nebo nahradit kteroukoli část jemnotěl, je-li to nezbytné pro podporu našeho pokračujícího vzestupu.

11. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní vtlačme lásku duše do světelného těla neboli dvojníka těla a všech jeho čaker a jemnotěl. Dovolme duši opravit nebo nahradit části světelného těla, je-li to nezbytné pro podpoření našeho pokračujícího vzestupu.

12. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Teď vytlačme lásku duše do většího aurického pole, které má planetární velikost. Dovolme duši opravit nebo nahradit části většího aurického pole, je-li to nezbytné pro podpoření našeho pokračujícího vzestupu.


13. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní rozpínejme požehnání ke všem ostatním lidem, které jsme znali nebo dnes známe. Zamýšlejme, aby požehnání sloužilo spouštění probouzení těch, kteří mají rodovou linii pro vzestup a aby umožnilo uvolnit karmu mezi rody. Také zamýšlejme, aby požehnání šlo pouze k těm, kteří je mohou přijmout, což dovoluje každému jeho svobodnou volbu v tanci života.

14. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Je-li ve vaší současné životní situaci nějaký problematický tanec, rozpínejme požehnání k této situaci a těm, kteří jsou v ní zahrnuti, aby mohla být vyřešena a vyléčena. Žádejte duši, aby pomohla s tímto procesem léčení. Zamýšlejte uvolnit veškerou související karmu dokud nebude ukončena. Zamýšlejte, aby budoucí přeci nezakusili tytéž obtíže, protože karma již bude ukončena. Zamýšlejte zavolat ty předešlé předky, kteří měli karmu pro tuto situaci a požádejte je, aby ji ukončili odpuštěním. Zamýšlejte odpustit všemu souvisejícímu. Věnujte čas rozpínání tohoto požehnání ke každé životní situaci, která je obtížná.

15. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní rozpínejme požehnání duše ke všem z této situace, kteří působí v našem současném životním tanci. Poděkujme každému za jeho účast v naší duchovní životní lekci. Ctěme ty, kteří jsou našimi přáteli, drahými, rodinou nebo rodinou duší a dětmi. Zamýšlejme spustit vzestup těch, kteří pro to mají rodovou linii.

16. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní rozpínejme tato požehnání ke každému v okruhu 100 mílí (160 km) od místa, kde žijeme. Zamýšlejme, že všichni, kteří chtějí, přijmou tato požehnání. Zamýšlejme spojit se s ostatními, kteří jsou v novém konsensu pro vzestup v tomto okruhu 160 kilometrů a kolektivními poli těch, kteří vzestupují, žehnejme všemu, co žije v naší oblasti. Zamýšlejme, aby vše, co může vzestupovat, bylo spuštěno v tomto okamžiku, aby to začalo svůj proces vývoje.

17. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Teď rozpínejme k tomuto účelu požehnání k zemi a vodstvu, parkům, horám, jezerům, řekám, potokům, oceánům a všem říším, obklopujícím nás v okruhu 160 kilometrů od místa, kde žijeme a v novém konsensu pro vzestup. Dovolme duši sjednotit se k tomuto účelu se všemi ostatními dušemi těch, kteří vzestupují v tomto okruhu 160 kilometrů a v novém konsensu pro vzestup. Podobně jako orchestr lásky, nechť požehnání Světelného jazyka nyní plynou a koupou vše, co nás obklopuje v okruhu 160 kilometrů. Dovolme tónům lásky odklidit a uzemnit do Aurory Země tóny nelásky a smrti.

18. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní žehnejme zdrojům potravy, kterou v tomto životě a tomto dni konzumujeme. Ctěme každý druh rostlin, zvířat, ptáků nebo ryb, který dává svůj život, aby udržoval náš a zabezpečoval nás vzestup. Ctěme ovoce, které máme rádi, jádra a luštěniny, které nám poskytují spolu se zeleninou a obilím.

19. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Také ctěme zvířecí, ptačí a rybí říše, které zabezpečovaly náš rod, když nebyly dostupné žádné jiné zdroje potravy po nukleárních pádech v lidské historii. Zamýšlejme žít v úctě se všemi říšemi od tohoto bodu dále a přestat zotročovat jakýmkoli způsobem. Zamýšlejme žehnat každému jídlu, které konzumujeme, v úctě ke každé říši, která nás zabezpečuje od tohoto bodu dále.

20. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní žehnejme organické zemědělské půdě, která pěstuje potraviny, které jíme. Požadujme, aby se duše vrátila do země a oduševnila a vzestoupila zeleninu, ovoce, ořechy, luštěniny nebo obilniny. Požadujme, aby duše upravila genetiku, aby poskytovala všechny živiny nezbytné pro náš vzestup a v budoucnu vzestup dětí. Také žehnejme zemědělcům a všem, kteří jsou zapojeni od začátku až do konce v poskytování jídla na náš stůl.

21. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní žehnejme našemu domovu, Matce Zemi. Ctěme Zemi, jako planetu a konsensus, na němž pobýváme. Děkujme Zemi za pomoc v našem procesu vývoje. Dovolte lásce, aby plynula mezi vaší duší a Zemí a zase zpět.

22. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní naplňte svou buněčnou strukturu, éterické tělo, čakerní systém, jemnotěla, světelné tělo a větší aurické pole láskou Země. Dovolte, aby každá vina, kterou můžete cítit za ubližování nebo špatné chování, byla rozpuštěna na odpuštění a lásku.

23. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Zavolejte zpět předky, kteří nosí vinu za ubližování na Zemi. Požádejte je, aby sami sobě odpustili a také, aby teď přijali lásku Země.

24. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní seďte v jednotě, kterou tato meditace poskytuje. Možná, že někdo využije tuto chvíli k požádání duše nebo Země o vedení pro další kroky na jeho duchovní cestě.

Pokračování článku Každodenní požehnání.